Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4253 Структура контрольних робіт, Фінансовий облік, НУ ЛП

Структура контрольних робіт, Фінансовий облік, НУ ЛП

« Назад

1. Структура контрольних робіт

Структура кожної з двох контрольних робіт з дисципліни “Фінансовий облік ІІ” складається з титульної сторінки; змісту із вказаними назвами та номерами початкових сторінок усіх підрозділів; вступу, в якому обґрунтовується актуальність роботи, мета і завдання, які ставить автор; одного питання в теоретичній частині; трьох задач в практичній частині; списку літератури.

Основна частина контрольних робіт складається із двох частин: теоретичної та практичної.

При виконанні теоретичної частини контрольних робіт студент повинен дати вичерпну відповідь на питання із загального переліку. Вказаний перелік сформований на основі навчальної програми дисципліни. Відповідаючи на поставлені питання, студент повинен проаналізувати законодавчі, нормативні та періодичні джерела інформації, підручники та посібники.

Практична частина контрольних робіт передбачає розв’язання комплексу задач з тематики курсу “Фінансовий облік ІІ”, формування журналу реєстрації господарських операцій, заповнення первинних документів до задачі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!