Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4202 Завдання до практичних, індивідуальних і самостійних робіт з курсу Основи інформатики та обчислювальної техніки, НАДПСУ

Завдання до практичних, індивідуальних і самостійних робіт з курсу Основи інформатики та обчислювальної техніки, НАДПСУ

« Назад

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Національна академія державної податкової служби України 

 

Завдання до практичних, індивідуальних і самостійних робіт з курсу Основи інформатики та обчислювальної техніки

для підготовки бакалаврів

за напрямом 0601“Право”

спеціальності 6.060100 “Правознавство”

  

Ірпінь — 2006

Завдання до практичних, індивідуальних і самостійних робіт з курсу „Основи інформатики та обчислювальної техніки” для підготовки бакалаврів за напрямом 0601“Право” спеціальності 6.060100 “Правознавство” складені на основі навчальної програми”, затвердженої у 2006 році.

 

ЗМІСТ

Передмова. 5

Техніка безпеки при роботі з ПК.. 8

Завдання до змістового модуля 2 “Комп’ютерна техніка”. 10

Практична робота №1.. 10

Завдання до змістового модуля 3 “Операційні системи та сервісні програми”  13

Практична робота № 2.. 13

Практична робота № 3.. 17

Практична робота №4.. 19

Завдання для самостійного виконання. 22

Завдання для індивідуального виконання. 25

Завдання до змістового модуля “Комп’ютерні мережі”. 35

Практична робота № 5.. 35

Практична робота № 6-7.. 37

Завдання до змістового модуля 5 “Системи обробки текстових даних”. 39

Практична робота № 8.. 39

Завдання для самостійного виконання. 44

Практична робота № 9.. 46

Завдання для самостійне виконання. 48

Практична робота № 10.. 49

Завдання для самостійного виконання. 51

Завдання для індивідуального виконання. 53

Завдання до змістового модуля 6 “Системи обробки табличних даних”. 53

Практична робота № 11—12.. 53

Завдання для самостійного виконання. 56

Практична робота № 13.. 57

Завдання до змістового модуля 7 “Експертні та навчальні системи”. 58

Завдання для самостійного виконання з теми „Експертні та навчальні системи”  58

Завдання до змістового модуля 8 “Системи створення презентацій”. 58

Завдання для самостійного виконання з теми „Системи створення презентацій”  58

Завдання до змістового модуля 9 “Бази даних та СУБД”. 59

Практична робота № 13.. 59

Практична робота № 14.. 61

Практична робота № 15-16.. 65

Завдання для самостійно–індивідуального виконання з теми СУБД.. 70

Література. 78

Передмова

Дана розробка завдань з дисципліни „Основи інформатики та обчислювальної техніки” призначена для підготовки бакалаврів за напрямом 0601 “Право” спеціальності 6.060100 “Правознавство” відповідно до вимог, відображених в державних освітніх стандартах та робочої програми курсу, затвердженої 1.02.2006 року.

Як наука „Інформатика” має глобальний і універсальний характер застосування у всіх соціальних і економічних напрямках. Виховання у студентів інформаційної культури містить у собі насамперед виразне уявлення ролі цієї науки в розвитку цивілізації в цілому та у їхній професійній юридичній діяльності зокрема.

В даному посібнику підібрані завдання для виконання практичних, самостійних та індивідуальних робіт за наступним навчально–тематичним планом:


Назва теми

Кількість годин, відведених на:

Усього годин

 

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуальні роботи

 

Змістовий модуль 1

Теоретичні основи інформатики

2

 

 

2

4

Змістовий модуль 2

Комп’ютерна техніка

2

2

2

 

6

Змістовий модуль 3

Операційні системи та сервісні програми

2

6

3

1

12

Змістовий модуль 4

Комп’ютерні мережі

2

6

5

1

14

Змістовий модуль 5

Системи обробки текстових даних

2

6

3

2

13

Змістовий модуль 6

Системи обробки табличних даних

2

6

2

1

11

 

Змістовий модуль 7

Експертні та навчальні системи

1

 

2

 

3

Змістовий модуль 8

Системи створення презентацій

1

 

2

 

3

Змістовий модуль 9

Бази даних та СУБД

2

4

2

 

8

Змістовий модуль 10

Використання комп’ютерних технологій для розв’язання задач правотворчої і правоохоронної діяльності

 

4

1

2

7

 

Організація виконання практичних робіт студентами

Допуск, виконання та захист практичних робіт може проходити наступним чином:

 1. перевірка знань шляхом тестового контролю, усного або письмового опитування матеріалу стосовно даної практичної роботи;

 2. перевірка наявності завдань до заняття та вписаних відповідей інструкцій;

 3. виконання завдань практичної роботи за ПК (оцінюється правильність, самостійність, швидкість);

 4. збереження результатів роботи на сервері;

 5. підготовка звіту по виконаній роботі із зазначенням теми, мети, відповідей на контрольні питання та висновку;

 6. захист практичної роботи по теоретичному і практичному матеріалу.

