Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4228 Тематика бакалаврських атестаційних робіт, Комп’ютерна інженерія, НТУУ КПІ

Тематика бакалаврських атестаційних робіт, Комп’ютерна інженерія, НТУУ КПІ

« Назад

Тематика бакалаврських атестаційних робіт

Тематика бакалаврських дипломноїробіт повинна відповідати сучасному стану і перспективам розвитку комп’ютерних технологій. Бакалаврська дипломнаробота являє собою проектну, науково-дослідну чи інструментальну розробку, в якій реалізується актуальне завдання для напрямку «Комп’ютерна інженерія» з дослідження предметної області і проектування комп’ютерних систем. Вимоги до змісту, обсягу і структури бакалаврської дипломноїроботи визначаються вищим навчальним закладом на підставі положення про підсумкову державну атестацію випускників вищих навчальних закладів, затвердженого Міністерством освіти і науки України, державного освітнього стандарту для напрямку підготовки дипломованого фахівця «Комп’ютерні інженери», Закону України про вищу освіту і даних методичних рекомендацій.

Більш докладно критерії оцінювання бакалаврських робіт наведені в розділі 9.

Теми бакалаврських робіт визначають у відповідності з наступними напрямками:

  1. Науковий інтерес керівника в галузі комп’ютерних наук та комп’ютерної інженерії;

  2. Науково-дослідні напрямки, яким займається кафедра;

  3. Забезпечення навчального процесу;

  4. Виконання господарчої договірної тематики;

  5. Професійні інтереси виконувача.

Рекомендується вибирати теми, що пов’язані з автоматизацією проектування, організацією обчислювальних процесів в комп’ютерних системах, комплексах та мережах з використанням сучасних автоматизованих систем, моделюванням, організацією обчислювальних процесів в обчислювальних системах, керуванням обчислювальними системами і мережами, прогнозуванням, візуалізацією, розробкою інформаційно-пошукових систем, експертних систем, баз даних, WEB-технологіями, і питаннями аналізу й обробки даних, прогнозування, керування, екології і т. інше.

Вибір тематики бакалаврських дипломнихробіт у загальному випадку не обумовлений вище полікованими напрямками и може бути пропоноване студентом в межах спеціальності «Комп’ютерна інженерія».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!