Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4231 Порядок проведення захисту бакалаврських атестаційних робіт, Комп’ютерна інженерія, НТУУ КПІ

Порядок проведення захисту бакалаврських атестаційних робіт, Комп’ютерна інженерія, НТУУ КПІ

« Назад

Порядок проведення захисту бакалаврських атестаційних робіт

Порядок захисту бакалаврських дипломнихробіт визначається Положенням про Державні екзаменаційні комісії (ДЕК) вищих навчальних закладів.

До захисту студент допускається при умові здачі усіх іспитів та заліків за весь час навчання відповідно до діючого навчального плану.

Захист відбувається на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК).

Прийнято такий порядок захисту:

  • доповідь студента, в якій висвітлюється сучасний стан питання, що розглядається, прийняті рішення, основні результати, особистий внесок у розробку і реалізацію роботи;

  • відповіді на запитання членів ДЕК і присутніх (запитання можуть стосуватися не тільки теми роботи, але і дисципліни, що вивчалися в університеті);

  • зачитується відгук керівника і рецензія;

  • при бажанні надається заключне слово керівнику.

Тривалість захисту однієї бакалаврської роботи 15-20 хвилин. За день на одному засіданні ДЕК захищаються не більше 8-ми студентів. Захист проходить українською і/або російською мовами. У випадку захисту бакалаврської роботи іноземною мовою студент повинен погодити це питання на своїй кафедрі і кафедрі іноземних мов. Для цього необхідно написати заяву на ім`я голови державної екзаменаційної комісії .

На закритому засіданні ДЕК виносить рішення про оцінки робіт відповідно до критеріїв оцінки. Якщо вона позитивна, то ДЕК присвоює студенту кваліфікацію бакалавра.

Студенти, що одержали незадовільну оцінку при захисті бакалаврської дипломноїроботи, відраховуються з університету і мають право на повторний захист протягом трьох років. ДЕК повинна визначити, чи може студент представити на повторний захист ту ж роботу в доробленому вигляді, чи необхідно взяти нову тему.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!