Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4143 Зміст практичних занять, Тема 8 Цільовий ринок товару і методи його вибору, Маркетингова товарна політика, НУХТ

Зміст практичних занять, Тема 8 Цільовий ринок товару і методи його вибору, Маркетингова товарна політика, НУХТ

« Назад

Тема 8 Цільовий ринок товару і методи його вибору

Мета заняття – сформувати у студентів практичні навички застосування маркетингових інструментів для вибору цільового ринку товару.

Запитання для обговорення

 1. Дайте визначення понять «сегмент» та «сегментація» ринку.

 2. Охарактеризуйте сутність цільового сегменту ринку.

 3. Як здійснюється визначення ринкових позицій товару?

 4. Розкрийте сутність стратегічних підходів до сегментації ринку.

 5. Охарактеризуйте методику вибору цільового сегмента ринку.

 6. Які фактори сегментації ринку Вам відомі?

 7. Розкрийте зміст однофакторної та багатофакторної сегментації ринку.

Запитання для самопідготовки студентів

 1. Чому сегментацію ринку слід розглядати як багатофакторний ітераційний процес?

 2. Як визначаються критерії вибору цільового сегмента ринку?

 3. Який зміст стратегічних підходів до охоплення ринку?

 4. Дайте визначення поняття «ніша» ринку.

 5. Які стратегічні підходи до організації діяльності підприємства на ніші ринку Вам відомі?

 6. Охарактеризуйте сутність позиціювання товару (товарної марки) на ринку.

 7. У чому полягає сенс визначення цільового ринку (цільового сегмента) чи ніші ?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!