Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4191 Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями, Змістовний модуль №2, Економічна інформатика

Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями, Змістовний модуль №2, Економічна інформатика

« Назад

Змістовий модуль №2 (ЗМ2)

Тема 5. Програмні засоби роботи зі структурованими документами

Тема 5.1. Системи оброблення тексту та структуризація документів

План

 1. Призначення, різновиди та сфери використання текстових редакторів.

 2. Можливості текстового редактора Word for Windows.

 3. Склад та функції головного меню, палітра інструментів.

 4. Адаптація середовища Word for Windows до вимог користувача.

 5. Базові операції та прийоми роботи з текстами у текстовому процесорі Microsoft Word.

 6. Засоби та прийоми автоматизованої розробки документів.

Практична робота

Тема: Текстовий процесор MS Word (ТП).

Мета: Визначити всі електроно-чутливі елементи екранної сторінки ТП Word. Дослідити меню „Файл” та меню „Вид”.

Практична робота

Тема: Форматування об’єктів тексту та графічних об’єктів. Зв’язок з об’єктами вставки та можливості корегування.

Мета: Придбати навички редагування об’єктів ТП Word. Засвоїти роботу з елементами та об’єктами вставки та можливості їх корегування.

Практична робота

Тема: Робота з таблицями в ТР Word.

Мета: Придбати навички роботи по створенню, редагуванню, заповненню та накресленню таблиць в ТР Word.

Практична робота

Тема: Створення електронної книги засобами Word.

Мета: Придбати навички роботи автоматизації інформації для створення електронної книги засобами Word.

Завдання до самостійної роботи

1. Доповнити конспект з питань:

 • Історичний огляд розвитку текстових редакторів.

 • Видавничі системи.

2. Скласти звіт з практичних робіт.

Індивідуальні завдання

 1. Розробити власну візитну картку засобами ТП MS Word..

 2. Розробити “Електрону анкету” засобами ТП MS Word.

 3. Розробити макрос для виправлення тексту після невірно обраної розкладки клавіатури.

Методи оцінювання: Виконання тестових завдань в режимі On Line.

Література 4,17,20,27,33,44,45

Тема 5.2. Системи обробки табличних даних

План

 1. Загальна характеристика систем табличної обробки даних, можливості їх застосування в економіці для виконання розрахунків і створення документів.

 2. Поняття електронної таблиці (ЕТ), основні її елементи. Типи даних в ЕТ. Оформлення даних. Форматування.

 3. Структурування робочої сторінки. Основи організації інформації та роботи з програмою. Типи адресації. Імена у формулах. Пошук помилок у формулах.. Введення та редагування даних. Робота з областями.

 4. Автоматичне заповнення. Пошук та заміна. Контроль правильності.

 5. Класифікація та стисла характеристика стандартних функцій. Типи діаграм та їх призначення.

 6. Технології розв‘язування завдань за допомогою табличного процесора (ТП) Місrosoft Еxcel. Управління процесом обчислень.

Практична робота

Тема: ТПМісrosoft Еxcel. Введення даних в робочу книгу. Списки автозаповнення. Оформлення таблиць.

Мета: Практичне знайомство з правилами запису даних в таблиці. Придбати практичні навички по створюванню списків автозаповнення, оформлення таблиць.

Практична робота

Тема: ТП Місrosoft Еxcel. Майстер функцій.

Мета: Придбати практичні навички роботи з підпрограмою „Майстер функцій”.

Практична робота

Тема: ТП Місrosoft Еxcel. Майстер „Сводных таблиц”.

Мета: Придбати практичні навички по обробці даних з використанням майстра „Сводных таблиц”.

Практична робота

Тема: ТП Місrosoft Еxcel. Сортування даних, фільтрація даних, визначення проміжних підсумків.

Мета: Придбати практичні навички роботи з вибіркою даних за різними критеріями.

Практична робота

Тема: Застосування ТП Місrosoft Еxcel для рішення фахових завдань.

Мета: Придбати практичні навички роботи по використанню ТП Excel для рішення фахових задач.

Завдання до самостійної роботи

1. Доповнити конспект з питань:

 • Історичний огляд розвитку табличних процесорів.

 • Можливості табличного процесора Місrosoft Еxcel.

 • Інтерфейс користувача в Еxcel: меню, панелі інструментів, довідкова система.

 • Технологія створення діаграм та графіків на основі табличних даних.

 • Можливості табличного процесора для редагування та модифікації створених діаграм.

 • Графічні можливості, робота з картами різної місцевості.

 • Інструменти спеціального форматування робочих книг (автоформат, стилі, умовне форматування, довільні формати, зноска).

 • Функції роботи зі списками. Створення списків. Сортування списків та діапазонів.

 • Фільтрація даних. Підведення підсумків, групування.

 • Підсистеми для аналізу даних ("підбір параметру", "таблиці підстановки", "пошук рішення", "зведені таблиці", "сценарії", консолідація даних", "структуровані таблиці").

2. Скласти звіт з практичних робіт.

Індивідуальні завдання

 • Розробити діалогове вікно для підрахунку трьох функцій засобами ТП MS Excel.

 • Створити електрону книгу для автоматизованого розв’язку фахових завдань засобами ТП MS Excel.

Методи оцінювання: Оцінка.

Література 3,18,21,22,24,29,30,36,43,46,48,51

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!