Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4117 Програма дисципліни Менеджмент, Методичні рекомендації

Програма дисципліни Менеджмент, Методичні рекомендації

« Назад

Програма дисципліни Менеджмент

Тема 1. Поняття та сутність менеджменту.

Визначення та завдання менеджменту. Предмет та цілі менеджменту. Передумови виникнення та етапи розвитку менеджменту. Становлення перших теорій управління. Теорія індустріального менеджменту. Школа наукового менеджменту. Теорії «людського фактору» в управлінні. Концепція «виробничої демократії». Якості менеджера та його обов’язки. Функції менеджменту.

Тема 2. Організація в системі управління.

Поняття організації, її системи і форми. Елементи організації та рівні управління. Формальні та неформальні організації. Організаційні системи. Характеристики організації. Організація виробничої системи. Організація як кібернетична система. Організаційна структура, її типи й види. Горизонтальний та вертикальний поділ праці. Організація управлінської праці.

Тема 3. Планування в організації.

Поняття планування. Типи та принципи планування. Етапи розвитку планування. Сутність та структура стратегічного управління. Місія організації, її характеристики. Цілі організації, їх типи. Області та напрями встановлення цілей. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища. Чинники внутрішнього та зовнішнього середовища. SWOT-аналіз. Типи стратегій. Розробка та виконання стратегії..

Тема 4. Прийняття управлінських рішень.

Зміст і види управлінських рішень. Рівні рішень в організації. Основні підходи до прийняття рішень. Процес, методи та способи прийняття рішень. Організація та контроль виконання рішень. Умови ефективності управлінських рішень. Чинники ефективності управлінських рішень. Вимоги до рішень. Причини невиконання рішень

Тема 5. Основи теорії мотивації.

Сутність мотивації. Еволюція поняття мотивації. Механізм дії мотивації до праці через поведінку. Теорії змісту мотивації. Теорії процесу мотивації. Практичні аспекти теорії мотивації. Побудова ефективної мотиваційної системи.

Тема 6. Комунікації.

Поняття комунікації та її роль у системі управління. Значення комунікації для управління. Процес комунікації. Канали передачі інформації. Зворотній зв'язок у комунікації. Комунікативні бар’єри. Комунікаційні мережі та стилі. Невербальна комунікація.

Тема 7. Конфлікт.

Поняття та сутність конфлікту. Типи конфліктів. Причини конфліктів. Процес конфлікту. Методи управління в умовах конфлікту. Методи розв’язання конфлікту.

Тема 8. Система й процес контролю.

Призначення, сутність й види контролю. Необхідність контролю. Мета, завдання, об’єкт, предмет, суб’єкти та типи контролю. Процес контролю. Системи контролю та механізм їх дії. Контроль та контролінг. Аспекти контролю та його ефективність. Контроль та аудит.

Тема 9. Управління і влада.

Поняття управління персоналом. Влада і управління. Форми впливу та влади. Особистісний та поведінковий підходи до управління. Стилі керівництва. Елементи делегування.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!