Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4159 Загальні положення, Інженерія програмного забезпечення, ЧНУ ім. Хмельницького

Загальні положення, Інженерія програмного забезпечення, ЧНУ ім. Хмельницького

« Назад

1. Загальні положення

Метою написання дипломної роботи є розв’язання конкретної інженерної задачі або прикладного завдання на основі самостійних розробок та використаних літературних джерел, в логічному і системному плані, з сучасних позицій і напрямків підвищення ефективності виробничої, операційної та господарської діяльності підприємства.

Дипломна робота виконується студентом і до неї ставиться вся сукупність вимог, як до робіт такого характеру, а саме:

- високий теоретичний рівень;

- чіткість викладення;

- аргументованість;

- наповненість достовірними експериментальними даними;

- обґрунтованість застосованих методів досліджень;

- формулювання власного відношення до задач, що розглядаються;

- відображення особистого внеску в розробку теми.

У дипломній роботі слід стисло та логічно викласти зміст та результати інженерної розробки, уникати загальних слів і бездоказових тверджень.

Необхідно обов’язково посилатися на авторів і джерела, з яких використано матеріали або окремі результати.

Працюючи над дипломною роботою (проектом), студент має засвоїти навички обґрунтування її актуальності, формулювання мети і завдань, визначення об’єкту і предмету, побудови комплексної схеми прикладного дослідження, роботи з різними джерелами інформації, аналізу та оцінки різноманітних аспектів функціонування об’єкта досліджень, формулювання власних пропозицій, рекомендацій та висновків.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!