Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4139 Зміст практичних занять, Тема 4 Конкурентоспроможність товару та її показники, Маркетингова товарна політика, НУХТ

Зміст практичних занять, Тема 4 Конкурентоспроможність товару та її показники, Маркетингова товарна політика, НУХТ

« Назад

Тема 4 Конкурентоспроможність товару та її показники

Мета заняття – сформувати у студентів практичні навички використання маркетингових інструментів для визначення та оцінки рівня конкурентоспроможності товару.

Запитання для обговорення

 1. Дайте визначення поняття «конкурентоспроможність товару».

 2. Які показники використовуються для оцінки конкурентоспроможності товару?

 3. Охарактеризуйте основні методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності товару.

 4. Як здійснюється визначення рейтингу товару?

 5. Охарактеризуйте методику визначення інтегрального показника конкурентоспроможності товару за технічними та економічними характеристиками.

 6. Розкрийте зміст маркетингових рішень управління конкурентоспроможністю продукції.

 7. Основні напрями підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства.

Запитання для самопідготовки студентів

 1. Які етапи оцінювання конкурентоспроможності товару ви знаєте?

 2. Охарактеризуйте основні чинники, що визначають конкурентоспроможність продукції на ринку.

 3. Чи є, на Вашу думку, взаємозв’язок між іміджем товару та його конкурентоспроможністю?

 4. Наведіть приклади нормативних, технічних та економічних показників конкурентоспроможності товару.

 5. Яку інформацію необхідно підготувати для ухвалення рішення про підвищення конкурентоспроможності продукції?

 6. Охарактеризуйте поняття «питомий споживчий ефект» як умову конкурентоспроможності товару.

 7. Як і за якими показниками здійснюється аналіз конкурентоспроможності товару?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!