Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4114 Рекомендована література, Цивільне право, НУДПСУ

Рекомендована література, Цивільне право, НУДПСУ

« Назад

Рекомендована література

Нормативні акти

 1. Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003. - № 3.

 2. Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. № 213/95-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України.–1995.- № 24. - Ст.189.

 3. Всесвітня Конвенція по авторське право. Міжнародний договір від 6 вересня 1952 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003. - № 3.

 4. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 21-22 (30.05.2003). - Ст. 144.

 5. Гражданский кодекс Российской Федерации в редакции Федеральных законов от 26.11.2002 №152-Ф3, от 10.01.2003 № 15-Ф3. // ozpp.ru/zknd/grazh1/

 6. Гражданский кодекс Республика Бєларусь // pravo.kulichki.com/vip/gk/

 7. Гражданский кодекс Республики Молдова // www.gk-md.ru/

 8. Гражданский кодекс Республики Казахстан // www.ozon.ru/context/detail/id/1368056/

 9. Гражданское уложение Германии = Deutscher Durgerliches Gesetzbuch mit Einfuhrungsgesetz: ввод. Закон к Гражд. Уложению; пер. с нем. / [В.Бергманн, введ., сост]; науч. Редакторы – В. Бергманн и др. – 3 – е изд. перераб. – М.: Волтерс Клувер. 2008. - 896 с.

 10. Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми. Документ Ради Європи, Люксембург, 20 травня 1980 року // Бюлетень законодавства та юридичної практики України. – 2002. - № 3. – С. 129.

 11. Житловий кодекс України // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1983. - додаток до № 28. - Ст. 573.

 12. ЗУ Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Індія про взаємну правову допомогу у цивільних і господарських справах Верховна Рада України; Закон від 05.11.2013 № 672-VII

 13. ЗУ Про внесення зміни до статті 28 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" щодо отримання інформації співвласниками багатоквартирного будинку Верховна Рада України; Закон від 10.10.2013 № 641-VII

 14. ЗУ Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою Верховна Рада України; Закон від 17.04.2014 № 1223-VII

 15. ЗУ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації права на спадкування Верховна Рада України; Закон від 12.02.2015 № 189-VIII

 16. ЗУ Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом щодо статусу Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України (КМЄС в Україні) Верховна Рада України; Закон від 04.02.2015 № 142-VIII

 17. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002.- № 3-4 (25.01.2002). - Ст. 27.

 18. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Затверджена наказом Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 р. № 20/5 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 10. – Ст. 639.

 19. Кодекс торгівельного мореплавства // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №52 (26.12.95). - Ст. 349.

 20. Кодекс України про надра / № 132/94-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України.–1994.- № 36. - Ст.340.

 21. Конвенція про правову допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах. Міжнародна угода від 22 січня 1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 46. – Cт. 147.

 22. Конвенція про захист прав людини та основних свобод. Рим, 4 листопада 1950 року. Ратифіковано Законом України від17 липня 1997р. № 475/97-ВР // Офіційний вісник України. – 1998. - № 13.

 23. Конституція України від 28 червня 1996р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст.141.

 24. Конституція України: Офіційний текст: Коментар законодавства про права та свободи людини і громадянина: навчальний посібник. - К.: Парламентське вид-во, 1999.

 25. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 р. № 3852-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 17. - Ст.99.

 26. Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою інтелектуальної власності України та Національним центром інтелектуальної власності Грузії САКПАТЕНТІ ДС інтелектуальної власності, Грузія; Меморандум, Міжнародний документ від 23.09.2014

 27. Німецьке цивільне уложення Німецьке цивільне уложення Гражданское уложение Германии = Deutscher Durgerliches Gesetzbuch mit Einfuhrungsgesetz: ввод. Закон к Гражд. Уложению; пер. с нем. / [В.Бергманн, введ., сост]; науч. Редакторы – В. Бергманн и др. – 3 – е изд. перераб. – М.: Волтерс Клувер. 2008. - 896с.

 28. Основи законодавства про охорону здоров’я від 19 листопада 1992р. № 2801-ХІІ (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 4. – Ст. 19.

 29. Перелік документів, що створюються у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, зі строками їх зберігання Мін'юст України; Наказ, Перелік від 30.12.2013 № 2804/5

 30. Повітряний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 25 (22.06.93). - Ст. 274.

 31. Податковий кодекс України // www.prostodom.ua/documents/podatkovy_kodeks.html

 32. Постанова Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17 червня 1991р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 35. – Ст. 517.

 33. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок посвідчення заповітів і довучень, що прирівнюються до нотаріально засвідчених» від 15 червня 1994 р. № 419 (із змінами та доповненнями) // Зібрання постанов Уряду України. – 1994. - № 10. – Ст. 249.

