Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4124 Практичні завдання, Менеджмент, Завдання 6 на тему Прийняття управлінських рішень

Практичні завдання, Менеджмент, Завдання 6 на тему Прийняття управлінських рішень

« Назад

Завдання 6 на тему Прийняття управлінських рішень

Перед керівником постало завдання поліпшення показників економічної й виробничо-господарської діяльності підприємства. Існує декілька альтернатив рішення цієї проблеми: повна реконструкція підприємства, модернізація основних виробництв, перепрофілювання виробництва й нічого не здійснювати.

При проведенні повної реконструкції підприємства й у майбутньому сприятливої кон'юнктури ринку ймовірний прибуток становитиме А млн. грн., при несприятливому ринку збиток складе В млн. грн.

При модернізації основних виробництв і сприятливому ринку прибуток становитиме C млн. грн., при несприятливому ринку збиток складе D млн. грн.

Перепрофілювання виробництва й сприятливий ринок у майбутньому принесуть підприємству прибуток у розмірі Е млн. грн., при несприятливому ринку збиток складе F млн. грн.

Можна провести маркетингові дослідження, вартість яких становить М млн. грн.

Яке управлінське рішення повинен прийняти керівник у конкретній ситуації, щоб поліпшити економічне становище підприємства? Ухвалення рішення керівником розглянути за допомогою трьох типів моделей рішень:

- ухвалення рішення в умовах невизначеності (всі виходи для кожної альтернативи рівноймовірні);

- ухвалення рішення в умовах ризику (імовірність сприятливого ринку - G, несприятливого ринку - H);

- ухвалення рішення в умовах визначеності.

При позитивних результатах маркетингових досліджень:

- сприятливий ринок - І; несприятливий ринок - X.

При негативних результатах маркетингових досліджень:

- сприятливий ринок - Y; несприятливий ринок - Z.

На підставі даних таблиці 6.1 визначити максимальну вартість маркетингових досліджень і дати рекомендації для ухвалення остаточного рішення.

Теорія прийняття рішень (ТПР) - це аналітичний підхід для вибору альтернативи або напрямку дії.

Існує три типи моделей рішень у ТПР, які залежать від ступеня визначеності можливих виходів або наслідків, з якими стикається менеджер, що приймає рішення:

- прийняття рішень в умовах невизначеності - приймаючий рішення не знає ймовірності появи результату для кожної альтернативи;

- прийняття рішень в умовах ризику - приймаючий рішення знає ймовірність появи результату або наслідків для кожного вибору;

- прийняття рішень в умовах визначеності - приймаючий рішення знає з упевненістю наслідки або вихід будь-якої альтернативи або прийнятого рішення.

Незалежно від складності рішення в ТПР використовуються наступні терміни:

а) альтернатива - напрямок дії або стратегія, що може бути обрана приймаючим рішення (наприклад, брати або не брати парасоль завтра);

б) стан природи - ситуація, на яку приймаючий рішення не може впливати або має дуже слабкий вплив (наприклад, завтрашня погода).

Таблиця 6.1 - Вихідні дані за варіантами

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

680

720

480

250

550

650

465

700

580

520

B

-330

-400

-230

-100

-270

-300

-275

-370

-230

-200

C

420

510

375

340

450

450

550

410

320

410

D

-250

-300

-190

-210

-330

-260

-320

-200

-150

-100

E

520

600

410

320

220

370

500

640

420

500

F

-285

-350

-220

-170

-100

-180

-200

-370

-180

-350

M

160

220

80

75

50

110

150

50

120

150

G

0,44

0,33

0,4

0,45

0,2

0,66

0,33

0,3

0,4

0,33

H

0,56

0,67

0,6

0,55

0,8

0,34

0,67

0,7

0,6

0,67

I

0,62

0,44

0,28

0,88

0,78

0,82

0,54

0,44

0,62

0,45

X

0,38

0,56

0,72

0,12

0,22

0,18

0,46

0,56

0,38

0,55

Y

0,52

0,32

0,55

0,75

0,33

0,47

0,25

0,32

0,35

0,32

Z

0,48

0,68

0,45

0,25

0,67

0,53

0,75

0,68

0,65

0,68

  

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

470

350

550

450

485

600

380

420

450

250

B

-230

-110

-270

-200

-275

-470

-130

-210

-210

-100

C

320

440

450

350

570

430

220

410

310

450

D

-180

-210

-330

-160

-320

-205

-50

-100

-120

-240

E

410

320

220

380

520

645

320

540

430

330

F

-220

-170

-115

-180

-200

-325

-180

-320

-225

-180

M

60

85

70

140

145

70

110

50

80

105

G

0,42

0,15

0,2

0,66

0,33

0,3

0,4

0,33

0,42

0,56

H

0,58

0,85

0,8

0,34

0,67

0,7

0,6

0,67

0,58

0,44

I

0,28

0,78

0,8

0,8

0,54

0,44

0,6

0,51

0,22

0,78

X

0,72

0,22

0,2

0,2

0,46

0,56

0,4

0,49

0,78

0,22

Y

0,25

0,73

0,33

0,46

0,3

0,38

0,25

0,32

0,35

0,7

Z

0,75

0,27

0,67

0,54

0,7

0,62

0,75

0,68

0,65

0,3

Продовження табл. 6.1

 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

A

570

750

455

620

335

420

490

350

470

710

B

-370

-400

-235

-370

-230

-110

-240

-100

-270

-410

C

450

350

580

400

250

310

300

250

350

350

D

-330

-160

-310

-225

-150

-160

-110

-140

-230

-150

E

210

370

500

645

420

500

430

320

110

370

F

-115

-190

-200

-305

-280

-340

-240

-190

-45

-190

M

75

100

75

50

40

80

50

125

25

120

G

0,2

0,66

0,33

0,37

0,4

0,3

0,42

0,56

0,2

0,66

H

0,8

0,34

0,67

0,63

0,6

0,7

0,58

0,44

0,8

0,34

I

0,77

0,81

0,75

0,42

0,8

0,51

0,22

0,74

0,7

0,88

X

0,23

0,19

0,25

0,58

0,2

0,49

0,78

0,26

0,3

0,12

Y

0,37

0,44

0,3

0,38

0,15

0,32

0,52

0,7

0,37

0,44

Z

0,63

0,56

0,7

0,62

0,85

0,68

0,48

0,3

0,63

0,56

 

 

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

A

495

610

550

450

485

600

580

520

470

350

B

-245

-380

-270

-200

-275

-470

-230

-200

-230

-110

C

580

420

450

350

570

430

320

410

320

440

D

-310

-225

-330

-160

-320

-205

-150

-100

-180

-210

E

520

635

220

380

520

645

420

500

410

320

F

-210

-315

-115

-180

-200

-325

-180

-350

-220

-170

M

55

70

70

140

145

70

120

150

60

85

G

0,33

0,37

0,2

0,66

0,33

0,3

0,4

0,33

0,42

0,35

H

0,67

0,63

0,8

0,34

0,67

0,7

0,6

0,67

0,58

0,65

I

0,54

0,42

0,8

0,8

0,54

0,44

0,62

0,65

0,28

0,78

X

0,46

0,58

0,2

0,2

0,46

0,56

0,38

0,35

0,72

0,22

Y

0,3

0,38

0,33

0,46

0,3

0,38

0,45

0,32

0,25

0,73

Z

0,7

0,62

0,67

0,54

0,7

0,62

0,55

0,68

0,75

0,27

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!