Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4192 Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями, Змістовний модуль №3, Економічна інформатика

Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями, Змістовний модуль №3, Економічна інформатика

« Назад

Змістовий модуль №3 (ЗМ3)

Тема 6. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних

Тема 6.1. Системи управління даними

План

 1. Бази даних та системи керування базами даних.

 2. Принципи організації даних за “реляційною моделлю”. Основні поняття.

 3. Характеристика реляційних баз даних, типи відношень між ними.

 4. Поняття про нормалізацію і оптимізацію баз даних.

 5. Загальна характеристика, класифікація та функції систем управління базами даних (СУБД).

Завдання до самостійної роботи

Доповнити конспект з питань:

 • Дослідити графічний інтерфейс, структура вікна, меню, панелі інструментів СУБД Access.

 • Властивості полів, типи даних, ключі та індекси.

 • Принцип побудови баз даних та зв’язування таблиць.

Тема 6.2. СУБД Access, можливості та основні характеристики

План

 1. Основні можливості СУБД Access. Призначення, загальна характеристика та об‘єкти СУБД Access.

 2. Проектування бази даних. Зв’язування таблиць.

 3. Проектування та використання запитів, форм.

 4. Засоби обміну даними між Access та Excel.

Практична робота

Тема: Створення та заповнення бази даних. Введення та перегляд даних за допомогою форм.

Мета: Придбати практичні навички створення баз даних в СУБД Access та виконання елементарних дій з нею.

Практична робота

Тема: Формування запитів і звітів для однотабличної бази даних.

Мета: Засвоїти методику формування запитів і звітів для однотабличної бази даних СУБД Access.

Практична робота

Тема: Розробка інфологічної моделі і створення структури реляційної бази даних, зв’язування таблиць.

Мета: Придбати практичні навички розробки інфологічної моделі, створення структури реляційної бази даних і зв’язування таблиць в СУБД Access.

Практична робота

Тема: Формування складних запитів.

Мета: Придбати практичні навички формування складних запитів в СУБД Access.

Практична робота

Тема: Створення складних форм і звітів.

Мета: Засвоїти методику створення складних форм і звітів в СУБД Access, розробки кнопкової форми–меню.

Завдання до самостійної роботи

1. Скласти звіти з практичних робіт.

2. Доповнити конспект з питань:

 • Співдружність баз даних, які розроблені на різних платформах.

 • Запити SQL, їх використання

Індивідуальне завдання

Автоматизувати засобами СУБД Access розв’язання фахових завдань згідно варіантів індивідуальних завдань.

Методи оцінювання: Оцінка

Література 5,11, 8,15,16,23,33,42,44

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!