Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4218 Завдання для самостійно–індивідуального виконання з теми СУБД, НАДПСУ

Завдання для самостійно–індивідуального виконання з теми СУБД, НАДПСУ

« Назад

 

Завдання для самостійно–індивідуального виконання з теми СУБД

 

Виконайте завдання згідно варіанту:

Варіант 1

1. Створити засобами MS Асcess базу даних з власним прізвищем, яка б містила нижче представлену таблицю. Таблицю створювати в режимі конструктора.

Шифр виробів

Витрати виробництва, грн.

Випущено виробів, шт.

Собівартість одиниці виробів, грн.

(Витрати виробництва/ Випущено виробів)

11

12

13

14

15

5487,5

4181,27

6234,36

1279,12

2347,34

331

252

379

 87

152

 

2. Створити запит з полями “Шифр виробів” та “Собівартість одиниці виробів”, в якому б відображались записи із собівартістю більше від 50 грн. та менші від 100 грн. Запит створити в режимі конструктора.

3. У даному запиті створити розрахункове поле Собівартість одиниці виробів.

 

Варіант 2

 

1. Створити засобами MS Асcess базу даних з власним прізвищем, яка б містила нижче представлену таблицю. Таблицю створити в режимі Майстра таблиць.

Номер деталі

Кількість деталей, шт.

Ціна за одиницю

Сума

(Кількість деталей* Ціна за одиницю)

3271

3289

3523

3547

39

58

83

74

2,23

0,91

3,29

1,27

 

2. Створити запит з полями “Номер деталі”, “Ціна за одиницю” та “Сума”, в якому б відображалися записи з ціною більше 3 грн. та кількістю менше 60 шт.

3. У даному запиті створити розрахункове поле Сума.

Варіант 3

1. Створити засобами MS Асcess базу даних з власним прізвищем, яка б містила нижче представлену таблицю. Таблицю створити в режимі безпосереднього введення даних до таблиці.

Вироби

Кількість, шт.

Основна ціна за шт., грн. -коп.

Повна собівартість, грн. -коп.

Сума прибутку:

( Оптова ціна * Плановий випуск — Повна собівартість * Плановий випуск)

А

Б

В

615

485

524

75,60

38,45

87,34

69,40

31,25

78,38

 

2. Створити запит з полями “Вироби”, “Кількість” та “повна собівартість”, в якому б відображалися записи з назвою виробу, що починається на “А” та кількість більше 500 шт.

3. У даному запиті створити розрахункове поле Сума прибутку.

Варіант 4

1. Створити засобами MS Асcess базу даних з власним прізвищем, яка б містила нижче представлену таблицю. Таблицю створювати в режимі конструктора.

Вироби

Плановий випуск

Оптова ціна підприємства за шт., грн.

Повна собівартість шт., грн.

Сума прибутку:

( Оптова ціна * Плановий випуск — Повна собівартість * Плановий випуск)

А

Б

В

Г

Д

12345

56764

11214

457

3505

215

124

236

756

519

205

116

212

712

488

 

2. Створити запит з полями “Вироби” та “Сума прибутку”, в якому б відображались записи із сумою прибутку, що більша від 150 грн. та менша від 200 грн.

3. У даному запиті створити розрахункове поле Сума прибутку.

Варіант 5

1. Створити засобами MS Асcess базу даних з власним прізвищем, яка б містила нижче представлену таблицю. Таблицю створити в режимі Майстра таблиць.

Вироби

Плановий випуск

Оптова ціна підприємства за шт., грн.

Повна собівартість шт., грн.

Сума прибутку:

( Оптова ціна * Плановий випуск — Повна собівартість * Плановий випуск)

А

Б

В

Г

Д

12345

56764

11214

457

3505

215

124

236

756

519

205

116

212

712

488

 

2. Створити запит з полями .“Вироби”, “Плановий випуск” та “Сума прибутку”, у якому б відображалися записи з виробами, назви яких закінчуються на “У” та сумою прибутку в межах від 1000 до 2000 грн.

3. У даному запиті створити розрахункове поле Сума прибутку.

Варіант 6

1. Створити засобами MS Асcess базу даних з власним прізвищем, яка б містила нижче представлену таблицю. Таблицю створити в режимі безпосереднього введення даних до таблиці.

Номер деталі

Кількість деталей, шт.

Ціна за одиницю

Сума

(Кількість деталей* Ціна за одиницю)

3271

3289

3523

3547

39

58

83

74

2,41

0,98

3,43

1,35

 

 

2. Створити запит з полями “Номер деталі” та “кількість деталей”, в якому б відображались записи з кількістю деталей, що більша від 50 шт. та менша від 70 шт.