Звіти з практичних робіт мають бути оформлені на папері формату А4 або у електронному варіанті. Звіт повинен містити тему роботи, детальний опис дій по виконанню тієї чи іншої операції, а також відповіді на контрольні питання до практичної роботи. Кожна сторінка звіту в колонтитулах повинна містити власні атрибути студента: у верхньому — прізвище та ім’я, назва групи; номер сторінки; у нижньому — дата створення документу. Перша сторінка комплекту звітів повинна бути титульна. Вона має бути надрукована за зразком наведеним нижче.

Зразок оформлення титульної сторінки звіту (реферату, індивідуальної роботи)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

/напівжирний/

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

/напівжирний/

 

Кафедра інформаційних

 систем та технологій

/курсив/

 

ЗВІТ

/напівжирний, підкреслений/

з практичних робіт

/звичайний/

з курсу “Основи інформатики та обчислювальної техніка”

(ТЕМА)

 

Виконав студент групи ______

__________________________

 

Перевірив__________________

/звичайний/

 

Ірпінь 200_ р.

/звичайний/

Реферати пишуться з тем курсу, наприклад, історія розвитку інформатики, апаратні засоби, операційні системи, текстові або табличні процесори, СУБД, мережі, експертні системи, засоби створення презентацій або на довільну тему, погоджену з лектором. Реферат повинен містити: вступ, основні відомості з вибраної теми, це цікаво знати, висновок, перелік літературних джерел (в алфавітному порядку), тестові завдання по матеріалу даного реферату або контрольні питання. Об’єм 10 — 15 сторінок.

Техніка безпеки при роботі з ПК

Приступаючи до роботи з ПК, необхідно завжди пам'ятати, що це дуже складна і дорога апаратура, яка потребує акуратного й обережного ставлення до неї, високої самодисципліни на всіх етапах роботи з комп'ютером.

Напруга живлення ПК (220 В) є небезпечною для життя людини. Через це конструкції блоків комп'ютера, міжблочних з'єднувальних кабелів передбачена достатньо надійна ізоляція від струмопровідних ділянок. Користувач практично має справу лише з декількома вимикачами живлення і, здавалось би, застрахований від ураження електричним струмом. Однак в практичній роботі можуть зустрічатись непередбачені ситуації, і щоб вони не стали небезпечними для користувача, необхідно знати та чітко виконувати ряд правил техніки безпеки. Це допоможе не тільки уникнути нещасних випадків зберегти здоров'я, але й гарантує збереження апаратури.

Особливо уважним треба бути при роботі з дисплеєм, електронно-променева трубка якого використовує високу напругу і є джерелом електромагнітного випромінювання. Неправильне поводження з дисплеєм та іншою електронною апаратурою може призвести до тяжких уражень електричним струмом, спричинити загоряння апаратури. Через це суворо ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 • торкатися до екрана і тильного боку дисплея, проводів живлення і пристроїв заземлення, з'єднувальних кабелів;

 • порушувати порядок ввімкнення й вимкнення апаратурних блоків, на­магатись самостійне усунути виявлену несправність в роботі апаратури;

 • класти на апаратуру сторонні предмети;

 • працювати на комп'ютері у вологій одежі і з вологими руками.

В разі появи запаху горілого, незвичайних звуків або самовільного вимкнення апаратури треба негайно вимкнути комп'ютер і повідомити про це вчителя.

Робота на комп'ютері потребує постійної уваги, чітких дій і самоконтролю. Через це на комп'ютері не можна працювати при недостатньому освітленні, високому рівні шуму.

Під час роботи на комп'ютері НЕОБХІДНО:

 • суворо дотримуватись положень інструкції з експлуатації апаратури;

 • уважно слідкувати за справністю основних блоків і пристроїв;

 • працювати на клавіатурі чистими сухими руками, не натискувати на ті чи інші клавіші без потреби або навмання;

 • працюючи з дискетами, оберігати їх від ударів, скручування, дії магнітного поля або тепла, не торкатись дискети, яка виступає з конверта, вставляти дискету в дисковод тільки після його ввімкнення, переконавшись в правильному орієнтуванні дискети відносно щілини дисководу;

 • під час перерви в роботі вимикати комп'ютер лише в тому разі, коли обробка поточної інформації завершена і вміст оперативної пам'яті занесено на магнітні диски (в противному випадку неминуча втрата інформації).

Під час роботи комп'ютера електронно–променева трубка дисплея є джерелом електромагнітного випромінювання, яке при роботі близько від екрана руйнівно діє на зір, викликає втому і знижує працездатність. Через це треба працювати на відстані 60-70 см від екрана, дотримуватись правильної постави, не сутулячись і не нахиляючись.

Пам'ятайте, що тривала робота на комп'ютері призводить до перенапруження зору.

Контрольні питання

1. Які існують правила безпеки при роботі з ПК?

2. Які дії заборонені при роботі з ПК?

3. Які апаратні засоби ПК є джерелом електромагнітного випромінювання?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!