Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4161 Організація виконання дипломної роботи, Інженерія програмного забезпечення, ЧНУ ім. Хмельницького

Організація виконання дипломної роботи, Інженерія програмного забезпечення, ЧНУ ім. Хмельницького

« Назад

3. Організація виконання дипломної роботи

З метою надання студенту теоретичної та практичної допомоги у період підготовки і написання дипломної роботи кафедра призначає йому наукового керівника. Як правило, ним є викладач кафедри, під керівництвом якого студент проходив переддипломну практику. Крім керівника дипломної роботи, в особливих випадках може призначатися консультант.

Студент має право: вносити свої пропозиції щодо обрання наукового керівника зі складу профілюючої кафедри, враховуючи власні напрацювання; клопотати перед випусковою кафедрою про заміну наукового керівника, якщо для цього є поважні причини; обирати тему дипломного дослідження.

Підготовка дипломної роботи повинна бути вкладена у визначені календарні терміни. Не пізніше ніж з першого тижня проектування дипломник представляє керівникові (кураторові) детально розроблений календарний план виконання дипломної роботи. План носить індивідуальний характер, тому в додатку Б наводиться типовий зразок завдання та календарний план виконання дипломної роботи.

Керівник дипломної роботи зобов’язаний:

- надати студенту методичну та практичну допомогу в обранні теми дипломної роботи;

- видати завдання на дипломну роботу та допомогти студенту в розробці плану її виконання;

- надати допомогу в обранні методики проведення досліджень;

- надати кваліфіковану консультацію щодо підбору літературних джерел і фактичних матеріалів, які необхідні для виконання роботи;

- здійснювати систематичний контроль за ходом виконання дипломної роботи студентом відповідно до затвердженого плану;

- після виконання дипломної роботи дати оцінку якості її виконання та відповідності вимогам, що ставляться до робіт такого типу (відгук керівника);

- провести попередній захист дипломної роботи з метою виявлення ступеня готовності студента до публічного захисту.

Дипломник повинен періодично (за спільною домовленістю, наприклад, не рідше ніж 1 раз у 2 тижні) інформувати наукового керівника про хід виконання дипломної роботи, консультуватися з питань, що викликають сумніви, обов’язково доводити до його відома інформацію про можливі відхилення від затвердженого графіка.

Дипломникові варто мати на увазі, що науковий керівник не є ні співавтором, ні редактором дипломної роботи і тому не повинен виправляти наявні в роботі методологічні, стилістичні, орфографічні та інші помилки.

На першому етапі підготовки роботи науковий керівник радить, з чого розпочати вивчення теми, корегує план, дає рекомендації щодо літератури, яка повинна бути використана в роботі.

У ході виконання роботи керівник виступає як опонент, вказує дипломникові на недоліки аргументації, позиції, стилю тощо, радить, як краще їх усунути.

Рекомендації та зауваження наукового керівника дипломник повинен сприймати творчо. Він може враховувати їх або відхиляти на свій розсуд, оскільки відповідальність за розробку й висвітлення теми, аргументовану якість змісту й оформлення дипломної роботи повністю покладається на нього.

Закінчена і підписана студентом дипломна робота надається керівникові не пізніше, ніж за 14 днів до захисту, після чого керівник складає письмовий відгук.

Керівник дипломної роботи одночасно є і нормоконтролером. Він перевіряє відповідність оформлення роботи вимогам методичних рекомендацій кафедри. У випадку виявлення грубих порушень та недоліків робота повертається студентові для їх усунення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!