Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4135 Теми практичних занять, Маркетингова товарна політика, НУХТ

Теми практичних занять, Маркетингова товарна політика, НУХТ

« Назад

3. Теми практичних занять

Теми практичних занять наведені в табл.2.

Таблиця 2

Теми практичних занять

№ з/п

Назва теми

 

Кількість годин

денна форма

заочна форма

заочна скорочена форма навчання

перепідготовка спеціалістів заочна форма навчання

1

2

3

4

5

6

1

Практичне заняття № 1 на тему: «Товари та послуги в маркетинговій діяльності»

8

0,5

0,5

0,5

2

Практичне заняття № 2 на тему: «Ціна в системі ринкових характеристик товару»

6

0,5

0,5

0,5

3

Практичне заняття № 3 на тему: «Якість продукції та методи її оцінювання»

6

-

-

-

4

Практичне заняття № 4: на тему: «Конкурентоспроможність товару та її показники»

8

0,5

0,5

0,5

5

Практичне заняття № 5: на тему: «Ринок товарів і послуг»

6

0,5

0,5

0,5

6

Практичне заняття № 6: на тему: «Формування попиту на ринку окремого товару»

6

-

-

-

7

Практичне заняття № 7: на тему: «Маркетингові дослідження товарного ринку»

6

0,5

0,5

0,5

8

Практичне заняття № 8: на тему: «Цільовий ринок товару і методика його вибору»

6

0,5

0,5

0,5

9

Практичне заняття № 9: на тему: «Життєвий цикл товару»

6

-

-

-

10

Практичне заняття № 10: на тему: «Планування нового продукту і розроблення товару»

6

0,5

0,5

0,5

Продовження табл.2

1

2

3

4

5

6

11

Практичне заняття № 11: на тему: «Призначення та види ідентифікування продукції»

6

0,5

0,5

0,5

12

Практичне заняття № 12: на тему: «Упаковка в системі планування продажу»

6

-

-

-

 

Всього годин

76

4

4

4


З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!