Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4154 Порядок захисту курсової роботи, Маркетингова товарна політика, НУХТ

Порядок захисту курсової роботи, Маркетингова товарна політика, НУХТ

« Назад

5.7. Порядок захисту курсової роботи

Студент допускається до захисту курсової роботи, якщо робота подається та реєструється на кафедрі маркетингу за 10 днів до захисту і має позитивний відгук наукового керівника. Науковий керівник в процесі перевірки роботи керується розподілом балів за окремими елементами змістових модулів курсової роботи, які наведені у додатку В.

Студенти, які в установлений термін не подали курсові роботи, або одержали висновок про їх невідповідність вимогам, до захисту не допускаються.

Захист курсової роботи є публічним і проводиться у присутності членів комісії та студентів академічної групи. В ході захисту студент робить коротке повідомлення про основні результати дослідження та використовує демонстраційні матеріали.

На захисті оцінюється не тільки якість, зміст, оформлення роботи та ілюстраційного матеріалу, а й кваліфікаційний рівень виступу студента, повнота відповідей на додаткові запитання.

На основі критеріїв оцінювання успішності виконання та захисту курсової роботи (додаток Г) визначається загальна сума балів, що, що дозволяє студенту отримати відповідну оцінку за шкалою національною та EСTS (додаток Д).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!