Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4260 Методичні вказівки до контрольної роботи 2, Практична частина, Фінансовий облік, НУ ЛП

Методичні вказівки до контрольної роботи 2, Практична частина, Фінансовий облік, НУ ЛП

« Назад

Практична частина

Завдання 1.

облік розрахунків з бюджетом з податку на прибуток

Визначити податок на прибуток до сплати за такими господарськими операціями підприємства (табл.7) та відобразити в обліку і вказати первинні документи де можливо.

Таблиця 7

Господарські операції з обліку розрахунків з бюджетом з податку на прибуток

№ п/п

Господарська операція

Сума, грн.

1.

Списано дохід від реалізації продукції

1000000+100К

2.

Списано собівартість реалізованих продукції

250000+100К

3.

Списано витрати на рекламу

2350+2К

4.

Списано дохід від операційної оренди активів

5470+4К

5.

Списано втрати від уцінки запасів

257

6.

Списано суми отриманих штрафів

560

7.

Списано дохід від реалізації необоротних активів

57400+100К

8.

Списана залишкова вартість реалізованих необоротних активів

27400+100К

9.

Списано витрати на утримання адміністративного персоналу

270000+100К

10.

Списано витрати на сплату процентів за кредитом

999

11.

Списана нарахована амортизація основних засобів загальногосподарського призначення

2574+2К

12.

Нараховано податок на прибуток підприємства

?

13.

Списано нарахований податок на прибуток до витрат підприємства

?

14.

Відображено кінцевий фінансовий результат

?

Завдання 2.

облік розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість

Визначити податок на додану вартість до сплати до бюджету підприємства та відобразити в обліку і вказати первинні документи.

ПП «Валентина» реалізувало жіночий одяг за звітний період на суму 36000+600К грн. , в т.ч. ПДВ. Отримало і оплатило вартість транспортних послуг на суму 1200+120К грн. в т.ч. ПДВ. Для виготовлення одягу закупило тканини на суму 12000 в т.ч. ПДВ. Всі операції документально підтверджені, податкові накладні отримані. 

Завдання 3.

облік розрахунків з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб

Нарахувати в обліку податок на доходи фізичних осіб працівникам підприємства (табл.), скласти журнал господарських операцій та вказати первинні документи.

Таблиця 8

Вихідні дані для розрахунків з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб

Табельний номер

Прізвище, ім’я, по-батькові працівника

Посада

Нарахована заробітна плата, грн.

Примітка

 

01

Миколайчук Іван Васильович

Директор

5800 + 5К

-

02

Забужко Оксана Василівна

Головний бухгалтер

4800 + 5К

Є одинокою матір’ю двох дітей у віці до 18 років

03

Лепкий Богдан Левович

Головний інженер

3800 +10К

-

00

Королів-Старий Василь Васильович

Майстер ремонтного цеху

2500 +3К

-

05

Слабошпицький Михайло Іванович

Піскоструминник

2800 + 5К

Працівник сплачує аліменти на утримання дитини у розмірі 25% заробітку

06

Карпа Ірена Василівна

Складальниця

2500 + 2К

Має трьох дітей у віці до 18 років

Завдання 4.

облік зобов’язань за довгостроковими позиками та векселями

Відобразити господарські операції та вказати первинні документи з обліку розрахунків за векселями та визначити фінансовий результат внаслідок їх здійснення у підприємства-векселедавця.

 Між двома підприємствами ПП «Поворот» і ТОВ «Мотор» укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого ПП «Поворот» поставляє товари ТОВ «Мотор» на суму 24000 + К*100 грн., у тому числі ПДВ. За даними бухгалтерського обліку ПП «Поворот», балансова вартість реалізованого товару становить 10000 + К*100 грн. ТОВ «Мотор» виписує простий вексель на ім’я ПП «Поворот» на суму затверджену в договорі терміном на 2 роки з відсотковою ставкою 10% річних. Вексель, а також нараховані відсотки за векселем погашено шляхом перерахунку коштів ТОВ «Мотор» на банківський рахунок ПП «Поворот» в кінці періоду. 

Завдання 5.

облік довгострокових зобов’язань та з фінансової оренди

Підприємство придбало довгострокові фінансові інвестиції (у формі облігацій). Номінальна вартість придбаних облігацій 40000 грн.

Дані для розрахунків:

Вартість придбання інвестиції: якщо К<50, то 38000 грн., якщо К>50, то 42000 грн.; фіксована ставка відсотка: якщо К<50, то ставка відсотка 10-К/10; якщо К>50, то ставка відсотка 10+К/10. Термін погашення облігації 5 років. 

Завдання 6.

облік доходів і фінансових результатів діяльності підприємства

Відобразити в обліку закриття рахунків 7 і 9 класу і визначити фінансовий результат діяльності підприємства.

Дані про доходи отримані та витрати понесені підприємством у звітному періоді представлені в табл. і їх вибір залежить від особистого варіанту студента.

Таблиця 9

Господарські операції з обліку доходів і фінансових результатів діяльності підприємства

№ п/п

Господарська операція

Сума, грн.

1.

Списано дохід від реалізації продукції

1000000+10К

2.

Списано собівартість реалізованих виробничих запасів

250000+10К

3.

Списано надані знижки покупцям

2500+5К

4.

Списано витрати на формування резерву сумнівних боргів

2400+К

5.

Списано витрати на рекламу

2350+2К

6.

Списано дохід від операційної оренди активів

5470+4К

7.

Списано втрати від уцінки запасів

257

8.

Списано суми отриманих штрафів

560

9.

Списано дохід від реалізації необоротних активів

57400+10К

10.

Списана залишкова вартість реалізованих необоротних активів

27400+10К

11.

Списано витрати на утримання адміністративного персоналу

678000+10К

12.

Списано витрати на сплату процентів за кредитом

999

13.

Списана нарахована амортизація основних засобів загальногосподарського призначення

2574+2К

14.

Списана нарахована амортизація основних засобів відділу збуту продукції

6987+2К

15.

Списано витрати на охорону магазину

7800+5К

16.

Визначено кінцевий фінансовий результат

?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!