Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4234 Розробка програмного забезпечення, Комп’ютерна інженерія, НТУУ КПІ

Розробка програмного забезпечення, Комп’ютерна інженерія, НТУУ КПІ

« Назад

Розробка програмного забезпечення

Предметом захисту бакалаврських атестаційних робіт студентів комп’ютерних спеціальностей може бути програмний продукт або технічне забезпечення систем обробки інформації.

Створюваний програмний продукт повинен кваліфікуватися за однією чи за кількома наступними категоріями:

 1. Система автоматизації проектування, керування;

 2. Інформаційно-пошукова система;

 3. Система аналізу й обробки даних;

 4. Система , що базується на знаннях;

 5. Система моделювання;

 6. Система прогнозування;

 7. Система оптимізації;

 8. Система забезпечення віддаленого зв’язку;

 9. Система геометричних перетворень;

 10. Система візуалізації.

Кожна з цих категорій визначає високий рівень професіоналізму розробника і програміста.

Програмне забезпечення — це група взаємодіючих програм. Структура програми має жорсткі зв’язки. Програмне забезпечення (ПЗ) — це найбільша вільно зв’язана група програм, що працюють як єдине ціле. У ПЗ не включаються: діаграми, технічні вимоги, графіки розробки, інструкції з користування та інші продукти фази розробки набору програм.

Розробка програмного забезпечення складається із шести етапів:

 • Визначення вимог і завдань;

 • Проектування;

 • Програмування;

 • Компонування;

 • Тестування;

 • Документування.

При виконанні бакалаврської дипломноїроботи необхідно чітко усвідомлювати, що програмне забезпечення — це засіб, а не мета. Проте, коли створення програмного продукту є власне бакалаврською роботою, етап розробки (проектування) ПЗ займає важливе місце в пояснювальній записці.

З урахуванням бурхливого розвитку комп’ютерних технологій, останні досягнення в яких повинні бути добре відомі студенту-бакалавру як майбутньому фахівцю в області комп’ютерних наук, цей етап зводиться до вибору оптимальних програмних засобів розробки з існуючих. Це можуть бути мови програмування, навіть САПР, інструментальні середовища розробки, WEB-технології тощо. Студент повинен творчо проаналізувати функції і можливості, надані цими засобами й обґрунтувати вибір одного з них. Обов’язково необхідно вказувати на використання стандартних засобів проектування.

Вибравши деяке програмне забезпечення, студент може його розглянути докладніше, у вигляді структури. Процес опису можна представляти в різних формах. Обов’язково необхідно описати процес взаємодії користувача з розробленою програмною системою.

Таким чином, практична робота при розробці ПЗ зводиться до створення програмного продукту, що реалізує мету бакалаврської роботи.

До пояснювальної записки включаються основні положення і кінцевий результат, без усіх кроків критичного оцінювання, аналізу, синтезу, але доповнений описом методики взаємодії користувача з системою. Текст програмного коду виноситься в додаток, причому також без зайвих програмних модулів, але з докладними коментарями.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!