 34. Постанова Верховної Ради України «Про участь України у Всесвітній конвенції про авторське право 1952 року» від 23 грудня 1993 р. № 3794-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 13. - Ст. 70.

 35. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним» від 28 березня 1972р. № 3 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. - № 5.

 36. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про визнання правочинів недійсними» від 28 квітня 1978 р. № 3 (із змінами та доповненнями) // Юридичний вісник України. – 2001. - № 37.

 37. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» від 27 березня 1992р. № 6 (із змінами та доповненнями) // Юридичний вісник України. – 2002. – червень. - № 26.

 38. Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіц. вид./ За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. - 560 с.

 39. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 1995р. № 4 (із змінами та доповненнями) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003. - № 3.

 40. Про міжнародне приватне право: Закон України вiд 23.06.2005 № 2709-IV // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2709-15

 41. Про економічну самостійність Української РСР: Закон України вiд 03.08.1990 № 142-XII. // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=142-12

 42. Про затвердження Граничних тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 29.11.2012 № 620 НКРЗІ; Рішення, Тариф від 30.12.2013 № 861

 43. Про міжнародні договори України: Закон України від 05.06.2004р. № 1323-VІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2014. - № 50. - Ст. 540.

 44.  Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 р. // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1629-15.

 45. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991р. № 959-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 29. - Ст. 377.

 46. Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001 № 2235-III. // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2235-14.

 47. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України від 21.06.2012 №16, ст..146. //Відомості Верховної Ради

 48. Про закордонних українців: Закон України від 09.02.2012р. //Відомості Верховної Ради, 2012, №39, Ст.473

 49. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22 лютого 2000р. № 1489-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2002. - № 12. – Ст. 444.

 50. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 трав. 2003 //Відомості Верховної Ради (ВВР), - 2003, - N 36, - Ст. 275.

 51. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22.05.2003 № 852-IV. // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=852-15.

 52.  Про захист прав споживачів : Закон України від 12 травня 1991 (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 30. – Ст. 379.

 53. Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України від 23 квітня 1991 р. № 987-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 25. - Ст. 283.

 54. Про ціни і ціноутворення: Закон України (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України – 2013. - № 19-20. – Ст. 190.

 55. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України // Режим доступу zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2346-14.

 56. 56.      Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 // Режим доступу zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15.

 57.  Про приватизаційні папери: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 24 (16.06.92). - Ст. 352.

 58. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня № 2657-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 48. – Ст. 650.

 59. Про об’єднання громадян: Закон України // Відомості Верховної ради, 2013, №22, Ст.216

 60. Про споживчу кооперацію: Закон України від 10 квітня 1992 р. № 2265-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 30. - Ст. 414.

 61. Про благодійництво та благодійні організації: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2013. - № 25. - Ст. 252.

 62. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України в редакції від 30 червня 1999р. № 784-ХІV (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 31. - Ст. 440.

 63. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 р. № 469/97-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 39. – Ст. 261.

 64. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15 травня 2003р. № 755-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 31-32. – Ст. 263.

 65. Про кооперацію: Закон України від 10 липня 2003р. № 1087-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. - № 33. – Ст. 1774.

 66. Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003р. № 973 - ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 45. - Ст. 363.

 67. Про господарські товариства: Закон України вiд 19.09.1991 № 1576-XII. // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1576-12.

 68. Про акціонерні товариства: Закон України вiд 17.09.2008 № 514-VI. // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=514-17.

 69. Про банки та банківську діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України, 2001, № 5-6 (09.02.2001). - Ст. 30.

 70. Про кредитні спілки: Закон України вiд 20.12.2001 № 2908-III. // Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2908-14.

 71. Про Кабінет Міністрів України: Закон України // Відомості Верховної Ради, 2014, №13, Ст.222

 72. Про міліцію: Закон України вiд 20.12.1990 № 565-XII. // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=565-12.

 73. Про Збройні сили: Закон України вiд 06.12.1991 № 1934-XII. // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1934-12. Про прокуратуру: Закон України // Відомості Верховної Ради, 2015, №2-3, Ст.12

 74. Про інвестиційну діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України, 1991, № 47 (19.11.91), Ст. 646.

 75. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22 квітня 1993р. № 3125-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 23. – Ст. 243.

 76. Про нотаріат: Закон України від 9 лютого 1993 р. № 3425-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 39. - Ст. 383.

 77. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16 листопада 1992 р. № 2782-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 1. - Ст. 1.

 78. Про заставу: Закон України // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 47 (24.11.92) - Ст. 642.

 79. Про іпотеку: Закон України вiд 05.06.2003 № 898-IV. // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=898-15.

