Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4238 Відгук керівника і рецензування, Комп’ютерна інженерія, НТУУ КПІ

Відгук керівника і рецензування, Комп’ютерна інженерія, НТУУ КПІ

« Назад

Відгук керівника і рецензування

Отримавши від студента бакалаврську роботу, керівник складає розгорнутий відгук. У ньому не слід викладати зміст її за розділами і повторювати вимоги технічного завдання. Відгук повинен бути об’єктивним і характеризувати роботу студента по суті, не слід згладжувати недоліки її і завищувати оцінку.

Обґрунтовуючи власну думку щодо роботи, керівник зазначає у відгуку, наскільки коректно і повно розв’язав студент поставлені за темою завдання; які розділи вирізняються нововведеннями і викликали найбільші труднощі при розробці; наскільки самостійно й успішно упорався студент з окремими роздумами; яка практична цінність виконаної роботи; наскільки працьовитим, дисциплінованим і цілеспрямованим виявив себе студент. Відмінна оцінка може бути поставлена в тому випадку, якщо студент виявив старанність і знання, самостійно виконував завдання, а прийняті ним рішення всебічно обґрунтовані. Також враховується якість усіх матеріалів роботи. Відгук керівника подається до дня її розгляду на кафедрі, але не пізніше, ніж за десять днів до початку роботи Державної екзаменаційної комісії.

У відгуку повинні бути відображені актуальність теми бакалаврської роботи; оцінка основних її матеріалів; ступінь професіоналізму студента, що виявляється в його самостійності і підготовці; загальна оцінка роботи студента (присвоєння кваліфікації) і оцінка за п’ятибальною системою.

Загальна оцінка може мати такий вигляд «Робота заслуговує оцінки «...», а студент . . . – присвоєння кваліфікації бакалавра комп’ютерних наук».

Рецензія рецензента як об’єктивного стороннього фахівця дає змогу судити про актуальність завдань, що розглядаються в бакалаврській роботі, про повноту і якість виконаного студентом завдання і його результат.

Рецензія за своїм змістом і загальною оцінкою бакалаврської роботи в цілому не відрізняється від відгуку, за винятком більш докладного опису актуальності і перспектив практичного застосування розробки. Оцінка «відмінно» може бути поставлена рецензентом при виконанні тих самих умов, що наводилися вище для оцінки проекту керівником. (Додатки 15, 16)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!