Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4131 Розділ 5 на тему Охорони праці та виробнича санітарія в умовах зрошення прісними та стічними водами, Зрошуване землеробство, ХДАУ

Розділ 5 на тему Охорони праці та виробнича санітарія в умовах зрошення прісними та стічними водами, Зрошуване землеробство, ХДАУ

« Назад

Розділ 5 на тему Охорони праці та виробнича санітарія в умовах зрошення прісними та стічними водами

У цьому розділі необхідно коротко показати основні правила щодо охорони праці і техніки безпеки під час робіт на машинах з обробки ґрунту, поливів і, особливо, використанні гербіцидів. Окремо варто зупинитися на питаннях, пов'язаних із використанням для поливу стічних вод (виробничих і побутових). Відзначити вимоги виробничої санітарії і вказати на міри попередження забруднення навколишнього середовища хвороботворними початками й отруйними речовинами. 

РОЗДІЛ 6. ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ТА АНТРОПОГЕННЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА ПРИРОДНЕ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПРИ ВИРОЩУВАННІ КУЛЬТУР В ЗРОШУВАНИХ СІВОЗМІНАХ

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

В оформленні списку використаної літератури зазначається прізвище та ініціали автора літературного джерела, найменування статті книги, місце видання, видавництво і рік видання. Список авторів дається за абеткою. Якщо використовується стаття з журналу чи наукового збірника, то, крім найменування статті, зазначається назва збірника чи журналу і його номер.

На останній сторінці проекту вказується дата подання його на кафедру, а також ставиться особистий підпис студента. 

 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Агрокліматичний довідник по Херсонській області. - Л.: Гидрометеоиздат, 1958. (Аналогічні довідники є по інших областях).

 2. Атлас ґрунтів Української РСР. - Під ред. Крупського Н.К., Напівпана Н.И. - К.: "Врожай", 1979.

 3. Водне господарство в Україні (за редакцією А.В.Яцика, В.М.Хорєва), Київ, - "Генеза", 2000.

 4. Кормові раціони і норми годівлі для сільськогосподарських тварин. За редакцією Томме М.Ф. - М.: Вид. с.-г. літератури, 1963.

 5. Лимар А.О. Екологічні основи систем зрошуваного землеробства. К. Аграрна наука. 1997.

 6. Лисогоров С.Д., Ушкаренко В.А. // Орошаемое земледелие / М.: "Колос"- 1995. 447с.

 7. Науково-обгрунтована система землеробства Херсонської області. - Херсон.-Облполиграфиздат, 1987.

 8. Науково обґрунтована система зрошуваного землеробства. Остапов В.И. і ін. - К.: "Врожай", 1987.

 9. Зрошуване землеробство. Під ред. В.И.Остапова. - К.: "Врожай", 1987.

 10. Писаренко В.М., Писаренко П.В. Захист рослин: екологічно обгрунтовані системи. - Полтава: Камелот, 1999. - 188с.

 11. Рекомендації з вирощування високих врожаїв сільськогосподарських культур на зрошуваних землях південь України (що діють у поточному році).

 12. Ромащенко М.І., Болюк С.А. Зрошення земель в Україні. Стан та шляхи поліпшення. Київ. 2000.

 13. Список пестицидів та агрохімікатів, дозволених для використання в Україні // Захист рослин. - 2001. - №2 - С.1-69.

 14. Довідник по зрошуваному землеробству (під ред. Остапова В.И.) - Київ: "Врожай", 1984.

 15. Сучасні технології в овочівництві (за редакцією кандидата с.-г. наук К.І.Яковенка), Харків, 2001.

 16. Ушкаренко В.О. Зрошуване землеробство. - К.: Врожай, 1994. - 328.

 17. Ушкаренко Т.П, Ліньков В.Ф., Криштопа В.І. - Землеробство та рослинництво на зрошуваних землях, Херсон, 2002.

 18. Ушкаренко В.А., Лазер П.Н., Линьков В.Ф., Ушкаренко Т.П. - Методические указания и задания для выполнения курсового проекта по орошаемому земледелию на тему: "Агротехника возделывания и поливной режим сельскохозяйственных культур в севообороте", Херсон, 2003.

 19. Фисюнов А.В. Довідник по боротьбі з бур'янами. - 2 вид. - М.: "Колос", 1984.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!