Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4115 Загальні відомості з вивчення дисципліни Менеджмент

Загальні відомості з вивчення дисципліни Менеджмент

« Назад

Загальні відомості з вивчення дисципліни Менеджмент

Менеджмент як наукова система організації управління в ринкових умовах є однією з найважливіших умов ефективної і прибуткової діяльності підприємств.

Менеджмент - це процес оптимізації людських, матеріальних і фінансових ресурсів для досягнення організаційних цілей.

Дисципліна «Менеджмент» є базовою з підготовки фахівців у сфері управління промисловим виробництвом і має управлінсько-організаційний характер

Метою курсу є формування у майбутніх фахівців умінь та навичок з управління і організації виробництва, стратегічного управління, прийняття управлінських рішень, мотивації персоналу та забезпечення ефективного контролю.

Завданнями викладання дисципліни є оволодіння основними принципами і положеннями управління промисловими підприємствами; вироблення у студентів практичних навичок і умінь з організації та координування виробничого процесу, планування та прогнозування роботи організації; прийняття та обґрунтування управлінських рішень у ситуаціях, що характеризуються динамічністю та невизначеністю; мотивації персоналу на досягнення поставлених цілей та завдань; визначення негативних чинників впливу на колектив та управління конфліктними ситуаціями; користування сучасними засобами комунікації та зв’язку; ефективного контролю виконання завдань; аналізу та оцінки ефективності менеджменту організації.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!