Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4167 Відгук керівника та рецензія на дипломну роботу, Інженерія програмного забезпечення, ЧНУ ім. Хмельницького

Відгук керівника та рецензія на дипломну роботу, Інженерія програмного забезпечення, ЧНУ ім. Хмельницького

« Назад

Відгук керівника та рецензія на дипломну роботу

Відгук керівника (додаток Ж) – це офіційний документ, у якому керівник дає оцінку дипломної роботи та особистої фахової підготовки студента.

Рецензія на дипломну роботу (додаток Д) є офіційним документом, у якому рецензент (співробітник вузу чи сторонньої організації, яка має повноваження здійснювати рецензування дипломних робіт) дає загальну оцінку дипломної роботи студента та вказує на можливі напрямки її прикладного застосування відповідно до об’єкта дослідження.

Відгук керівника та рецензія додаються до дипломної роботи окремо в конверті або в прозорому файлі.

Відгук керівника має висвітлювати такі питання:

1. Тема дипломної роботи. Ким вона була видана (завдання кафедри до проектування, завдання виробництва, частина науково-дослідницької теми кафедри й ін.).

2. З огляду на програму проектування – обсяг і повнота виконання її розділів у роботі.

3. Систематичність роботи студента над дипломом.

4. Ступінь самостійності виконання розділів студентом.

5. Обсяг і повнота використання студентом літературних джерел за темою, вітчизняних й іноземних. Додаткові дослідження та роботи, проведені студентом.

6. Можливість впровадження в народне господарство (реалізація) матеріалів, розроблених (отриманих) студентом у проекті.

7. Точка зору керівника про можливості допуску проекту до захисту і конкретну оцінки проекту в балах.

У рецензії на дипломну роботу варто звернути увагу на такі питання:

1. Актуальність та новизну теми дипломної роботи.

2. Відповідність виконаної роботи дипломному завданню.

3. Теоретичний рівень досліджень, рівень інженерних рішень окремих розділів дипломної роботи. Використання досвіду вітчизняної і закордонної науки та техніки.

4. Наукова, практична і методична цінність роботи; можливі рекомендації з подальшого розвитку роботи.

5. Якість графічних робіт й оформлення пояснювальної записки (відповідно до вимог стандартів ).

6. У висновках рецензії повинні міститися ґрунтовний аналіз недоробок роботи, а також (бажано) не менше двох зауважень (побажань) по роботі.

7. Завершується рецензія диференційованою (загальною) оцінкою якості (у тому числі актуальності) виконаної дипломної роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!