 80. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 11. – Ст. 140.

 81. Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України від 19 червня 1992 р. № 2482-ХІІ (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 36. – Ст. 524.

 82. 82.      Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 // Режим доступу zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15.

 83. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 24. – Ст. 128.

 84. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10 квітня 1992 року (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 30. – Ст. 416.

 85. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25 червня 1993 р. № 3322 (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 33. - Ст. 345.

 86. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3688-ХІІ ( із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. - Ст. 34.

 87. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15 грудня 1993р. № 3689-ХІІ (із змінами та доповненнями) //Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. - Ст. 36.

 88. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21 грудня 1993р. № 3759-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 10. - Ст. 43.

 89. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті : Закон України від 23 вересня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 40.- Ст. 364.

 90. Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів: Закон України від 31 травня 1995р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 21. - Ст. 155.

 91. Про ратифікацію угоди про співробітництво в області охорони авторського права і суміжних прав: Закон України від 27 січня 1995р. № 34/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 5. - Ст. 32.

 92. Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України від 27 січня 1995р. № 32/95-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 7. - Ст. 45.

 93. Про інформаційні агентства: Закон України від 28 лютого 1995 р. № 745/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 13. - Ст. 83.

 94. Про наукову і науково-технічну експертизу: Закон України від 10 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 9. - Ст. 56.

 95. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України, 1995, № 1 (03.01.95), Ст. 1.

 96. Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19 березня 1997 р. № 93/96-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 19. - Ст. 80.

 97. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України від 30 жовтня 1996р. № 448/96-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 51. - Ст. 292.

 98. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 24. - Ст. 170.

 99. Про авторське право і суміжні права: Закон України «» від 23 грудня 1993р. № 3792-ХІІ ( в редакції Закону України від 11 липня 2001 р. № 2627-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 13. - Ст. 64; Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 43. - Ст. 214.

 100. Про професійних творчих працівників та творчі спілки: Закон України від 7 жовтня 1997 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997.- № 52. – Ст. 312.

101. Про видавничу справу: Закон України від 5 червня 1997 р. № 318/97-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 32. - Ст. 206.

102. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем: Закон України від 5 жовтня 1997 р. № 621/97-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 8. - Ст. 28.

103. Про кінематографію: Закон України від 13 січня 1998 р. № 9/98-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 22. - Ст. 114.

104. Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16 червня 1999 р. № 752-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 32. - Ст. 267.

105. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3687-ХІІ (в редакції Закону України від 1 червня 2000 р. № 1771-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. - Ст. 32; Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 37. - Ст. 307.

106. Про племінну справу у тваринництві: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3691-ХІІ (в редакції Закону України від 21 грудня 1999р. №1328-ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 6-7. - Ст. 37.

107. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21 квітня 1993 р. № 3116-ХІІ (в редакції Закону України від 17 січня 2002 р. № 2986-ІІІ) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 7. – Ст. 278.

108. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних: Закон України від 23 березня 2000 р. № 1587-ІІІ (в редакції Закону України від 10 липня 2003 р. № 1098-ІІІ) // Офіційний вісник України. – 2003. - № 33. – Ст. 1776.

109. Про тваринний світ: Закон України від 13 грудня 2001 р. № 2894-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 14. - Ст. 97.

110. Про електроенергетику: Закон України від 16 жовтня 1997 (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 1. – Ст. 1.

111. Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня 1998 року (із змінами і доповненнями)// Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 46-47. – Ст. 280.

112. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001р. № 2210-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 12. - Ст. 64.

113. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12 липня 2001р. № 2658-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 47. – Ст. 251.

114. Про введення мораторію на примусову реалізацію майна: Закон України від 29 листопада 2001р. № 2864-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2001. - № 52. – Ст. 2332.

115. Про страхування: Закон України від 4 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 7.- Ст. 78.

116. Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення: Закон України від 13 грудня 2001 року. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. -№ 14. – Ст. 96.

117. Про рекламу: Закон України від 3 липня 1996 р. № 270/96-ВР (в редакції Закону України від 11 липня 2003р. № 1121-IV) // Офіційний вісник України. - 2003. - № 38. – Ст. 2020.

118. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень: Закон України // Відомості Верховної Ради України, 2004, № 11 (12.03.2004), Ст. 140.

119. Про фінансовий лізинг: Закон України від 11 грудня 2003 року // Урядовий кур’єр. – 2004. - № 8.

120. Про захист персональних даних: Закон вiд 01.06.2010 № 2297-VI. // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2297-17.

121. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 21-22 (31.05.2002). - Ст. 135.

122. Цивільний кодекс Нідерландів: Explanation: // www.proz.com/./638445-book_2_of_the_dutch_civil_code.html.

