Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4130 Розділ 4 на тему Система обробітку ґрунту та інтегрований захист рослин в сівозміні, Зрошуване землеробство, ХДАУ

Розділ 4 на тему Система обробітку ґрунту та інтегрований захист рослин в сівозміні, Зрошуване землеробство, ХДАУ

« Назад

Розділ 4 на тему Система обробітку ґрунту та інтегрований захист рослин в сівозміні

Обробітком ґрунту називають механічний вплив на нього робочими органами машин і знарядь з метою створення найкращих умов для росту і розвитку культурних сільськогосподарських рослин для одержання високих та сталих урожаїв.

Для досягнення цієї мети перед обробітком ґрунту поставлені наступні задачі:

1. Зміна будови орного і підорного шарів ґрунту і його структурного стану з метою регулювання водного, повітряного, теплового і поживного режимів ґрунту для створення сприятливих умов росту і розвитку культурних рослин.

2. Посилення біологічного круговороту поживних речовин і аерації для мікробіологічної діяльності.

3. Боротьба з бур’янами, шкідниками і хворобами.

4. Заробка в ґрунт післяжнивних рештків та добрив.

5. Створення в ґрунті сприятливих умов для проведення наступних польових робіт з посіву, догляду за рослинами, збиранню врожаю.

6. Попередження можливих негативних наслідків на ґрунт (надмірного розпилення, ущільнення, ерозії).

Під системою обробітку ґрунту розуміють сукупність прийомів обробітку, що виконуються у визначеній послідовності відповідно до вимог культури, особливостями ґрунту і клімату.

Розробку системи обробітку ґрунту проводять згідно складеної сівозміни для кожного поля сівозміни в порядку чергування культур з урахуванням впливу попередника, механічного складу та фізичних властивостей ґрунту, ступеня засміченості, строків і способу зрошення, біологічних особливостей культур і інших факторів, що визначають вибір способів, прийомів і строків обробітку ґрунту.

Система обробітку ґрунту необхідно представити у вигляді таблиці (табл. 4.1) і обґрунтувати в текстовій частині. У таблиці перераховуються способи та прийоми обробітку ґрунту, вказується строк виконання (декада, місяць), відповідні машини і знаряддя та показники якості виконуваних робіт (глибина оранки, культивації; відсутність огріхів, рівномірність заробки насіння тощо).

Відповідно до біологічних особливостей вирощуваних культур, режимом зрошення та фізичних властивостей ґрунтів вирішується питання про періодичність глибини обробок, необхідності поточного планування й можливості застосування мінімалізації обробок ґрунту під окремі культури в сівозміні.

В агротехнічному обґрунтуванні пропонованої системи обробітку ґрунту в сівозміні треба розкрити завдання проектованих прийомів і можливість заміни деяких або введення нових, залежно від агрокліматичних та організаційно-господарських умов господарства та інших умов.

Хімічні заходи боротьби з бур’янами, хворобами та шкідниками є важливим заходом у системі обробітку ґрунту. При виконанні курсового проекту необхідно розглянути їх застосування з урахуванням усіх технологічних елементів (попередник, добрива, обробіток ґрунту та інші). Вибір пестицидів повинен виконуватися з урахування попередження виникнення резистентності та можливого негативного впливу на екологію.

Потребу в пестицидах (гербіцидах, інсектицидах, фунгіцидах та інших) необхідно представити у вигляді таблиці (табл. 4.2) з обов’язковим вказівками: культури, назви пестициду, рекомендуємої норми, спектру дії пестициду (видовий склад бур’янів, шкідників, хвороб) проти яких застосовується пестицид, строк та умови застосування. Необхідно також враховувати обробіток проти шкідливих об’єктів на зрошуваній мережі (каналах, тимчасових зрошувачах та т.п.). Під каналами площа складає біля 4-5, а під тимчасовими зрошувачами 6-8% зрошуваної площі. 

