Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4258 Методичні вказівки до контрольної роботи 2, Теоретична частина, Фінансовий облік, НУ ЛП

Методичні вказівки до контрольної роботи 2, Теоретична частина, Фінансовий облік, НУ ЛП

« Назад

Контрольна робота 2

Теоретична частина

 1. Характеристика рахунку 64: «Розрахунки за податками і платежами».

 2. Облік податку та прибуток та відстрочених податкових активів.

 3. Облік податку на додану вартість.

 4. Облік акцизного податку.

 5. Облік інших обов’язкових платежів.

 6. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за податками і платежами.

 7. Документування обліку податку на прибуток.

 8. Документування податку на додану вартість.

 9. Документування акцизного податку та інших обов’язкових платежів.

 10. Облік податкових зобов’язань та податкового кредиту.

 11. Характеристика рахунку 50 «Довгострокові позики».

 12. Облік довгострокових позик банку.

 13. Облік довгострокових векселів виданих.

 14. Облік довгострокових зобов’язань з оренди.

 15. Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями.

 16. Документування обліку довгострокових позик банку.

 17. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями.

 18. Облік доходів майбутніх періодів.

 19. Облік доходів від звичайної діяльності (від реалізації продукції, інших операційних доходів).

 20.  Документування обліку доходів від реалізації продуктів.

 21.  Облік доходів від звичайної діяльності (від фінансової діяльності, доходів, що виникають під час інвестиційної діяльності).

 22. Облік надзвичайних доходів і витрат.

 23. Синтетичний та аналітичний облік витрат за елементами.

 24. Синтетичний та аналітичний облік собівартості реалізованої продукції.

 25. Синтетичний та аналітичний облік адміністративних витрат.

 26. Синтетичний та аналітичний облік витрат на збут.

 27. Синтетичний та аналітичний облік інших витрат операційної діяльності.

 28. Облік та розподіл загальновиробничих витрат підприємства.

 29. Облік витрат від звичайної діяльності (від фінансової діяльності, втрат від участі в капіталі, інших витрат).

 30. Облік фінансових результатів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!