123. Цивільний кодекс Франції // cyclop.com.ua/content/view/1436/1/1/5/.

124. Цивільний кодекс провінції Квебек // www.law.univ.kiev.ua/userfiles// 16_imperativ_vs_dispozitiv.doc.

125. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

126. Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. – Х. : Страйд : ФО-П Лисяк Л. С., 2012–2013. – (Серія "Коментарі та аналітика").

127. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-ІV (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 40-41,42. – Ст. 492. 

Література 

128. А.В. Петренко. Цивільне право., 2013

129. Азімов Ч. Поняття і зміст приватного права /Вісник Академії правових наук.-№14.—С.50 – 58.

130. Азімов Ч. Про предмет і метод цивільного права / Вісник Академії правових наук. -№16.

131. Алфьорова Т.М., Берестова І.Е., Булат Є.А.. Цивільне право України: загальна частина. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України). – 2013.

132. Альманах цивилистики: Сборник статтей. Вып. 2. /Под ред. Р.А.Майданика. – К.: Алерта ; КНТ; ЦУЛ. 2009. - 384с.

133. Альманах цивилистики: Сборник статтей. Вып. 3. /Под ред. Р.А.Майданика. – К.: Алерта ; КНТ; ЦУЛ. 2010. - 332с.

134. Альманах цивилистики: Сборник статтей. Вып. 4. /Под ред.. Р.А.Майданика. – К.: Алерта ; ЦУЛ. 2011. 480 с.

135. Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. посібник // відп. ред. Р.А. Майданик.-К.: Юстиніан, 2007. – 912 с.

136. Антонюк О.І. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права: Навчально-методичний посібник. –Донецьк: Норд-Пресс. 2005. 124с.

137. Безклубий І.А. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми :Монографія. –К.: Видавн.-поліграф. центр „Київський університет”, 2005. 378с.

138. Блажівська Н.Є. Електронний правочин у цивільному праві України: монографія / за наук. ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Алерта, 2014. – 240 с.

139. Белуга Ю. М., Жилкова А. А. Актуальні проблеми визначення системи приватного права. Юридичний вісник 1 (26). – 2013.

140. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І.. Цивільне право України Договірні та недоговірні зобов’язання Підручник. – 2014.

141. Бірюкова І.А., Заіка Ю.О.. Цивільне право України Загальні положення. Підручник.- 2014.

142. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Загальна частина: підручник. - 2013.

143. Бобрик В.І. Особисте життя як об’єкт правової охорони: Монографія. НДІ ППП АПрН України. Київ – Тернопіль: Підручники і посібники. 2008.- 208с.

144. Богданова Е.Е. Субсидиарная ответственность. Проблемы теории и практики. М.: «Приор-издат», 112с.

145. Бондар Т. В., Щербина В. С. Грошові зобов’язання: проблеми забезпечення виконання та відповідальності за несвоєчасне виконання. / Т. В. Боднар, В. С. Щербина // Університетські наукові записки. - 2013. - № 4. - С. 62-69.

146. Боднар Т.В. Договірні зобов’язання в цивільному праві: (Заг. положення): Навч. посіб. / Т.В. Боднар – К.: Юстініан, 2007. – 280 с.

147. Борисов В.І., Спасибо-Фатєєва І. В., Яроцький В.Л.. Цивільне право: підручник у двох томах. Том 1. – 2014.

148. Борисов В.І., Спасибо-Фатєєва І. В., Яроцький В.Л.. Цивільне право: підручник у двох томах. Том.2. -2014.

149. Борисова В.І., Баранова Л.М., Ігнатенко В.М., Первомайський О.О., Сиротинко С.Є. Правові проблеми комунальної власності: Монографія (За заг. ред. В.І.Борисової) -Х.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М.. 2007. -144 с.

150. Бурзель Ю. Щодо встановлення верхньої межі відшкодування моральної шкоди // Право України. – 2003. - № 3. – С.40-41.

151. Васильєва В. А. Цивільно-правове регулювання діяльності із надання посередницьких послуг. Монографія / В.А.Васильєва. Івано-Франківськ: ВДВЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, 2006, - 346 с.

152. Відшкодування моральної та матеріальної шкоди: навч. посіб. / М.К.Галянтич, А.Б.Гриняк, А.І. Дришлюк, Т.С.Ківалова та ін.; за ред.. М.К.Галянтича. – К.; Юрінком Інтер, 2011, - 624с.

153. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності // Збірник наукових праць за матеріалами

154. Владикін О.Н. Правове регулювання розірвання(припинення) договору про надання послуг електрозв’язку. Юридичний вісник 3(28). - 2013.

