Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4235 Графічний матеріал, Комп’ютерна інженерія, НТУУ КПІ

Графічний матеріал, Комп’ютерна інженерія, НТУУ КПІ

« Назад

Графічний матеріал

Бакалаврська робота містить у собі графічну і текстову документацію. Графічний матеріал призначений для ілюстрування доповіді на захисті і може містити схеми, креслення, діаграми й ін. Нанесення на плакати зображень, що не мають прямого відношення до розробки, не допускається.

У графічній частині бакалаврської роботи рекомендується виконувати 4 листи (плаката A1) наступного змісту:

ЛИСТ 1. Матеріали, що пояснюють мету розробки;

ЛИСТ 2,3. Опис змістової частини роботи;

ЛИСТ 4. Демонстрація результатів роботи, вхідні чи вихідні форми інтерфейсу програмної системи.

За згодою керівника з урахуванням особливостей теми бакалаврської роботи склад графічної частини може бути змінений у бік збільшення числа аркушів, що стосується опису теми роботи. Максимальна кількість плакатів обмежена 5 аркушами.

ЛИСТ 1 (ПЛАКАТ 1) повинен розкривати мету, завдання, постановку його, проблематику бакалаврської роботи. На 1-му плакаті обов’язково повинна бути тема бакалаврської роботи. На 1-му плакаті зображується технологічна схема програми, інформаційні потоки між блоками системи, джерела інформації і т.п.

ЛИСТ 2,3 (ПЛАКАТ 2,3) повинен бути присвячений основним рішенням з реалізації системи. Це може бути архітектура створеної системи, структура програмних компонентів, структура інформаційного середовища системи, схема технології роботи користувача із системою тощо. У випадку, якщо метою бакалаврської роботи є розв’язання прикладної задачі, то 2-й плакат описувати математичний апарат рішення, що включає в себе як розрахункові формули, так і моделі. У пояснювальному тексті при цьому повинен бути обов’язковим опис умовних позначок і символів. Цей плакат може описувати бази даних (БД), містити в собі структуру чи модель БД (концептуальну, інфологічну, та ін.). У принципі, студент, який навчається за напрямками „Комп’ютерна інженерія», зобов’язаний знати і вміти розробляти БД, тому опис БД бажано навести.

Збільшення числа аркушів у графічній частині може стосуватися саме змістовної частини роботи, тому перелічені розділи можуть виноситися на окремі плакати.

ЛИСТ 4 (ПЛАКАТ 4) являє собою яскраву демонстрацію розробленої системи. Бажано на цьому плакаті показувати взаємодію між окремими компонентами програми і фрагменти сценарію роботи.

У випадку виконання декількома студентами комплексної бакалаврської роботи, необхідно, крім усіх перелічених плакатів, виконати загальний (0-й плакат), головне призначення якого – продемонструвати у ній участь кожного із студентів.

Усі графічні матеріали виконуються однотипною за допомогою комп’ютерних засобів, створення графічних документів з використанням редакторів AutoCAD, CorelDraw, Excel, Word та ін. Кожен плакат повинен мати заголовок, образотворчу частину і пояснювальний текст.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!