Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4239 Критерії оцінювання бакалаврських дипломних робіт, Комп’ютерна інженерія, НТУУ КПІ

Критерії оцінювання бакалаврських дипломних робіт, Комп’ютерна інженерія, НТУУ КПІ

« Назад

Критерії оцінювання бакалаврських дипломних робіт

Результат захисту дипломних бакалаврських робіт оформлюються протоколом захисту. (Додаток 18)

Оцінку бакалаврської дипломної роботи визначають наступні показники:

 1. Оцінка програмного продукту, створеного студентом;

 2. Оцінка захисту;

 3. Оцінка оформлених до захисту документів.

Відповідно до цих складових вироблені наступні критерії оцінки бакалаврської атестаційної роботи:

Робота оцінюється на «ВІДМІННО», якщо:

При реалізації програми:

 • використано сучасні програмні засоби;

 • реалізовано сучасний інтерфейс роботи з користувачем;

 • використано поглиблені знання принаймні з однієї з наступних спеціальних дисциплін:

 • «ПТЦА»
 • «Організація баз даних»
 • «Системне програмування»
 • «Системне програмне забезпечення»
 • «Комп’ютерна схемотехніка»
 • «Комп’ютерні мережі»
 • «інтелектуальні системи»
 • «чисельні методі»
 • «Архітектура комп’ютерних систем»

 Явною перевагою бакалаврської роботи є:

 • освоєння та обґрунтоване застосування оригінальних програмних засобів;

 • вивчення і представлення в програмі предметної галузі, що складно формалізується;

 • вивчення і використання новітніх інформаційних технологій.

 На захисті студент:

 • чітко і повно доповідає про мету бакалаврської роботи і завдання, реалізовані розробленою програмою;

 • визначає користувачів програмної системи, рівень доступу і функції системи, надані кожному користувачу;

 • описує вхідну і вихідну інформації для кожного завдання, реалізованого в системі;

 • обґрунтовує використання програмних засобів;

 • пояснює суть використовуваних методів реалізації завдання та обґрунтовує їх вибір;

 • грамотно представляє і пояснює блок-схему алгоритму (якщо є);

 • демонструє і пояснює ключові фрагменти діалогу програмної системи з користувачем і результати розв’язання всіх поставлених завдань;

 • на питання відповідає повно, вміє професійно відстоювати свою точку зору.

До бакалаврської роботи додаються наступні документи за відповідними вимогами:

 Пояснювальна записка, в якій:

 • зміст цілком відповідає завданню;

 • матеріал добре структурований, викладений вичерпно повно, чітко і грамотно;

 • оформлення строго відповідає нормативним вимогам.

 Креслення блок-схеми, що описує:

 • алгоритм роботи всієї системи або

 • основний метод, реалізований у системі чи

 • фрагмент програмного модуля, що містить особливості програмної реалізації, на які доповідач хоче звернути увагу,

 • виконується як креслення в строгій відповідності зі стандартами оформлення блок-схем.

 Плакати, що:

 • містять ілюстрації до доповіді,

 • виконуються у відповідності зі стандартами, прийнятими для оформлення плакатів.

 Відгук керівника бакалаврської роботи; (Додаток 15)

 Рецензія зовнішньої організації; (Додаток 16)

 Протокол захисту програмного продукту з оцінкою «відмінно»;

 Протокол передзахисту. (Додаток 17)

 Робота оцінюється на «добре», якщо

 При реалізації програми:

 • використано сучасні програмні засоби,

 • реалізовано сучасний інтерфейс роботи з користувачем, але діалог побудований не оптимально з погляду зручності користувача чи форм виведення і розміщення інформації,

 • використано знання й уміння, отримані при вивченні однієї зі спеціальних дисциплін.

 На захисті студент

 • доповідає про виконану роботу так само, як зазначено в критеріях на оцінку «відмінно», але допускає несуттєві помилки і неточності,

 • вміє професійно відстоювати свою точку зору,

 • на питання відповідає загалом правильно, але допускає несуттєві помилки і неточності.