155. Герасименко В., Нестеренко О., Солощук М. До питання розподілу прав на інтелектуальну власність при комерціалізації науково-технічних розробок // Право України. – 2003. - №6. – С.57-61.

156. Гопанчук В., Матвєєнко Т. Теоретико-правова характеристика функціонування системи ядерного страхування як цивільно-правового способу фінансового забезпечення відшкодування ядерної шкоди // Підприємство, господарство і право. – 2013. – № 3. – С. 7-10.

157. Гриджук Д. М., Олійник В. О. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язань / Д.М. Грижук. – К.: Оріяни, 2002. - 146с.

158. Джунь В. Вопросы применения законодательства о ликвидации коммерческих банков // Юридическая практика. – 2003. - № 43. – С.10-11.

159. Дзера О. В., Кузнєцова Н.С., Луць В.В. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України в 2 томах. Видання 5-те, перероблене і доповнене. – 2013.

160. Дзера О. В., Кузнєцова Н. С. Цивільне право України. Особлива частина. – 2014.

161. Дзера І.О. Цивільно-правові способи захисту права власності в Україні. К.: Юрінком Інтер, 2001.

162. Дзера О., Майданик Р. Питання фіктивних та удаваних правочинів у теорії та практиці // Юридичний вісник України, 2008, №1 №. 29-березня-4 квітня. –С.6 – 7.

163. Дзера О.В. Підстави та правові наслідки визнання недійсними правочинів (договорів) у підприємницькій діяльності. // Розробка механізму правового регулювання договірних відносин у підприємницькій діяльності /За ред.. академіка В.В.Луця. –К.: НДІ приватного права і підприємництва, 2009,-С. 20 – 48.

164. Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні: Монографія. –К.: Вентурі, 1996, 272 с.

165. Дзера О.В., Шишка Р.Б. Регулювання відносин власності на сучасному етапі розвитку. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті Василя Пилиповича Маслова «Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства» 25 лютого 2011 р. - Х.: 2011, - С.54 – 64.

166. Договірне право України. Загальна частина : навч. посіб. / [Т. В. Боднар, О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова та ін.] ; За ред. О. В. Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 2008. - 896 с.

167. Договірне право України. Особлива частина : навч. посіб. / [Т. В. Боднар, О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова та ін.] ; За ред. О. В. Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 2009. -1200 с.

168. Еволюція цивільного законодавства України : проблеми теорії і практики / Кол. монографія; За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Юридична думка. 2007. – 340с.

169. Жилінкова І. Комплексні цивільні правовідносини: поняття, структура, ознаки // Право України. – 2010. -№12. – С. 11-12.

170. Завальнюк С. До питання про особливості прогалин в цивільному праві / С. Завальнюк // Юридичний вісник. Трибуна молодого вченого, 2014. - № 4. – С. 301-303.

171. Заіка Ю.О., Тімуш І.С., Лов'як О.О. Українське цивільне право.Навчальний посібник рекомендований МОН України. 3-тє видання. – 2014.

172. Заїка Ю.О. Спадкове право в Україні: Становлення і розвиток: Монографія. 2-ге вид. – К.: КНТ, 2007. – 288с.

173. Заїка Ю.М., Рябоконь Є.О. Спадкове право : навч. посіб. / Ю.О.Заїка, Є.О. Рябоконь К.: Юрінком Інтер, 2009. – 352с.

174. Залєтов О.М., Слюсаренко О.О. Основи страхового права України: Навч. посібн. – К., 2003.

175. Зобов’язальне право України: Підручник / За ред.. Є.О.Харитонова, Н..Ю..Голубєвої. – К.: Істина, 2011. – 848 с.

176. Еволюція цивільного законодавства: проблеми теорії і практики. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29-30 квітня 2004 р., м. Харків. –К.: Академія правових наук України, НДІ приватного права і підприємництва, НДІ інтелектуальної власності, національна академія ім. Ярослава Мудрого. 2004.

177. Івашова І. П. Правове регулювання користування житлом на підставі договору найму (оренди) житла / І. П. Івашова // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2013. - № 2(9). – С. 69-73.

178. Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах: Монографія /Кол. авторів; За заг. ред. Н. М. Онищенко. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2009. – 216 с.

179. Канзафарова І.С. Теоретичні основи цивільно-правової відповідальності в Україні: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. К.: 2007.

180. Ківалова Т. С. Зобов’язання відшкодування шкоди у цивільному законодавстві України (теоретичні аспекти) : монографія /Т.С. Ківалова; М-во освіти і науки України; Одеська нац. юрид. акад. – Одеса. Юрид. літ., 2008, – 360 с.

