Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4141 Зміст практичних занять, Тема 6 Формування попиту на ринку окремого товару, Маркетингова товарна політика, НУХТ

Зміст практичних занять, Тема 6 Формування попиту на ринку окремого товару, Маркетингова товарна політика, НУХТ

« Назад

Тема 6 Формування попиту на ринку окремого товару

Мета заняття – сформувати у студентів практичні навички застосування маркетингових інструментів для стимулювання ринкового попиту на товари.

Запитання для обговорення

 1. Охарактеризуйте сутність формування і стимулювання ринкового попиту на товари.

 2. Розкрийте зміст моделі поведінки споживачів на ринку.

 3. В чому полягають основні мотиви поведінки суб’єктів ринку та проблеми їх узгодження в процесі формування ринкового попиту?

 4. Охарактеризуйте схему взаємодії суб’єктів ринку та її застосування в практиці формування товарної політики підприємства.

 5. Як провести оцінку відповідності товару інтересам суб’єкта ринку?

 6. Які методичні підходи до оцінки ступеня відповідності товару інтересам суб’єктів ринку Вам відомі?

 7. Як визначити шанси товару на ринковий успіх?

Запитання для самопідготовки студентів

 1. Охарактеризуйте мікроекономічні теорії споживацької поведінки.

 2. Як визначаються економічні умови задоволення потреб споживача?

 3. Розкрийте зміст внутрішніх факторів мотивації, які враховуються при формуванні споживацького попиту.

 4. Охарактеризуйте зовнішні фактори мотивації, які враховуються при формуванні споживацького попиту.

 5. Які цінові методи формування споживацького попиту Ви знаєте?

 6. Охарактеризуйте основні методичні підходи до оптимізації витрат на формування споживацького попиту.

 7. Які засоби формування ринкового попиту Вам відомі?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!