 До бакалаврської роботи додаються наступні документи за відповідними вимогами:
 Пояснювальна записка, в якій:

 • зміст цілком відповідає завданню;

 • матеріал не зовсім вдало структурований;

 • матеріал викладений чітко і коротко, але мають місце стилістичні погрішності;

 • оформлення з незначним відхиленням від нормативних вимог.

 Креслення блок-схеми, що:

 • має зміст, що відповідає вимогам, пропонованим на оцінку «відмінно»,

 • виконується як креслення з незначними відхиленнями від стандартів оформлення блок-схем.

 Плакати, що:

 • містять ілюстрації до доповіді,

 • виконуються з незначними відхиленнями від стандартів, прийнятих для оформлення плакатів.

 Відгук керівника бакалаврської роботи.

 Рецензія зовнішньої організації.

 Протокол захисту програмного продукту з оцінкою «добре».

 Протокол перед захисту.

 Робота оцінюється на «задовільно», якщо

 При реалізації програми.

 • коректно зроблені розрахунки, що не вимагають використання чисельних методів.

 • реалізовано реальне практичне завдання, але без застосування сучасного програмного забезпечення і комп’ютерних технологій.

 На захисті студент:

 • доповідає загалом правильно, однак доповідь побудована нелогічно, нечітко, містить неточності,

 • на питання відповідає неповно, допускає помилки і неточності.

 До бакалаврської роботи додаються наступні документи за відповідними вимогами:

 Пояснювальна записка, в якій:

 • зміст відповідає завданню, але матеріал невдало структурований, викладений нечітко, є граматичні помилки,

 • оформлення з відхиленнями від нормативних вимог.

 Креслення блок-схеми, що:

 • має зміст, що відповідає вимогам, пропонованим на оцінку «відмінно»,

 • виконується як креслення з відхиленням від стандартів оформлення блок-схем.

 Плакати, що:

 • містять ілюстрації до доповіді,

 • виконуються з відхиленнями від стандартів, прийнятих для оформлення плакатів.

Відгук керівника бакалаврської роботи;

Рецензія зовнішньої організації;

Протокол захисту програмного продукту з оцінкою «задовільно»;

Протокол перед захисту.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ Л1ТЕРАТУРИ

 1. ДСТ 2.104-68 ЕСКД. Основні надписи.

 2. ДСТ 2.108-68 ЕСКД. Специфікація.

 3. ДСТ 2.109-73 ЕСКД. Основні вимоги до креслень.

 4. ДСТ 2.501-88 ЕСКД. Правила обліку та зберігання.

 5. ДСТ 2.701-84 ЕСКД. Схеми. Загальні вимоги до виконання.

 6. ДСТ 2.708-81 ЕСКД. Правила виконання електричних схем цифрової обчислювальної техніки.

 7. ДСТ 2.743-82 ЕСКД. Правила виконання електричних схем.

 8. ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки i техніки. Структура i правила оформлення.

 9. ДСТ 19.002-80 ЕСПД. Схеми алгоритмів i програм. Правила виконання.

 10. ДСТ 19.101-77 ЕСПД. Види програм i програмних документів.

 11. ДСТ 19.103-77 ЕСПД. Позначення програм та програмних документів.

 12. ДСТ 19.105-78 ЕСПД. Загальні вимоги до програмних документів.

 13. ДСТ 19.202-78 ЕСПД. Специфікація. Вимоги до звіту та оформлен­ня.

 14. ДСТ 19.401-78 ЕСПД. Текст програми. Вимоги до звіту та оформ­лення.

 15. ДСТ 19.402-78 ЕСПД. Опис програми.

 16. ДСТ 19.701-90 ЕСПД. Схеми алгоритмів, програм, даних та систем.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!