3. У даному запиті створити розрахункове поле Сума.

Варіант 7

1. Створити засобами MS Асcess базу даних з власним прізвищем, яка б містила нижче представлену таблицю. Таблицю створювати в режимі конструктора.

Найменування фірми

Кількість акцій,

шт.

Ставка дивідендів, %

Прибуток,

грн.

Дивіденд, грн.

(Прибуток* Ставка дивідендів/100/ Кількість акцій)

ОРАНТА

СІМОЖ

ШАРМ

ВІКТОРІЯ

34000

45670

24635

12900

35

25

50

12

68800800

90564320

56743565

43210000

 

2. Створити запит з полями “Найменування” та “Дивіденд”, в якому б відображались записи з дивідендами, які більші від 500 грн. та менші від 1000 грн.

3. У даному запиті створити розрахункове поле Дивіденди.

Варіант 8

1. Створити засобами MS Асcess базу даних з власним прізвищем, яка б містила нижче представлену таблицю. Таблицю створити в режимі Майстра таблиць.

Місяць

Код продукції

Обсяг реалізації, грн.

Ставка податку,%

Сума податку з обороту, грн.

(Обсяг реалізації * Ставка податку /100)

2

3

4

5

к-345

к-56

к-78

к-9

156

234

456

765

10

15

20

25

 

2. Створити запит з полями “Місяць” та “Обсяг реалізації”, в якому б відображались записи з для 2 та 5 місяців, та обсягом реалізації в межах від 500 грн. до 1000 грн.

3. У даному запиті створити розрахункове поле Сума податку з обороту.

Варіант 9

1. Створити засобами MS Асcess базу даних з власним прізвищем, яка б містила нижче представлену таблицю. Таблицю створити в режимі безпосереднього введення даних до таблиці.

Найменування продукції

Виручка від реалізації, грн.

Собівартість

продукції, грн.

Прибуток, грн.

(Виручка від реалізації— Собівартість

продукції)

Рівень рентабельності

(Собівартість

продукції/ Виручка від реалізації)*100

банани

апельсини

ківі

ананаси

12345

9855

6005

1859

6509

7000

4788

1089

 

 

2. Створити запит з полями “Найменування продукції” та “Собівартість продукції”, в якому б відображались записи з найменуванням продукції, що починається на “к”, та собівартість яких більша від 5000 грн. та менші від 6000 грн.

3. Створити розрахункові поля Прибуток та Рівень рентабельності.

Варіант 10

1. Створити засобами MS Асcess базу даних з власним прізвищем, яка б містила нижче представлену таблицю. Таблицю створювати в режимі конструктора.

Номер рахунку

Вид рахунка

Процентна ставка

Залишок на кінець року

Процентна виплата

(Залишок на кінець року /100) * Процентна ставка

231789

145670

654321

908079

Терміновий

Терміновий

Терміновий

Терміновий

100

90

120

103

750

2130

235

347

 

2. Створити запит з полями “Номер рахунку” та “Процентна виплата”, в якому б відображались записи з процентною ставкою в межах від 100 до 125.

3. У даному запиті створити розрахункове поле Процентна виплата.

Варіант 11

1. Створити засобами MS Асcess базу даних з власним прізвищем, яка б містила нижче представлену таблицю. Таблицю створити в режимі Майстра таблиць.

Найменування продукції

Маса продукції, кг

Норматив складських запасів

Оборотність продукції

(360 / Норматив складських запасів)

Річна пропускна спроможність

( Маса продукції * Оборотність продукції )

Хімікати

Інструмент

Запчастини

Обладнання

2250

5678

1350

98000

30

45

10

20

 

 

2. Створити запит з полями “Найменування продукції” та “Маса продукції”, в якому б відображались записи з найменуванням продукції, яке закінчується на “и” та масою від 1000 до 2000 кг.

3. У даному запиті створити розрахункові поля Обертальність продукції та Річна пропускна спроможність.

Варіант 12

1. Створити засобами MS Асcess базу даних з власним прізвищем, яка б містила нижче представлену таблицю. Таблицю створити в режимі безпосереднього введення даних до таблиці.

Код устаткування

Балансова вартість

Дата прийняття

Норма амортизації, %

Сума амортизації

(Балансова вартість / 100 * Норма амортизації)

С456

М123

К90

Р1

250

45

340

78

10.05.05

10.06.05

15.06.05

20.05.05

10

15

5

25

 

2. Створити запит з полями “Код устаткування” та “Дата прийняття”, в якому б відображались записи з датою прийняття – травень 1997 року.

