Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4174 Рекомендації до виконання окремих розділів пояснювальної записки, Проектування об΄єктів готельно-ресторанного господарства, НУХТ

Рекомендації до виконання окремих розділів пояснювальної записки, Проектування об΄єктів готельно-ресторанного господарства, НУХТ

« Назад

5. Рекомендації до виконання окремих розділів пояснювальної записки та графічної частини проекту

Розрахунково-пояснювальна записка

ВСТУП

На 2-3 сторінки надається характеристика сучасного стану сфери гостинності і перспективи її розвитку. Висвітлюються основні напрями удосконалення структури мережі, шляхи покращення матеріально-технічної бази і підвищення ефективності виробничо-торговельної діяльності готельних підприємств. Обґрунтовується актуальність теми курсового проекту, визначається його мета і головні завдання, які передбачається вирішити в процесі його виконання.

При написанні «Вступу» використовуються літературні джерела, періодична преса, фахові журнали, ресурси всесвітньої інформаційної мережі тощо. 

РОЗДІЛ 1 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ

Техніко-економічне обґрунтування проекту призначене для мотивації необхідності й економічної доцільності проектування засобу розміщення. Обґрунтування проекту дозволяє правильно обрати тип підприємства, його категорію, місткість, вибрати місце розташування, визначити потенційний контингент споживачів і перелік надаваємих послуг. 

1.1 Характеристика району, де планується розмістити готельне підприємство, та обґрунтування вибору місця будівництва

Насамперед, наводиться стисла характеристика туристично-рекреаційної (кліматичні умови, природно-заповідні території, природно-рекреаційні та історико-культурні ресурси) або ділової (економічна характеристика, скупченість ділової активності тощо) привабливості регіону, субрегіону, міста та району, в якому планується будівництво (реконструкція) засобу розміщення.

Далі розглядається значимість регіону; особливості регіонального розвитку ділової активності; зовнішні зв’язки району, міста; розвиток індустрії розваг та відпочинку, транспортної системи тощо (з таблицями, діаграмами та графіками).

Після всебічного аналізу всіх показників вказується адреса, за якою планується спорудження об’єкту, та обґрунтовується вибір місця будівництва. 

1.2 Аналіз існуючого ринку готельних послуг та обґрунтування вибору типу і категорії проектованого засобу розміщення

Для визначення типу, категорії та перспектив розвитку проектуємого засобу розміщення необхідно з’ясувати існуючу забезпеченість регіону готелями і ступінь їх завантаження у радіусі 2 км від місця будівництва підприємства та оформити результати досліджень у вигляді табл.1.1.

Таблиця 1.1 - Забезпеченість досліджуваного регіону готелями

(приклад)

Діючі

засоби розміщення

Адреса

Тип

Кате-горія

Номерний фонд та цінова політика

Інфра-структура та послуги

Середньорічне заванта-ження, %

Grand Hotel Resort

вул. Янтарна, 1

курорт-ний готель

*****

255 номерів (Standart – 190, Superior – 50, Studio Suites – 15),

Standart – 850 грн.,

Superior – 1050 грн.,

Studio Suites – 1560 грн.

Інфраструкту-ра: 5 рестора-нів, бар у басейна, коктейль-бар; 3 басейни (відкритий, закритий, дитячий); тренажерний зал, сауна, салон краси; 2 тенісні корти, дитяча площадка, ігротека.

Послуги:

- розміщення;

- харчування;

- і т.д.

80

Далі необхідно провести аналіз структури існуючої мережі готельних підприємств у визначеному районі, вказати на недоліки в їх роботі та зробити висновки, визначившись з типом та категорією майбутнього засобу розміщення. 

1.3 Дослідження контингенту потенційних споживачів

Потужність готельного підприємства визначається у відповідності до потреби регіону, міста, району в готельних місцях. При цьому враховуються: туристичні маршрути, що пролягають біля місця будівництва; кількість та пропускна здатність місць тяжіння туристів; контингент відпочиваючих зимою та літом; можливість прийняття іноземних туристів; тощо (з таблицями, діаграмами та графіками) та місткість існуючої мережі засобів розміщення.

Наприкінці робиться висновок про місткість проектуємого готелю. 

1.4 Визначення концептуальних засад діяльності готелю

Після визначення місця будівництва майбутнього готельного підприємства, його типу, категорії, місткості, складу потенційного контингенту споживачів обираються і характеризуються інші складові концепції готелю, які підкреслюють основну ідею функціонування підприємства з орієнтуванням його на певні сегменти споживчого ринку.

До інших складових концепції засобу розміщення відносяться:

  • архітектурна унікальність;

  • асоціативне явище: підприємство, створене на честь однойменного кінофільму, вистави, казки, легенди, міфу тощо; предмет, який викликає певні асоціації; будь-який процес, в тому числі виробничий, що втілюється в стилі, дизайні тощо;

  • стиль дизайну;

  • номенклатура послуг (основних та додаткових);

  • особливості обслуговування визначеного контингенту споживачів;

  • інфраструктура проектуємого підприємства відповідно до обраних послуг гостинності;

  • режим роботи;

  • інші чинники.

