Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4151 Зміст курсової роботи, Маркетингова товарна політика, НУХТ

Зміст курсової роботи, Маркетингова товарна політика, НУХТ

« Назад

5.4. Зміст курсової роботи

Зміст курсової роботи визначається її темою і відображається у плані курсової роботи.

Виклад матеріалу курсової роботи повинен бути послідовним і логічним, усі розділи пов’язані між собою. Особливу увагу слід звертати на логічні переходи від одного розділу до іншого, від параграфа до параграфа, а всередині параграфа – від питання до питання.

Курсова робота повинна показати вміння студента стисло, логічно й аргументовано висловлювати матеріал і складатися з таких структурних елементів:

  • титульна сторінка – 1 стор.;

  • зміст – 1 стор.;

  • вступ – 2 стор.

  • розділи основної частини – 35-45 стор.;

  • висновки – 3 стор.;

  • список використаної літератури;

  • додатки.

Загальний обсяг курсової роботи сягає 50-60 стор. комп’ютерного набору, без урахування списку використаної літератури і додатків.

Робота повинна містити таблиці, схеми, графіки, діаграми, тощо.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!