Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4118 Теоретичні питання до заліку та виконання семестрового завдання з курсу Менеджмент

Теоретичні питання до заліку та виконання семестрового завдання з курсу Менеджмент

« Назад

Теоретичні питання до заліку та виконання семестрового завдання з курсу Менеджмент

1. Зміст понять "менеджмент" і "менеджер".

2. Якості ефективного менеджера.

3. Виникнення і розвиток менеджменту.

4. Школи наукового менеджменту.

5. Функції менеджменту, їхня сутність.

6. Поняття "організації". Системи та форми організації.

7. Елементи організації. Формальні і неформальні організації.

8. Рівні управління в організації. Характеристики організації.

9. Організаційні системи і їх взаємозв'язок. Організація виробничої системи.

10. Сутність кібернетичної системи. Суб'єкт і об'єкт управління.

11. Поняття організаційної структури управління, вимоги до неї.

12. Види структур управління.

13. Типи організаційних структур управління.

14. Сутність, типи та принципи планування.

15. Етапи розвитку планування.

16. Сутність та структура стратегічного менеджменту.

17. Визначення місії організації. Приведіть приклад.

18. Визначення цілей, їх типи.

19. Області та напрями встановлення цілей організації.

20. Аналіз зовнішнього середовища. Склад макрооточення.

21. Аналіз зовнішнього середовища. Склад безпосереднього оточення.

22. Складові внутрішнього середовища організації.

23. Характеристика і сутність SWOT-аналізу.

24. Визначення стратегії. Базисні (еталонні) стратегії. Їх склад.

25. Виконання стратегії. Умови успішного виконання.

26. Визначення управлінського рішення.

27. Характеристики процесу ухвалення рішення в організації.

28. Рівні рішень в організації.

29. Види управлінських рішень.

30. Процес ухвалення рішення.

31. Методи прийняття управлінських рішень.

32. Індивідуальні стилі (особистісні профілі) прийняття рішень.

33. Фактори ефективності управлінських рішень.

34. Вимоги до управлінського рішення. Причини невиконання рішень.

35. Визначення мотивації, мотивування, стимулів.

36. Стадії мотиваційного процесу.

37. Змістовні теорії мотивації. Їх коротка характеристика й засновники.

38. Процесуальні теорії мотивації. Їх коротка характеристика й засновники.

39. Поняття комунікації. Суб'єкти комунікаційного процесу. Форми передачі інформації.

40. Модель комунікаційного процесу.

41. Визначення комунікаційної мережі. Міжособистісна комунікаційна мережа керівника групи в організації.

42. Визначення комунікаційного стилю. Стилі міжособистісної комунікації.

43. Невербальна комунікація. Її основні типи. Приклади.

44. Поняття і сутність конфлікту. Причини і типи конфліктів.

45. Процес конфлікту.

46. Методи розв’язання конфлікту.

47. Способи управління конфліктом.

48. Призначення і сутність контролю. Види контролю.

49. Процес контролю.

50. Аспекти контролю. Ефективність контролю. 

Таблиця варіантів і номерів питань для виконання семестрового завдання

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Номери

питань

1

30

3

32

5

34

7

36

9

38

11

40

13

42

15

44

17

46

19

48

Варіанти

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Номери

питань

2

31

4

33

6

35

8

37

10

39

12

41

14

43

16

45

18

47

20

49

Варіанти

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Номери

питань

21

50

23

4

25

11

27

13

29

23

22

21

24

19

26

15

28

14

13

30

Варіанти

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Номери

питань

1

25

2

30

4

24

7

32

8

38

13

40

11

42

12

44

17

41

15

43

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!