Характеристику обраним ознакам концепції функціонування майбутнього засобу розміщення необхідно надати у вигляді табл.1.2.

Таблиця 1.2 – Концепція діяльності проєктуємого засобу розміщення

(приклад)

Ознаки концепції

Характеристика ознак

Тип

Винний готель

Категорія

3 зірки

Номерний фонд

50 номерів

Місце знаходження:

- фактичне

 

- знакове

 

Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Веселе, вул. Польова, 1

Біля виноробного господарства П.М. Трубець-кого

Форма власності

Приватна

Організаційна структура управління

Лінійно-функціональна

Споруда готелю

Нова будівля

Архітектурна унікальність

-

Стиль дизайну

Мінімалізм

Контингент споживачів

Туристи віком від 21 року, які ставлять за мету відвідання місць вирощування винограду, досліджування процесу його збору, переробки, виробництва і зберігання вина, його дегустацію, проведення оцінки та купівлю безпосередньо на місці виробництва

Основні послуги

Розміщення, харчування, …

Додаткові послуги

Організація екскурсій до виноробного господарства П.М. Трубецького, послуги вино- та енотерапії, …

Особливості обслуговування визначеного контингенту споживачів

-

Інфраструктура

SPA–центр, конференц-зал, …

Режим роботи

Цілорічний, цілодобовий

  

1.5 Інженерні дослідження та обґрунтування технічної можливості будівництва готельного підприємства

На основі визначеного місця будівництва проектуємого засобу розміщення характеризується можливість підключення інженерних комунікацій підприємства (каналiзацiї, водопостачання, енергопостачання, теплопостачання, сигналізації та телекомунікації) до існуючих систем; визначається наявність під’їзних шляхів до об’єкта, необхідність знесення будь-яких будівель, споруд, зелених насаджень і робиться висновок про можливість нормального функціонування готелю відповідно до всіх санітарно-гігієнічних, архітектурних та протипожежних вимог.

Характеристика зовнішніх інженерних мереж (для нового будівництва) надається в такому вигляді:

- Мережа енергозабезпечення в районі – трансформаторна підстанція ТП № … по вул. …, (ЛЕП);

- Мережа водопостачання – міський водогін Æ (діаметр) 200…1000 мм проходить між вул. … та будинком № … по вул. … на відстані … м від межі території забудови;

- Мережа каналізації – районний колектор Æ (діаметр) 500…1500 мм проходить між вул. … та будинком № … по вул. … на відстані … м від межі території забудови. Дощова каналізація – приймач дощових вод на вул. … на відстані … м від ділянки будівництва;

- Мережа теплофікації – міський теплопровід від ТЕЦ-№ … (котельні, тощо) Æ (діаметр) 200…1000 мм проходить між вул. … та будинком № … по вул. … на відстані … м від межі території забудови;

- Мережа газопостачання (за необхідності) – ГРП-№ … по вул. ....

Інформацію про характеристики і розміщення інженерних систем на території, прилеглій до ділянки будівництва, отримують з копіювання топогеодезичної зйомки в службі районного архітектора, у місцевому ЖЕО чи ЖЕК, шляхом безпосереднього обстеження ділянки.

У випадку відсутності будь якої з інженерних мереж слід передбачити автономні системи забезпечення.

Технічна можливість відведення ділянки під будівництво готельного підприємства при дотримані вимог охорони навколишнього середовища, санітарно-гігієнічних та протипожежних визначається за нормативами. Земельна ділянка для розміщення готелю повинна забезпечити можливість облаштування необхідних об’єктів, ділянки для відпочинку, підходів, під’їздів, гостьової стоянки автотранспорту, озеленення тощо.

Площа земельної ділянки для окремих будівель готелів, Sд, м², розраховується відповідно до нормативу за формулою:

Sд=nзN, (1.1)

де nз – норматив площі земельної ділянки, м²/місце (табл.1.3);

 N – місткість готелю, місць. 

Таблиця 1.3 – Норматив площі земельної ділянки для окремих будівель готелів (нове будівництво)

Тип

засобу розміщення

Місткість,

місць

Норматив площі ділянки,

м²/місце

Готель

 

 

25-100

100-500

500-1000

1000-2000

55

30

20

до 15

Мотель

 

75-100

Кемпінг

 

135-150

Хостел

 

35-50

Курортний, туристичний готелі

 

50-75

Розрахункові показники ділянок для будівель від двох поверхів слід зменшувати на 25 %.

В умовах реконструкції дозволяється зменшення умовної площі ділянки на 25 % без порушення нормативних вимог до допустимих показників озеленення та площі основних елементів функціонального призначення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!