Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4119 Практичні завдання, Менеджмент, Завдання 1 на тему Портрет ефективного керівника-менеджера

Практичні завдання, Менеджмент, Завдання 1 на тему Портрет ефективного керівника-менеджера

« Назад

Практичні завдання

Завдання 1 на тему Портрет ефективного керівника-менеджера

Сучасний керівник-менеджер на підприємстві виступає в декількох управлінських іпостасях.

По-перше, це адміністратор, наділений владою й керуючий колективом.

По-друге, це організатор, здатний визначати й досягати цілі, як колективні, так і власні.

По-третє, це вихователь, що володіє високими моральними якостями, здатний сформувати колектив і направити його розвиток у потрібне русло, що вміє переконувати, захоплювати всіх потрібною справою.

По-четверте, це психолог, що добре розбирається в психологічних механізмах і закономірностях особистостей, потреб, мотивів, вчинків і інших ознак рис індивідуальності.

В-п'ятих, це інноватор, що розуміє роль науки в сучасних умовах, що вміє оцінити й без зволікання впровадити у виробництво той або інший винахід або "ноу-хау".

В-шостих, це ентузіаст, сповнений енергії, що береться не тільки сам за будь-які заняття, але й надихає на це інших людей.

В-сьомих, це лідер, здатний вести за собою підлеглих, використовувати свій авторитет, високий професіоналізм, позитивні якості й емоції.

В-восьмих, це дипломат, що встановлює контакти з партнерами й керівництвом, успішно вирішує внутрішні й зовнішні конфлікти.

В-дев'ятих, керівник-управлінець - внутрішньовільний, ініціативний, ризикований, раціональний, логічний, культивує діалог, дискусію, зорієнтований на вільні економічні відносини й конкуренцію, відкритий для інформації.

В-десятих й далі можна перераховувати, але, головне не забути, що це просто людина, яка володіє глибокими знаннями й різнобічними здібностями, високим рівнем культури, чесністю, рішучістю характеру, і в той же час розважливістю, здатністю бути зразком у всіх відношеннях.

І всі ці іпостасі - у цьому випадку найбільш важливі характеристики керівника, що розкривають поняття з різних найбільш істотних сторін. Вони не тотожні, але утворюють нерозривну єдність. Кожне із цих понять може бути визначено ознаками відмінності від інших суміжних понять, якими позначаються інші іпостасі керівника.

Ці й багато інших ознак варто формувати в себе кожному студентові в процесі вивчення курсу та подальшої професійної діяльності.

Завдання складається із двох частин.

1. "Намалювати" ідеальний портрет ефективного керівника-менеджера, визначаючи якості, якими він повинен володіти, виступаючи у всіх іпостасях (не менше 5 якостей).

Наприклад.

Адміністратор - вимогливість, відповідальність і т.ін.

Організатор - передбачливість, плановість у роботі й т.ін.

Вихователь - дисциплінованість, вміння переконати й т.ін.

2. По тестах проаналізувати "Який я керівник?"

Тести не переписувати! У роботі представити назву тесту, посилання на джерело, результати відповідей на питання, загальну суму набраних балів і відповідний їй висновок. Розглянути якнайбільше якостей, необхідних керівникові (не менше 10).

Результати тестування проаналізувати, узагальнити й зробити висновки. Доповнити літературні джерела 2-3 сучасними виданнями.

Література з тестування:

1. Бондаренко В.В., Резник С.Д., Соколов С.Н. Персональный менеджмент. Тесты и конкретные ситуации. Практикум. - М.: Инфра-М, 2008. - 256 с.

2. Тесты и методики деловых игр для менеджера: Сборник / А.Б. Боровский, И.А. Грабская. - К.: МЗУУП, 1994. - 204 с.

3. Тесты для менеджера: Сборник ВЗУУП. - К.: ВЗУУП, 1992.- 106 с.

4. Панкратов В.Н. Искусство управлять собой: практическое руководство. - М.: Институт психотерапии, 2001. - 256 с.

5. Самоменеджмент: практикум: терміни, тести, практичні завдання та ситуації: навч посібник для студ. екон. вузів / М.О. Орликовський, Г.В. Осовська, В.І. Ткачук. - К.: Кондор, 2012. - 410 с.

6. Лукашевич Н.П. Самоменеджмент. Теория и практика / Учебник. - К.: Ника-центр, 2007. - 344с.

7. Резник С.Д., Игошина И.А. Организационное поведение: практикум. - М.: Инфра-М, 2010. - 201 с.

8. Липсиц И.В. Секреты умелого руководителя. - М.: Экономика, 1999. - 320 с.

9. Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учебник. - М.: Инфра-М, 2004. - 148 с.

10. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. - СПб: Питер, 2003. - 251 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!