Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4173 Зміст курсового проекту, Проектування об΄єктів готельно-ресторанного господарства, НУХТ

Зміст курсового проекту, Проектування об΄єктів готельно-ресторанного господарства, НУХТ

« Назад

4. Зміст курсового проекту

Курсовий проект виконується на підставі глибокого вивчення та аналізу спеціалізованої літератури, а також проведення власних науково-теоретичних і експериментальних досліджень та технологічних розрахунків.

Курсовий проект складається із розрахунково-пояснювальної записки і графічних матеріалів.

План курсового проекту, який відображає зміст пояснювальної записки, студент розробляє самостійно з урахуванням особливостей проектування за обраною тематикою і погоджує з викладачем-керівником.

Розділи повинні бути викладені у логічній послідовності та взаємозв’язку.

Загальна структура розрахунково-пояснювальної записки передбачає наступні розділи:

Вступ, де стисло характеризується сучасний стан і перспективні напрями розвитку індустрії гостинності, висвітлюється актуальність проекту, його мета та визначаються завдання.

Техніко-економічне обґрунтування проекту, яке призначене для обґрунтування необхідності й економічної доцільності проектування відповідного засобу розміщення у заданій місцевості.

Організаційно-технологічний, який містить:структуру сервісного процесу; виробничу програму основного підприємства харчування при готелі; розрахунки необхідної кількості сировини та напівфабрикатів для основного закладу ресторанного господарства при готельному підприємстві, чисельності персоналу визначеного виробничого цеху; характеристики та обґрунтовані рішення механізації та автоматизації технологічних процесів. В цій частині проекту визначається склад і площі всіх приміщень готелю залежно від його типу, місткості та категорії, виконується розрахунок загальної площі засобу розміщення, визначається поверховість та вибирається конфігурація будівлі, а також наводиться обґрунтування планувальних рішень у відповідності до функціонального призначення окремих груп приміщень.

Висновки та пропозиції повинні містити аналіз всіх аспектів курсового проекту як теоретичних, так і аналітичних та практичних. Висновки записуються окремими пунктами конкретно та лаконічно, а на їх основі формулюються пропозиції.

Список використаної літератури та Інтернет-ресурсів включає всі джерела, на які у тексті були посилання.

Додатки, перелік яких узгоджується з керівником курсового проекту, але в якому обов’язковими є два: додаток А – креслення «Ситуаційний план» та додаток Б – продуктова відомість.

Графічна частина курсового проекту складається із двох креслень: «План на відмітці 0,000» (аркуш 1) та «План житлового поверху» чи «Розріз 1-1», «Розріз 2-2» (аркуш 2) в залежності від теми проекту.

Орієнтовний зміст курсового проекту наведено в додатку Б.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!