Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4255 Методичні вказівки до контрольної роботи 1, Теоретичні питання, Фінансовий облік, НУ ЛП

Методичні вказівки до контрольної роботи 1, Теоретичні питання, Фінансовий облік, НУ ЛП

« Назад

Контрольна робота 1

Теоретична частина

 1. Облік формування та змін статутного капіталу на підприємствах різних форм власності.

 2. Облік пайового капіталу.

 3. Облік резервного капіталу.

 4. Облік вилученого капіталу.

 5. Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

 6. Облік додаткового капіталу.

 7. Первинні документи з обліку власного капіталу.

 8. Основні поняття поточної заборгованості.

 9. Характеристика рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками».

 10. Первинні документи з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками.

 11. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.

 12. Характеристика рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями».

 13. Первинні документи з обліку розрахунків за іншими операціями.

 14. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з іншими кредиторами.

 15. Синтетичний та аналітичний облік внутрішніх розрахунків.

 16. Синтетичний та аналітичний облік внутрішньогосподарських розрахунків.

 17. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за нарахованими відсотками.

 18. Облік відображення претензій, нестач за іншими операціями на підприємстві.

 19. Документування обліку нестач, претензій за іншими операціями на підприємстві.

 20. Облік розрахунків з учасниками.

 21. Облік розрахунків, пов’язаних з необоротними активами та групами вибуття, утримуваних для продажу.

 22. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з учасниками.

 23. Облік доходів майбутніх періодів.

 24. Облік короткострокових позик банку.

 25. Облік операцій з короткостроковими векселями (виданими).

 26. Заробітна плата: поняття, види та форми. Характеристика рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам».

 27. Первинні та зведені документи з обліку виплат працівниками.

 28. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з виплат працівникам.

 29. Облік нарахувань та утримань із заробітної плати.

 30. Документування обліку нарахувань і утримань із заробітної плати.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!