Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4193 Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями, Змістовний модуль №4, Економічна інформатика

Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями, Змістовний модуль №4, Економічна інформатика

« Назад

Змістовий модуль №4 (ЗМ4)

Тема 7. Основи офісного програмування

План

 1. Основні засоби та можливості Visual Basic for Application (VBA).

 2. Структури керування у VBA). Основні елементи і об'єкти.

 3. Програмування обчислювальних процесів в середовищі VBA.

 4. Використання мови VBA для розв'язання економічних задач.

 5. Засоби макропрограмування в середовищі MS Windows.

 6. Створення функцій користувача та процедур.

 7. Створення екранних форм для ведення діалогу.

Практична робота

Тема: Робота з редактором VBA. Створення функцій користувача.

Мета: Придбати практичні навички роботи з редактором VBA та створення функцій користувача.

Практична робота

Тема: Visual Basic for Application. Складання та виконання програм в середовищі VBA.

Мета: Придбати практичні навички програмування обчислювальних процесів у середовищі VBA.

Завдання до самостійної роботи

Доповнити конспект з питань:

 • Методи об’єкта у Visual Basic for Application.

 • Елементи керування і форми користувача.

 • Сценарії і визначення структури даних. 

Індивідуальне завдання

Програмування обчислювальних процесів засобами VBA згідно індивідуальних завдань.

Методи оцінювання: Оцінка.

Література 6,7,14,17,19,27,34,44,49

 

Тема 8. Мережні технології

План

 1. Передумови створення комп‘ютерних мереж.

 2. Класифікація комп'ютерних мереж.

 3. Загальні поняття про призначення, типи та топології комп'ютернихмереж. Поняття серверу, робочої станції. Основні відомості про методи та процедури обміну даними (протоколи обміну даними).

 4. Програмне та апаратне забезпечення локальних комп‘ютерних мереж.

 5. Історія виникнення Internet. Основні терміни.

 6. Загальна характеристика Internet як глобальної комп`ютерної мережі.

 7. Загальні поняття глобальної комп`ютерної мережі Internet: провайдери і їх можливості; сайти та їх різновиди; мовні засоби Internet.

 8. Структура доменної системи. Адресація у мережі Internet .

 9. Характеристика програм електронної пошти і служби новин Internet, функції, технологіяїх застосування. 

Практична робота

Тема: Загальні поняття про призначення, типи та топології комп'ютернихмереж. Поняття серверу, робочої станції. Основні відомості про методи та процедури обміну даними (протоколи обміну даними).

Мета: Набути вмінь і навичок роботи в локальній комп`ютерній мережі: доступу до баз даних інформаційних систем; використання спільних ресурсів для роботи з інформацією; передача повідомлень.

Практична робота

Тема: Технології розподіленої обробки даних. Доступ до систем використання спільних ресурсів. Обмін інформацією в локальній мережі. Пошук інформації в локальній мережі.

Мета: Набути вмінь і навичок роботи з файлами та папками в напрямку сервер-робоча станція-сервер. Мати поняття про технологією файл та клієнт-сервер. Уміти вести обмін даними між робочими станціями і сервером в реальному часі, знаходити інформацію в локальній мережі.

Практична робота

Тема: Глобальна співдружність комп`ютерних мереж Internet. Способи підключення комп‘ютера до мережі Internet. Електронна пошта.Пошук інформації в мережі. Електронні бібліотеки.

Мета: Набуття вмінь і навичокроботи в глобальній комп‘ютерній мережі Internet. Придбати практичні навички реєстрації поштової скриньки на поштовому сервері, пошуку інформації в мережі Internet і в електронних бібліотеках.

Завдання до самостійної роботи

Доповнити конспект з питань:

 1. Характеристика мережних пристроїв та засобів комунікацій.

 2. Огляд операційних систем (ОС) комп`ютерних мереж. Функції ОС.

 3. Поняття про технологію розподіленої обробки даних, їх особливості та переваги.

 4. Огляд, характеристика та перспективи розвитку локальних комп‘ютерних мереж.

 5. Охарактеризувати поняття уніфікованого покажчика ресурсів.

 6. Поняття “телеконференцій”.

 7. Поштова програма Outlook Express .

 8. Всесвітня павутина World Wide Web (WWW) як важливий компонент інформаційних ресурсів, її призначення та можливості.

 9. Поняття браузера.