3. У даному запиті створити розрахункове поле Сума амортизації.

Варіант 13

1. Створити засобами MS Асcess базу даних з власним прізвищем, яка б містила нижче представлену таблицю. Таблицю створювати в режимі конструктора.

Місяць

Матеріал

Кількість, т

Ціна за 1 т, грн.

Вартість матеріалів

(Кількість* Ціна за 1 т)

2

3

4

5

Цемент

Цемент

Цемент

Цемент

120

95

450

980

600

550

1900

5000

 

2. Створити запит з полями “Матеріал” та “Вартість матеріалів”, в якому б відображались записи з ціною, що більша за 200 грн. та менша за 500 грн.

3. У даному запиті створити розрахункове поле Вартість матеріалів.

Варіант 14

1. Створити засобами MS Асcess базу даних з власним прізвищем, яка б містила нижче представлену таблицю. Таблицю створити в режимі Майстра таблиць.

Вироби

Випуск у плановому році, т

Ставка в абсолютній сумі за 1 т, грн.

Річна сума податків з обороту, грн.

(Випуск у плановому році * Ставка в абсолютній сумі )

А

В

С

Д

Г

3545

4680

9780

12600

2552

190

340

86

12

820

 

2. Створити запит з полями “Випуск у плановому році” та “Вироби”, в якому б відображались записи кількістю випуску у плановому році в межах від 2000 до 5000 т.

3. У даному запиті створити розрахункове поле Річна сума податків з обороту.

Варіант 15

1. Створити засобами MS Асcess базу даних з власним прізвищем, яка б містила нижче представлену таблицю. Таблицю створити в режимі безпосереднього введення даних до таблиці.

Номенклатурний номер матеріалу

Норма витратна 1 деталь, кг

Кількість деталей за планом

Ціна 1 кг, грн..

Сума, грн.

(Норма витратна 1 деталь * Кількість деталей за планом * Ціна 1 кг)

121101

121102

121103

121104

121105

1,5

0,8

1,3

0,9

1,4

815

1201

797

1125

726

0,11

0,19

0,13

0,21

0,12

 

2. Створити запит з полями “Номенклатурний номер матеріалу” та “Кількість деталей за планом”, в якому б відображались записи з кількістю деталей за планом в межах від 100 до 1500 шт.

3. У даному запиті створити розрахункове поле Сума.


Література

 1. Бабій П. І., Баловсяк Н. В., Валецька Т. М. Та ін. Інформатика та комп’ютерна техніка в лабораторних роботах: Навчальний посібник: У 3 ч. — Київ: Центр навчальної літератури, 2004. Ч.1. — 320 с.

 2. Глинський Я.М. Практикум з інформатики: Навч. Посібник.3-є доп. вид.- Львів: Деол,2000.-224 с.

 3. Дибкова Л. М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Видавничий центр „Академія”, 2002. — 320 с.

 4. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О. І. Пушкаря. — К.: Видавничий центр «Академія», 2002. — 704 с.

 5. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. — К.: Каравела, 2004. —464 с.

 6. Информатика для юристов и экономистов / Симонович С. В. и др. — СПб.: Питер, 2004. — 688 с.

 7. Информатика: Учебник. — 3–е перераб. изд. / Под ред.Н. В. Макаровой. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 768 с.

 8. Информатика. 3–е изд. / А. Н. Степанов. — СПб.: Питер, 2002. — 608 с.

 9. Клименко О. Ф., Головко Н. Р., Шарапов О. Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.–метод. Посібник / За заг. ред. О. Д. Шарапова. — К.: КНЕУ, 2002. — 534 с.

 10. Лук’янова В. В. Комп’ютерний аналіз даних: Посібник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2003. — 344 с.

 11. Основи інформатики та обчислювальної техніки: Навч. Посіб. / В. Г. Іванов, В. В. Красюк, М. В. Гвозденко; За заг. ред. В. Г. Іванова. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 328с.

 12. Печать на ПК слепым десятипальцевым методом. Изд. 2–е, доп. И перераб. — СПб: Наука и Техника, 2002. — 80 с.

 13. Руденко В. Д., Макарчик О. М., Патланжоглу М. О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В. М. — К.: Фенікс, 1997. — 304 с.

 14. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс. — М.: ИНФРА–М, 2004. – 480с.

 15. Экономическая информатика / под ред. П. В. Конюховского и Д. Н. Колесова. — 2001. — 560 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!