Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4150 Порядок видачі завдання на курсову роботу, Маркетингова товарна політика, НУХТ

Порядок видачі завдання на курсову роботу, Маркетингова товарна політика, НУХТ

« Назад

5.3. Порядок видачі завдання на курсову роботу

Курсова робота самостійним дослідженням студента і має практично-дослідницький характер відповідно до обраної теми дослідження.

Тема курсової роботи обирається студентом самостійно відповідно до рекомендованої тематики в п. 5.2.1.

Тема, обрана для курсової роботи, може бути напрямом подальшого наукового дослідження до випускової роботи бакалавра, магістра або спеціаліста.

Разом із вибором теми курсової роботи визначається підприємство, за матеріалами якого буде виконуватися робота. Це повинно бути підприємство будь-якої форми власності, але яке реально працює на ринку. Матеріали діяльності обраного підприємства повинні відповідати можливості проведення дослідження за обраною темою.

Відповідно до визначеної теми студент самостійно добирає літературу (підручними, навчальні посібники, монографії, статті, Інтернет-джерела та ін.), статистичну інформацію і складає проект плану, який погоджує з науковим керівником.

Перший варіант плану має відображати основну ідею роботи.

При складанні першого варіанту плану курсової роботи потрібно визначити зміст окремих розділів і дати їм відповідну назву; продумати зміст кожного розділу і намітити у вигляді параграфів послідовність питань, які будуть у них розглянуті. Перший варіант плану курсової роботи мусить бути складений не пізніше, ніж через тиждень після закріплення теми, оскільки може виникнути необхідність зміни теми (зміна теми допускається лише один раз і не пізніше ніж за 30 днів до захисту). Остаточний варіант плану курсової роботи затверджується науковим керівником і по суті повинен бути змістом роботи [13, с.8].

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!