Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4252 Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни Фінансовий облік, НУ ЛП

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни Фінансовий облік, НУ ЛП

« Назад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

Національний університет «Львівська Політехніка» 

 

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни Фінансовий облік 

студентами заочної форми навчання

спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»

  

Львів – 2012 

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни “Фінансовий облік ІІ” студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” / Укл.:… – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, … 

Укладачі

 

Воськало В.І., к.е.н., доц.

Гурська О.М., асистент

Відповідальний за випуск 

 

Рецензенти 

 

 

  

ВСТУП

Контрольна робота є однією з форм підтвердження студентом своїх теоретичних знань, вмінь використовувати ситуаційні та практичні завдання, і виконується студентом у бібліотеці. Завдання контрольних робіт охоплюють усі теми навчальної робочої програми з дисципліни “Фінансовий облік ІІ”.

Метою написання контрольних робіт є набуття студентами прийомів і вмінь самостійного поглиблення і закріплення практичних навичок для вирішення конкретних господарських операцій, які повсякчас виникають на підприємствах.

Методичні рекомендації дають студентам інформацію для виконання двох контрольних робіт з дисципліни «Фінансовий облік ІІ», передбачених навчальним планом.

Основними завданнями виконання контрольної роботи №1 є закріплення теоретичних знань і набуття вміння аналізувати процес відображення господарських операцій по окремих ділянках фінансового обліку:

- облік власного капіталу підприємства;

- облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками і підрядниками;

- облік короткострокових зобов’язань з банками та іншими позиками;

- облік розрахунків з оплати праці та соціальному страхуванню.

Основними завданнями виконання контрольної роботи №2 є закріплення теоретичних знань і набуття вміння аналізувати процес відображення господарських операцій по окремих ділянках фінансового обліку:

- облік розрахунків з бюджетом;

- облік зобов’язань за довгостроковими позиками та векселями;

- облік довгострокових зобов’язань та з фінансової оренди;

- облік доходів і фінансових результатів діяльності підприємства.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!