Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4164 Огляд та аналіз методів і засобів конструювання ІС, Інженерія програмного забезпечення, ЧНУ ім. Хмельницького

Огляд та аналіз методів і засобів конструювання ІС, Інженерія програмного забезпечення, ЧНУ ім. Хмельницького

« Назад

1. Огляд та аналіз методів і засобів конструювання ІС

У цьому розділі (20-25 сторінок) може бути три-чотири відносно самостійних підрозділів, що містять аналіз та оцінку конкретних сфер діяльності об’єкта дослідження, результати теоретично-аналітичного інформаційного пошуку. В ньому аналізується фактичний стан задачі, що розв’язується, на основі матеріалів, які характеризують об’єкт проектування (зібраних під час проходження переддипломної практики); приводиться теоретичний виклад важливих аспектів проблеми, що досліджується, та критичний огляд наукової літератури і періодичних джерел з визначеної тематики; розглядаються різні підходи до вирішення проблеми, дається їх оцінка, обґрунтовуються і викладаються власні позиції студента.

В аналітичній (аналітика від грец. άναλυτικά – мистецтво аналізу) частині пояснювальної записки повинні висвітлюватися такі питання:

- призначення та область застосування об’єкта проектування;

- огляд способів і засобів вирішення поставлених задач;

- аналіз переваг і недоліків існуючих методів (аналогів);

- постановка задачі на розробку.

Розгляд перелічених питань спрямований на дослідження предметної області, аналіз існуючих рішень та досвіду розв’язання аналогічних задач, методів та засобів їхньої реалізації. Підсумком такого розгляду має бути формування постановки задачі на розробку, яка уточнює, деталізує та конкретизує положення завдання на виконання дипломної роботи та є підставою для подальших етапів розробки.

Розділ має бути достатньо насиченим фактографічною інформацією, що відображає стан об’єкта дослідження за певний період. При цьому слід чітко розмежувати джерела інформації:

- запозичення з навчальної та наукової літератури;

- дані офіційної (державної) статистики;

- законодавчі та нормативні акти;

- дані Інтернет-мережі;

- власні розрахунки.

Кількість підрозділів теоретичного розділу визначається числом даних аспектів проблеми, важливих для дипломного дослідження.

Розділ закінчується підрозділом постановки задачі на розробку і підрозділом – висновками до розділу обсягом 0,5 – 1 с.

У постановці задач на розробку конкретизується завдання і кінцева мета дипломної роботи. В огляді проектних рішень коротко викладаються існуючі рішення з розглянутого питання із вказівкою переваг і недоліків того або іншого рішення, враховується вітчизняний та закордонний досвід, обґрунтовується необхідність автоматизації об’єкта дослідження.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!