 10. Програма Internet Explorer: призначення, режими роботи, основи інтерфейсу, головне меню, панелі інструментів.

 11. Характеристика засобів та технологій пошуку інформації в WWW.

 12. Електронні бібліотеки.

 13. Скласти звіти з практичних робіт.

Індивідуальна робота

 • Скласти топологічну схему локальної комп‘ютерної мережі обчислювального центру АДПСУ.

 • Охарактеризувати доменну систему імен.

Методи оцінювання: Підсумковий письмовий тест. Оцінка.

Література 25,26,28,32,40,47,50,52

Тема 9. Застосування Internet в економіці

План

 1. Державні інформаційні ресурси України в Інтернет.

 2. Характеристика та можливості інформаційних систем у бізнесі. Види послуг. Доступ до інформації.

 3. Електронна комерція. Електронні гроші. Мережні технології у банківській системі.

 4. Центри інформаційної підтримки бізнес-діяльності. Міжнародні інформаційні системи у бізнесі.

 5. Бізнес-системи в Україні. Реклама в мережі Інтернет.

Завдання до самостійної роботи

1. Доповнити конспект з електронних джерел:

 • Платіжні системи в електронній комерції.

 • Автоматизація платежів.

 • Віртуальна корпорація та біржові операції через Інтернет.  

Індивідуальна робота

Використання комп’ютерної техніки в економіці і менеджменті. Провести пошук інформації на міжнародних і вітчизняних інформаційних центрів.

Тема 10. Основи ВЕБ-дизайну

План

 1. Web-дизайн. Мова HTML.

 2. Технології створення Web–сторінки.

 3. Стилеві оформлення Web-сторінки.

Практична робота

Тема: Створення Web-сторінки.

Мета: Придбати практичні навички створення Web- сторінки.

Завдання до самостійної роботи

1. Доповнити конспект з тем:

 • Проектування Web - сторінок з використанням програми FrontPage.

 • Проектування Web - вузлів у середовищі MS Publisher.

2. Скласти звіт з практичної роботи.

Індивідуальні завдання

Створити власну Web – сторінку за матеріалами з дисципліни. 

Література 3,18,21,22,24,29,30,36,43,46,48,51

 

Тема 11. Експертні і навчальні системи 

Практична робота

Тема: Експертна система та її використання для аналізу фінансового стану підприємства (або експертна система по податковому законодавству в Україні).

Мета: Придбати практичні навички створення прогнозу на підставі аналізу даних за допомогою експертних систем. Мати поняття про прогнозування.

Завдання до самостійної роботи

1. Скласти звіт з практичної роботи.

2. Доповнити конспект з питань:

 • Загальні поняття про експертні системи. Основні виробники експертних систем. Архітектура експертної системи реального часу.

 • Основні компоненти експертної системи. База знань.

 • Інструментальні засоби розробки експертних систем.

 • Характеристика та можливості навчальних інформаційних систем.

 • Стан та тенденції розвитку штучного інтелекту.

 • Розвиток ідей інтелектуалізації. Напрямки досліджень штучного інтелекту. Побудова систем штучного інтелекту

 • Системи підтримки прийняття рішень.

 • Навчальні системи. Дистанційна освіта.

 • Експертні системи в оподаткуванні.

Методи оцінювання: Підсумковий письмовий тест. Оцінка.

Література 26,35,44,47,50

Тема 12. Перспективи розвитку інформаційних технологій

Практична робота

Тема: Використання комп’ютерної техніки в економіці і менеджменті. Пошук інформації на міжнародних і вітчизняних інформаційних центрів. Microsoft PowerPoint. Типи презентацій.

Мета: Придбати практичні навички пошуку необхідної інформації на серверах міжнародних і вітчизняних інформаційних центрів. Мати уявлення про міжнародні інформаційні системи у бізнесі і банківські технології в Інтернет. Мати уявлення про різні типи презентацій.

Завдання до самостійної роботи

1. Доповнити конспект

 • Характеристика та функції стандартних мультимедійних програм.

 • Реалізація новітніх інформаційних технологій для розв’язування фахових завдань у галузі економіки, обліку, фінансів.

 • Характеристика комп'ютерних технологій, які використовуються в системі ДПА України.

 • Програма Microsoft PowerPoint як засіб створення презентацій: загальні відомості про програму та її можливості.

 • Технологія створення презентацій . Види презентацій.

2. Створити власну презентацію. 

Література 26,35,44,47,50

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!