Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4209 Завдання до змістового модуля 5 Системи обробки текстових даних, Практична робота 8 на тему Завантаження символів у текстовому процесорі MS Word, НАДПСУ

Завдання до змістового модуля 5 Системи обробки текстових даних, Практична робота 8 на тему Завантаження символів у текстовому процесорі MS Word, НАДПСУ

« Назад

Завдання до змістового модуля 5 Системи обробки текстових даних

Практична робота 8 на тему Завантаження, збереження та пошук символів у текстовому процесорі MS Word

Мета: Набути навичок завантаження, зберігання та виконання пошуку у документі

Хід виконання роботи

 1. Завантажити текстовий процесорMS Word різними способами, здійснюючи після кожного з запусків вихід з програми різними способами.

 2. У текстовому редакторі Word відкрити файл Заготовка_12, який знаходиться в папці Word на сервері в папці викладача.

 3. Використовуючи лінійки прокрутки, що знаходяться у правій та нижній частинах вікна, переглянути весь документ. Скільки сторінок містить даний файл? Які ще відомості відображає рядок стану?________________________________________________________

 4. Перемістити курсор на середину третьої сторінки. Виконати послідовно всі дії з першого стовпчика таблиці і вписати результати у другий стовпчик таблиці:

Виконати дії, натиснувши

Переміщення курсору

Клавішу ®

Клавішу ¬.

На

Клавіші Ctrl+ ®

Клавіші Ctrl+ ¬.

На

Клавішу Home

Клавішу End.

На

Клавішу­

Клавішу ¯.

На

Клавіші Ctrl+ ­

Клавіші Ctrl+ ¯.

На

Клавішу PgUp

Клавішу PgDn.

На

Клавіші Ctrl+PgUp

Клавіші Ctrl+PgDn.

На

Клавіші Alt+Ctrl+PgUp

Клавіші Alt+Ctrl+PgDn.

На

Клавіші Ctrl+Home

Клавіші Ctrl+End.

На

Перемістити курсор на середину третьої сторінки. Виконати послідовно всі дії з першого стовпчика таблиці і вписати результати у другий стовпчик таблиці:

Виконати дії, натиснувши

 

клавішу Backspace

 

клавішу Delete

 

клавіші Ctrl+Backspace

 

клавіші Ctrl+Delete

 

 1. Закрити документ (файл) Заготовка_12. Як називається вікно, яке щойно з’явилося?_________________ Розписати що буде зроблено табличним процесором Word вибравши ту чи іншу кнопку. Переконатися у правильності своєї відповіді.

 2. Створити новий документ. Яке ім’я він має? А розширення?________________________________

 3. У вікні нового документа набрати наступний текст, дотримуючись формату абзаців і шрифтів (Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал — одинарний) та не вводячи зайві пропуски:

Податки — це найважливіше джерело формування доходів держави, які, в свою чергу, використовуються на вирішення економічних, соціальних, оборонних завдань, на розвиток освіти, науки, культури.

Податки за формою оподаткування класифікуються на прямі та непрямі. Непрямі податки — це податки, закладені в ціні реалізованого товару чи наданої послуги. Одним із основних видів непрямих податків є акцизи (специфічні та універсальні). Акцизи — це непрямі податки, які встановлюються державою на високорентабельні та монопольні товари (продукцію) і сплачуються покупцем.

У податковій формі існують три форми універсальних акцизів:

 • податок з продажу (купівлі) у сфері оптової або роздрібної торгівлі;

 • податок з обороту;

 • податок на добавлену вартість.

Обчислення та стягнення ПДВ потребує чіткого визначення об’єкта оподаткування — добавленої вартості. Вона є часткою нової вартості товару чи послуги. Повна вартість товару чи послуги має такі складові:

1. вартість матеріалів чи сировини, а також послуг виробничого характеру, що відносять на собівартість;

2. заробітна плата працівників, які займаються виготовленням цього товару чи наданням послуги;

3. прибуток.

Блок–схема

у=sinx+a2-di

 1. Показати результат викладачу.

 2. Зберегти даний текст у папці з власним прізвищем з назвою Введення_тексту_Прізвище (прізвище введіть своє).

Примітка. Пам’ятайте, що файл спочатку необхідно зберегти на Робочому столі і лише потім перенести у папку із власним прізвищем.

 1. Закрити текстовий процесор MS Word.

 2. Завантажити текстовий процесорMS Word.

 3. Відкрити щойно створений файл Введення_тексту_Прізвище.

 4. Скопіювати другий рядочок в кінець тексту, користуючись при копіюванні лише клавіатурою. Як виділити рядок тексту найпростіше?

 5. Скопіювати другий абзац перед першим, користуючись контекстним меню. Як виділити абзац тексту найпростіше?

 6. Скопіювати словосполучення Блок–схема на початок другої сторінки, користуючись відповідними кнопками з панелі інструментів стандартна. Як виділити слово з тексту найпростіше?

 7. Скопіювати речення Повна вартість товару чи послуги має такі складові в довільне місце документу, користуючись основним меню. Як виділити речення з тексту найпростіше?

 8. Скопіювати перші два слова даного документу в кінець першого абзацу, користуючись методом перетягування.

 9. Створити новий абзац на початку документа, в якому ввести своє прізвище та ім’я.

 10. Скопіювати своє прізвище та ім’я на початок та в кінець кожного абзацу даного документа найраціональнішим, найшвидшим способом.

 11. Зберегти даний текст у папці з власним прізвищем з назвою Копіювання__Прізвище (прізвище введіть своє).

 12. Проекспериментуйте з перенесенням тексту різними способами.

 13. В активному документі знайти словосполучення ЕР.

 14. Замінити всі літери о на сукупність літер ооооооо.

 15. В різних місцях документа надрукувати слова: Ряд, Род, Рід, Рад, Руд, Ред. Здійснити пошук цих слів за маскою Р?д при включеному перемикачі Подстановочные знаки.

 16. Зберегти даний текст у папці з власним прізвищем з назвою Редагування__Прізвище (прізвище введіть своє).

 17. Вийти з текстового процесору.

 18. Оформити звіт (не забудьте дати відповіді на контрольні питання), зробити висновки, захистити роботу викладачу.

Контрольні питання

 1. Що таке текстовий редактор?

 2. Які існують способи завантаження редактор Word?

 3. Що таке панель інструментів?

 4. Які існують способи виходу з редактора?

 5. Які існують способи на відкриття документа у Word?

 6. Як створити документ у редакторі Word?

 7. Які способи збереження документа у Word?

 8. Які способи пошуку документа?

 9. Як встановити пароль на відкритті документа у Word?

 10. Як змінити масштаб перегляду документа у редакторі?

 11. Як задати автозбереження документа?

 12. Яким чином можна задати параметри на збереження документа? 

Завдання для самостійного виконання

Створити новий документ. Скласти алгоритм розв’язання завдання відповідного варіанту у вигляді блок–схеми. Намалювати блок–схему у Word та зберегти під іменем Індивідуальна_Word_Прізвище.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!