Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4178 Розроблення заходів щодо забезпечення санітарно-гігієнічних умов в проектованому засобі розміщення, Проектування об΄єктів готельно-ресторанного господарства, НУХТ

Розроблення заходів щодо забезпечення санітарно-гігієнічних умов в проектованому засобі розміщення, Проектування об΄єктів готельно-ресторанного господарства, НУХТ

« Назад

2.4 Розроблення заходів щодо забезпечення санітарно-гігієнічних умов в проектованому засобі розміщення

На основі діючих санітарно-гігієнічних норм для готельних підприємств наводиться характеристика забезпечення їх дотримання у проектованому засобі розміщення. Зокрема, приділяється увага контролю за якістю сировини та готової продукції, дотриманню вимог до повітря робочих зон, миття і знезараження обладнання, інвентарю, посуду, особистої гігієни персоналу, прибирання території та приміщень тощо.

2.5 Визначення загальної площі готельного підприємства, його конфігурації та поверховості

Склад приміщень засобу розміщення підбирається відповідно до визначеної концепції за допомогою ДБН В.2.2-20:2008 «Будинки і споруди. Готелі».

Площі обраних приміщень визначаються на основі розрахунків (дані підрозділів 2.2.2 та 2.3.6) та у відповідності до ДБН В.2.2-20:2008 «Будинки і споруди. Готелі».

Склад та площі приміщень готельного підприємства оформлюються у вигляді табл.2.33.

Таблиця 2.33 – Склад і площі приміщень готелю категорії … на … місць (приклад)

Назва приміщення

Площа, м²

Група А. Житлові поверхи

Група А/1. Житлові номери

 

Група А/2. Приміщення поповерхового обслуговування

Разом по групі А/2 (сума площ на поверх)

 

 

 

 

Група Б. Приміщення громадського призначення

Група Б/1. Приймально-вестибюльна

Разом по групі Б/1

 

Група Б/2. Заклади ресторанного господарства

Разом по групі Б/2

 

Група Б/3. Приміщення побутового обслуговування і

торгівлі

Разом по групі Б/3

 

Група Б/4. Приміщення культурно-дозвільного призначення

Разом по групі Б/4

 

Група Б/5. Приміщення фізкультурно-оздоровчого призначення

Разом по групі Б/5

 

 

 

 

Sкор (дані табл.2.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

Група В.

Група В/1. Адміністративно-побутові приміщення

Разом по групі В/1

 

Група В/2. Господарсько-виробничі приміщення

Разом по групі В/2

 

Група В/3. Технічні приміщення

Разом по групі В/3

Корисна площа приміщень

 

 

 

 

 

 

Sкор

* - підбираються площі усіх приміщень крім площі тієї групи приміщень, розрахунок якої здійснювався у підрозділі 2.2.2.

Корисна площа засобу розміщення визначається як сума площ всіх приміщень необхідних для забезпечення сервісно-виробничого процесу.

Для врахування площ коридорів визначається робоча площа підприємства, Sроб, м²:

де Sкор – корисна площа засобу розміщення, м²;

К1 – коефіцієнт збільшення площі, К1=1,10¸1,25 (для малих підприємств (до 100 номерів, до 150 місць) та готелів категорії ***** К1®max, для великих підприємств (понад 300 номерів, більше 400 місць) К1®min).

Для врахування площі яку займають конструктивні елементи будівлі (стіни, сходи, вентиляційні шахти, ліфти, тощо) розраховується загальна площа засобу розміщення, Sзаг, м²:

де Sроб – робоча площа готелю, м²;

К2 – коефіцієнт збільшення площі К2=1,03¸1,15 (для малих підприємств (до 100 номерів, до 150 місць) та засобів розміщення категорії ***** К2®min, для великих підприємств (понад 300 номерів, більше 400 місць) К2®max).

Після розрахунку загальної площі готельного підприємства, що проектується, необхідно визначитися з конфігурацією та поверховістю будівлі.

Кількість поверхів та конфігурація споруди залежить від таких факторів:

- містобудівні умови (модель розміщення готелю у планувальній структурі міста, площа земельної ділянки та її конфігурація, система забудови тощо);

- тип, категорія та місткість засобу розміщення.

Геометричні розміри будівлі (при проектуванні прямокутних в плані споруд) визначаються за формулою:

де a – довжина будівлі, м;

 b – ширина будівлі, м.

При проектуванні будівель інших форм дотримуються правил розрахунку площ відповідних геометричних фігур.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!