181. Кізлова О.С. Застава в цивільному праві (питання теорії) : монографія / О.С.Кізлова. –Одеса : Фенікс, 2011, - 352 с. : проблемы теории и практики применения : сб. статей и иных материалов / под ред. Р.А.Стефанчука. – К.: Юринком Интер, 2010, - 1040с.

182. Клименко О. М. Договір довічного утримання. — К: Фурса, 2005. - 40 с.

183. Копилова Ж.В. Підстави виникнення права приватної власності фізичних осіб на житловий будинок та квартиру за цивільним законодавством України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Копилова Жанна Володимирівна ; Міжнар. гуманіт. ун-т. – О., 2013. – 20 с.

184. Кочергина Е.А. Содержание организационно-правовых форм предпринимательских обществ: интересы, функции, правовые средства: Монографія. Х.: Основа. 2005. 236с.

185. Кравчук В. Право на створення (заснування) юридичної особи // Підприємництво, господарство і право. – 2000. - № 7. – С.22-24.

186. Красицька Л.В. Цивільно-правове регулювання особистих немайнових прав громадян, Донецьк: ДІВС МВС України, 2002, 164 с.

187. Крупчан О., Луць В., Берестова І. Методологічні засади охорони та захисту майнових прав осіб в Україні та ЄС : Монографія. /За заг. ред. О.Д. Крупчана. Тернопіль. Підручники і посібники. 2008. – 160с.

188. Кузнецова Н. С. Гражданско-правовая отвественность: понятие, условия и механизм применения / Н.С. Кузнецова. // Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып. 3 / Под ред. Р. А. Майданика. – К.: Алерта; КНТ; Центр учебной литературы, 2010. – С. 30 – 48.

189. Курило Т.В. Українське цивільне право у визначеннях та схемах. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України). – 2013.

190. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. К.: Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України. 2004. 328с.

191. Личные неимущественные права: проблемы теории и практики применения : сб. статей и иных материалов / Под ред. Р.А.Стефанчука. – К.: Юринком Интер, 2010. – 1040с.

192. Лукасевич-Крутник І. С. Обов’язки підрядника за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт / І. С. Лукасевич-Крутник // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2013. - № 4. - С. 77-81.

193. Луць А.В. Свобода договору в цивільному праві: Навч. посіб. [Текст] / А. В. Луць — К: Школа, 2004. — 160 с.

194. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К., 2001.

195. Луць В.В. Строки у цивільному праві. Львів. 1992.

196.  Луць В. Строки і терміни в новому Цивільному кодексі України //Юридична Україна. 11’2003.-С.3-9.

197. Майданик Р.А.. Альманах цивилистики. Сборник статей. Выпуск 6. – 2015.

198. Майданик Р.А. Наука цивільного права України: поняття, предмет, методологія // Про українське право: Часопис кафедри теорії та історії держави і права Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка / За ред. проф. І. Безклубого. – К.; Грамота, 2009. - С.100 – 111.

199. Майданик Н.І. Договори азартної гри у цивільному праві України: Монографія. – К.: Юстініан, 2007. – 264с.

200. Малько А.В.Стимулы и ограничения в праве. –М.: Юрист, 2004.

201. Матвєєв П.С., Бірюков В.І.. Цивільне право (в схемах): Навчальний посібник. – 2013.

202. Мельник О. Цивільно-правовий захист патентних прав: проблемні питання // Право України. – 2003. - № 2. – С.74-78.

203. Мельников М. Піратство як злочин у галузі авторського права та суміжних прав // Право України. – 2003. - №4. – С.72-74.

204. Мережко А.А. Договор в частном праве. –К.; Изд-во Юстиниан, 2003. – 176 с.

205. Міхно О. Підстави цивільно-правової відповідальності у разі порушення договірного зобов’язання // Підприємство, господарство і право. – 2013. – № 7. – С. 68-71.

206. Мічурін Є. О. Договір концесії у цивільному праві України / Є. О. Мічурін, О. А. Украінцев // Університетські наукові записки. - 2013. - № 4. - С. 70-74.

207. Мічурін Є.О. Правочини з житлом. Науково-практичне видання. СТРАЙД. Х., 2003.

208. Мічурін Є.О. Обмеження майнових прав фізичних осіб (теоретико-правовий аспект): Монографія. Х.: Юрсвіт, НДІ Приватного права та підприємництва АПрН України, 2008, 482 с.

209. Мічурін Є.О., Шишка О.Р.. Цивільне право України: альбом схем. - 4-е видання. - 2013.

210. Михальнюк О.В. Порука у цивільному праві: теорія та практика: Монографія. –К.: КНТ, 2008, - 268 с.

211. Мовчан С. Профильное законодательство: проблемы совершенствования и практика реализации. Интеллектуальная собственность // Юридическая практика. – 2003. - № 39. – С.14-15.