Таблиця 4.2

Система хімічного захисту сільськогосподарських рослин в зрошуваній сівозміні

№ поля

Культура

Назва пестициду

Норма внесення, л/га; кг/га, л/т

Спектр дії пестициду

Строк та умови застосування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтенсивна технологія вирощування гороху на насіння (попередник озима пшениця на зерно)

Агротехнічний захід

Строки виконання, декада, місяць

Сільськогосподарська машина, агрегат

Показники якості

Примітка

Лущення стерні

2 д. VІІ

Т-150К + ЛДГ-15

8-10 см

Слідом за збором врожаю попередника

Лущення стерні

2 д. VІІ

Т-150К + ЛДГ-15

12-14 см

Після появи сходів багаторічних коренепаросткових бур’янів

Внесення добрив

1 д. ІХ

МТЗ-82 + НРУ-0,5

рівномірно

N40P60 під оранку

Оранка

1 д. ІХ

Т-150К + ПЛН-5-35

25-27 см

Після внесення добрив

Культивація

1 д. ІХ

Т-150 + КПЕ-3,8

12-14 см

При появі бур’янів

Ранньовесняне боронування

2 д. ІІІ

ХТЗ-17021 + 12 БЗСС-1,0

 

 

Передпосівна культивація

3 д. ІІІ

ХТЗ-17021 + 2 КПС-4 + 12 БЗСС-1,0

5-7 см

В поперек культивації

Сівба

3 д. ІІІ

МТЗ-82 + 2 СЗ-3,6

5-7 см

Слідом за культивацією, Р10 при сівбі, нормою 1,0-1,2 млн. насінин/га

Коткування

3 д. ІІІ

МТЗ-82 + 3 ККШ-6

без огріхів

Слідом за посівом

Внесення гербіциду

3 д. ІІІ

МТЗ-82 + ОП-2000

рівномірно

Гезагард, 50%з.п. 4,0 кг/га обприскування до сходів культури

Внесення фунгіцидів та інсектицидів

2 д. V

МТЗ-82 + ОП-2000

рівномірно

Танго, 50%к.е. 0,8 кг/га + Бі-58 новий 40%к.е. 0,5 л/га

Скошування в валки

3 д. VІ

КЗС-9-1 ”Славутич”+ЖОН-6

висота зрізу не більше 10-15 см

При вологості зерна 25-30%

Підбір валків

3д. VI-1 д. VII

КЗС-9-1+підбирач валків

без втрат

При достиганні зерна у валках

Примітки: 1) в умовах зрошення проводять 2 поливи нормою 400-450 м3 води на гектар;

2) У разі використання стійких до вилягання сортів можливе використання прямого комбайнування;

3) к.е. – концентрат емульсії; з.п. – порошок, що змочується.

Таблиця 2.2.2

Інтенсивна технологія вирощування сої на насіння (попередник кукурудза на зерно)

Агротехнічний захід

Строки виконання, декада, місяць

Сільськогосподарська машина, агрегат

Показники якості

Примітка

Дискування

2 д. IX

Т-150К + ДМТ-4000

8-10 см

Слідом за збором врожаю попередника

Дискування

1 д. X

Т-150К + ДМТ-4000

12-14 см

Після появи сходів багаторічних коренепаросткових бур’янів

Внесення добрив

2 д. ІХ

Т-150К+РУМ-8

рівномірно

N80P120 під оранку

Оранка

2 д. ІХ

К-701А+ПЛН-9-35

23-25 см

Після внесення добрив

Ранньовесняне боронування

3 д. ІІІ

ХТЗ-17021 + 12 БЗСС-1,0

 

 

Культивація

1 д. ІV

ХТЗ-17021 + 2 КПС-4 + 12 БЗСС-1,0

8-10 см

В поперек оранки

Передпосівна культивація

1 д. V

МТЗ-82+КПС-4+6 БЗСС-1,0

5-6 см

В поперек культивації

Сівба

1 д. V

МТЗ-82 + 2 СЗ-3,6

5-7 см

Слідом за культивацією, Р10 при сівбі, нормою 600 тис. насінин/га

Внесення гербіциду

1 д. V

МТЗ-82 + ОП-2000

рівномірно

Дуал Голд 96%к.е. 2,0 л/га обприскування до сходів культури

Коткування

1 д. V

МТЗ-82 + 3 ККШ-6

без огріхів

Слідом за посівом

Внесення гербіцидів та інсектицидів

1 д. VІ

МТЗ-82 + ОП-2000

рівномірно

Базагран новий 48%в.р. 3,0 л/га + Танго, 50%к.е. 0,8 кг/га + Бі-58 новий 40%к.е. 0,5 л/га

Збирання

3 д. VІІІ

КЗС-1580 „Обрій”

висота зрізу не більше 10-15 см

При достиганні зерна

Примітки: 1) в умовах зрошення проводять 4-5 поливів нормою 450-500 м3 води на гектар;

2) к.е. – концентрат емульсії; в.р. - водний розчин.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!