Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4194 Методи оцінювання з навчальної дисципліни Економічна інформатика

Методи оцінювання з навчальної дисципліни Економічна інформатика

« Назад

Методи оцінювання з навчальної дисципліни Економічна інформатика

При визначенні підсумкової оцінки за кредитно – модульною системою при заключному контролі враховується загальна кількість балів, отриманих студентом у процесі виконання навчального плану дисципліни. Для даної спеціальності встановлений один підсумковий контроль у вигляді іспиту, після завершенню вивчення дисципліни. Студенти складають іспит з дисципліни в письмовому вигляді.

При визначення підсумкового рейтингу студентів за кредитно – модульною системою оцінки знань згідно до вимог Болонської декларації використовується наступна шкала оцінки знань:

Визначення підсумкового рейтингу і державної оцінки здійснюється з урахуванням суми балів з усіх модулів.

При складанні іспиту у підсумку враховується лише сума балів, отримана під час іспиту.

Поточний контроль засвоєння матеріалу з кожної теми здійснюється у відповідності з навчальним планом дисципліни і включає:

  • оцінюванням активності на лекційних заняттях;

  • оцінюванням активності на практичних заняттях;

  • оцінюванням контрольної роботи;

  • оцінюванням виконання та захисту практичних робіт;

  • оцінюванням виконання самостійної роботи;

  • оцінюванням виконання та захисту індивідуальної роботи студента, що виконується під керівництвом викладача;

  • оцінюванням виконання тестового завдання.

Враховується дисциплінованість студента: за несвоєчасність виконання завдань студентом кількість запланованих з даної теми балів може бути зменшена.

При підсумковому контролі знань по кожному модулю враховується загальна кількість балів, отриманих студентом по кожній з тем модуля. При семестровому підсумковому контролі враховується сумарна кількість балів, отриманих студентом по двох модулях курсу, запланованих у даному семестрі. А також оцінюється науково-дослідницька робота студента та участь у науково-практичних конференціях та наукових семінарах.

Докладна схема оцінювання наведена нижче. 

 

Модулі

Модуль 1= (ЗМ1+ЗМ2)100*0,6

 

Змістові модулі

ЗМ1

ЗМ2

 

Кількість балів за ЗМ

40

60

 

Тема

Т1-Т4

Контрольний захід

10

Т5

Контрольний захід

10

 

Кількість балів за теми та контрольний захід

30

7

 

Кількість балів за видами роботи

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5.1

Т5.2

 

Активність на семінарах

 

5

10

5

20

20

 

Виконання самостійної роботи

2

2

2

2

3

3

 

Інд.робота під керівництвом викладача

2

4

 

Наукова робота та інші творчі здобутки студента. Оцінка здійснюється за підсумками семестру при формуванні сумарної модульної оцінки в т.ч. з урахуванням результатів наукової роботи та участі протягом семестру у тренінгових семінарах – всього на семестр 20 балів.

Модулі

Модуль 2= (ЗМ3+ЗМ4+ЗМ5)100*0,6

Змістові модулі

ЗМ3

ЗМ4

ЗМ5

Кількість балів за ЗМ

50

40

10

Тема

Т6

Контрольний захід

10

Т7-Т10

Контрольний захід

5

Т11-Т12

Контрольний захід

2

Кількість балів за теми та контрольний захід

40

35

 

Кількість балів за видами роботи

Т6.1

Т6.2

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Активність на семінарах

10

15

5

5

5

5

2

2

Виконання самостійної роботи

5

5

3

3

3

3

1

1

Інд.робота під керівництвом викладача

5

3

2

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!