212. Молодико К.Ю. Банківські гарантії у міжнародному та внутрішньому обігу: питання теорії та практики застосування: Монографія. / К.Ю. Молодико Київ-Тернопіль: Підручники і посібники. 2008. – 176с.

213. Нагнибіда В.І. Речові права на чуже майно: досвід правового регулювання зарубіжних країн: Монографія / Наук. ред. Я.М. Шевченко. – К,: НДІ ППП АПрН України. 2009. - 182 с.

214. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: Науково- практичний коментар: У 2 т. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – 5-е вид. перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – Т. ІІ. – 1120 с.

215. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: Науково- практичний коментар: У 2 т. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – 5-е вид. перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – Т. І. – 832 с.

216. Немченко С. Цивільно-правова характеристика відмови від виконання договору // Підприємство, господарство і право. – 2013. – № 1. – С. 21-24.

217. Об’єкти цивільного права : Збірка доповідей і тез повідомлень на засіданнях круглого столу (16-17 жовтня 2009 року) м. Сімферополь. (КрЮІ ОДУВС, ОДУВС, НУДПС України). 2009. – 94 с.

218. Ольховик Л.А. Особисті немайнові права дитини за цивільним законодавством України : монографія / Л.А.Ольховик. – Одеса, Видавець Букаєв В.В. 2009. – 173 с.

219. Омельчук К. До питання про авторські права на фотографії // Право України. – 2003. - № 4. – С.75-79.

220. Отраднова О. О. Недоговірні зобов’язання у цивільному праві України : навч. посіб. /О.О. Отраднова. –К.: Юрінком Інтер, 2009. – 240с.

221. Підопригора О. Загальні положення про право інтелектуальної власності // Право України. – 2003. – № 7. – С.97-100.

222. Підопригора О. Розмежування і взаємодія публічного і приватного права як методологічна проблема вітчизняного правознавства /Вісник Академії правових наук -№31,- С.76 – 81.

223. Погрібний С. О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України: монографія / С. О. Погрібний. – К.: Правова єдність. 2009. – 304 с.

224. Подцерковний О.П. Грошові зобов’язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. Видання перше. - Київ: «Юстініан». 2006. – 424 с.

225. Правове забезпечення сфери Інтелектуальної власності в Україні в контексті Європейської інтеграції: концептуальні засади: монографія / за наук. ред. О.П.Орлюк: кол. авторів: В.С.Дробязко, А.В.Міндрул, О.О.Терещенко, Л.І.Роботягова, О.О.Штефан та ін. – К.: Лазурин--Поліграф, 2010. – 464с.

226. Предпринимательское (хозяйственное) право в вопросах и ответах: Учебное пособие // Под общей ред. Н.А.Саниахметовой. 3-е изд. – Х.: «Одиссей», 2003. – 608с.

227. Приймак В.Д. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб: Монографія. / В.Д. Приймак –К.: Юрінком Інтер, 2007. – 432 с.

228. Погрібний С.О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України : монографія. – К.: Правова єдність, 2009. – 304 с.

229. Проблеми здійснення і захисту корпоративних прав. К.: 2009. – 148с.

230. Проблеми кодифікації цивільного та господарського права: 36. наук, статей за матеріалами Республіканської науково-практичної конференції, 18 березня 2005, Київ / За заг. ред. к. ю. н. Р. Б. Прилуцького. — К.: КиМУ, 2005. — 482 с.

231. Про українське право. Часопис кафедри теорії та історії держави і права Київ. Нац. ун-ту імені Тараса Шевченка /За ред. проф. І.Безклубого, - К.: Грамота, 2009, - Чис.ІУ. – 384 с.

232. Про українське право. Часопис кафедри теорії та історії держави і права Київ. Нац. ун-ту імені Тараса Шевченка /За ред. проф. І.Безклубого, -К.: 2010, - Чис.У. – 367 с.

233. Пунда О.О. Поняття та проблеми здійснення особистих немайнових прав, що забезпечують існування людини : Монографія, - К.: 2005. - 436с.

234. Пучковська І. Й. Неустойка, порука, гарантія, завдаток, застава та притримання як способи захисту прав кредитора в договірному зобов'язанні : навч. посіб. / І. Й. Пучковська. – Х. : ФІНН, 2013

235. Пушкин А.А. Избранные труды. – Харьков: Эспада, 2007. – 480с.

236. Резніченко С.В. До питання про цивільно-правовий захист честі, гідності та ділової репутації працівників міліції // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. Збірник наукових праць. – 2003. - № 2, - С. 36 – 42.

