Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4160 Тематика дипломних робіт, Інженерія програмного забезпечення, ЧНУ ім. Хмельницького

Тематика дипломних робіт, Інженерія програмного забезпечення, ЧНУ ім. Хмельницького

« Назад

2. Тематика дипломних робіт

Вибір теми дипломної роботи є початком процесу її виконання. Тема дипломної роботи повинна бути актуальною, мати теоретичне та прикладне значення, відповідати сучасному рівню розвитку науки і техніки, напряму та спеціальності, вказувати на мету роботи. Назву слід формулювати коротко, без використання ускладненої термінології.

Тематика дипломних робіт розробляється викладацьким складом випускаючих кафедр і щорік коректується з погляду на науковий досвід, побажання фахівців, які беруть участь в рецензуванні робіт, і рекомендації екзаменаційної комісії. Проте студенту-випускникові також надається можливість обрати «свою» актуальну тему дипломної роботи:

- з числа тем, які складають типовий перелік і потребують обов’язкового уточнення і конкретизації разом з науковим керівником, в залежності від мети, предмета і об’єкта досліджень та бази переддипломної практики;

- для продовження розвитку тематики, якою він займався в наукових студентських гуртках, під час виробничої практики, в курсових роботах та за власною ініціативою.

Обравши тему дипломної роботи, студент повинен протягом першого тижня переддипломної практики порадитись зі співробітниками установи, на якій вона проводиться, щодо актуальності проблеми, запропонованої до розгляду, та забезпечення необхідною інформацією для розрахунків.

У випадку, коли на розробку окремої теми в одній установі претендують кілька студентів, закріплення і конкретизація її для окремих дипломників проводиться спільно науковими керівниками або завідувачем кафедри з урахуванням можливостей виконання в умовах різних служб і відділів, знань і умінь дипломників та необхідності забезпечення самостійності в їх роботі.

Всі дипломні роботи повинні ґрунтуватися на реальному матеріалі, зібраному та узагальненому в ході переддипломної практики.

Тема дипломної роботи подається студентом та його науковим керівником завідувачу кафедри. Назва теми повинна цілком характеризувати поставлену перед студентом загальну технічну або наукову задачу й містити конкретне завдання на об’єкт проектування. Остаточно теми дипломних робіт закріплюються за студентами наказом ректора за поданням випускаючої кафедри і деканату факультету у встановлені терміни.

Після видання наказу студент разом з науковим керівником формулює завдання, розробляє розгорнутий план виконання дипломної роботи з визначеними термінами.

Завідувач кафедрою і викладачі надають методичну, консультаційну допомогу студенту-випускнику в період всього циклу підготовки дипломної роботи. Безпосереднє керівництво виконанням дипломної роботи здійснюється науковим керівником, якого призначають з професорсько-викладацького складу відповідної кафедри.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!