Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4242 Обрання напрямку дослідження та графік роботи над курсовими роботами, Політичні науки, ЧДУ ім. Могили

Обрання напрямку дослідження та графік роботи над курсовими роботами, Політичні науки, ЧДУ ім. Могили

« Назад

Розділ 2. Обрання напрямку дослідження та графік роботи над кваліфікаційними та курсовими роботами

Курсова, кваліфікаційна та дипломна роботи можуть мати теоретичний і емпіричний характер в залежності від обраного напрямку.

У першому випадку робота виконується на основі аналізу та узагальнення ряду літературних джерел: монографій, брошур, статей, методичних рекомендацій та ін. Студент повинен опрацювати на основі літературних джерел базовий матеріал, який стосується досліджуваної проблеми, дати оцінку розглянутим роботам, сформулювати свою наукову позицію; грамотно і логічно обґрунтувати обрану тему, зробити наукові або практичні висновки.

У другому випадку, коли робота має емпірично-дослідницький характер, студент використовує як науково-методичну літературу, так і свої спостереження і факти, результати експерименту, якщо він проводився. Тим не менш, курсова та дипломна, кваліфікаційна робота такого напрямку повинна мати теоретичну частину (30-40% загального обсягу), аналіз і узагальнення наукових даних та висновки.

Теоретичні положення наукової роботи слід підтверджувати не випадковими, а типовими для сучасного етапу розвитку суспільства фактами і прикладами. Саме тому необхідно уникати довільного використання фактів. Довільно взяті приклади не розкривають всебічно і переконливо суті питання і не можуть служити основою для висновків та узагальнень.

Починаючи роботу над дослідженням, студент повинен розподілити свій час, спланувати його і після вибору теми паралельно з навчальними заняттями взятися за її розробку. Для орієнтації наукових керівників та дипломантів пропонується наступний графік контролю за ходом підготовки дипломної роботи до захисту. 

ЗАХОДИ

Курсова робота

Курсова робота з ТПП

Дипломна / кваліфікаційна робота

1.

Вибір наукового керівника та затвердження теми

до 15 жовтня

до 20 січня

до 15 жовтня

2.

Отримання завдання на проведення дослідження

до 20 жовтня

до 25 січня

до 30 жовтня

3.

Підготовка календарного плану виконання дипломної (кваліфікаційної) роботи і затвердження його науковим керівником

до 25 жовтня

до 1 лютого

до 7 листопада

4.

 Підготовка та узгодження розширеного плану-конспекту дипломної (кваліфікаційної) роботи

до 10 листопада

до 15 лютого

до 10 грудня

5.

Підготовка чорнового варіанту роботи для першого читання науковим керівником

до 30 листопада

до 15 березня

 

до 15 березня

6.

Усунення зауважень, врахування рекомендацій наукового керівника, подання чорнового варіанту на друге читання

до 5 грудня

до 30 березня

до 30 березня

7.

Доопрацювання дипломної (кваліфікаційної) роботи з урахуванням рекомендацій наукового керівника.

до 15 грудня

до 20 квітня

до 15 квітня

8.

Попередній захист роботи

-

-

10-20 травня

8.

Чистове оформлення роботи, подання її науковому керівникові на підготовку відгуку

 

-

-

до 30 травня

9.

Підготовка варіанту роботи до рецензування, отримання рецензії

-

-

до 5 червня

10.

Написання відгуку науковим керівником, його доповідь завідуючому кафедрою щодо завершення роботи

-

-

За тиждень до початку роботи ДЕК

11.

Захист кваліфікаційної, дипломної роботи

до 31 грудня

до 31 травня

Тиждень атестації


З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!