237. Розробка механізму правового регулювання договірних відносин у підприємницькій діяльності / За ред. академіка АПрН України В.В.Луця. – К.: НДІ ППП АПрН України, 2009. – 300с.

238. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар.-К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. – 532 с.

239. Ромовська З. В.. Українське цивільне право. Загальна частина. Академічний курс. - 3-тє вид. – 2013.

240. Рудалєва Л. Особлива форма турботи. Опіка і піклування над особами, які не досягли 18 років // Юридичний вісник України. – 2003. - № 10. – С.9.

241.  

242. Сарбаш С. В. Исполнение договорного обязательства. -М.: Статут, 2005. – 636 с.

243. Серьогін В.О. Конституційне право особи на недоторканність приватного життя (прайвесі): проблеми теорії та практики: автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук: спец. / В. О. Серьогін. – Х.; 2011. – 40 с.

244. Сімейне право України: Підручник/ Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За зат. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової.- К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264 с.

245. Сивий Р.Б. Приватне (цивільне ) право в системі права України: Монографія. – К.: КВІЦ, 2006. – 214с.

246. Сліпченко С.О., Смотров О.І., Кройтор В.А. Цивільне та сімейне право: Конспект відповідей на заліку та екзамені. Вид. 3-тє, випр. І доп./ Навч. посібник. – Харків: Еспада, 2007. – 336с.

247. Стефанчук М.О. Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав: монографія. МО. Стьефанчук. К.: КНТ. 2008. – 184с.

248. Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб як системна сукупність // Еволюція цивільного законодавства: проблеми теорії і практики. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29-30 квітня 2004 р. м. Харків. –К.: АПрНУ, НДІ ППП, НДІ ІВ, НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, 2004.-С.229-243.

249. Судові рішення Верховного Суду України в цивільних справах / за заг. ред. А.Г. Яреми. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 256 с.

250. Суб’єкти цивільного права / За аг. ред. академіка АПрН України Я.М.Шевченко.-Х.: Харків юридичний, 2009, - 632с.

251. Теньков С. Проблемні питання судового розгляду спорів, що пов’язані із відшкодуванням збитків //Вісн. господарського су­дочинства. — 2005. — № 2. — С.127-130.

252. Теоретичні та практичні аспекти розгляду судами спорів, що виникають із договорів підряду: Монографія / За аг.ред. академіка НАПрН України В.В. Луця., наук. Ред.. А.Б.Гриняк. – К.: НДІ ППП НАПрН України, 2010, - 320с.

253. Терещенко О. Проблеми захисту службових творів // Право України. – 2003. - № 9. – С.104-107.

254. Терещенко О. Службові твори: поняття та правовий статус // Юридичний вісник. – 2003. – 25-31 жовтня. – С.9.

255. Тетарчук І.В. Цивільне право України. Навчальний посібник для підготовки до іспитів. – 2014.

256. Токунова А. В. Вдосконалення поняття факторингу / А. В. Токунова // Вісник господарського судочинства. – 2014. – № 4. – С. 102–110.

257. Троцюк Н.В., Іванюк С.П. Особливості захисту цивільних прав та інтересів нотаріусом // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: «Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2013. – № 2(27)

258. Троцюк Н.В. Особливості адміністративно-правового захисту авторського права в Україні // Митна справа. – 2014. – № 2(92). –С. 105-110

259. Троцюк Н.В., Бондарева А.М. Правова природа договору транспортного експедирування // Держава і право. – 2014. – Випуск 64. –С.188-195.

260. Фазикош В.Г., Булец С.Б.. Цивільне право України: Особлива частина: Підручник. Затверджено МОН. – 2013.

261. Філатова Н. Ю. Саморегулівні організації як суб’єкти цивільного права: автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.03 / Філатова Наталія Юліївна; Харків, Нац. юр. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2014 – 21 с.

262. Харитонов Є.О. Нариси теорії цивілістики (поняття та концепти): Монографія. О.: Фенікс, 2008. - 464 с.

263. Харитонов Є.О., Старцев О.В.. Цивільне право України. Підручник. 3-тє видання, перероблене і доповнене. - 2013.

264. Харитонов Є., Харитовова О. Деякі питання методології дослідження цивільних правовідносин: Про українське право: Часопис кафедри теорії та історії держави і права Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка / За ред. проф. І. Безклубого. – К.; Грамота, 2009. - С.112 – 120.

265. Харитонов Є. О. Цивільне право : посіб. для підгот. до іспиту / Є. О. Харитонов, Н. Ю. Голубєва, Ю. Ю. Акіменко. – Вид. 3-ге, перероб. і допов. – Х. : Одіссей, 2013

266. Харитонов Є.О. Цивільні правовідносини : моногр. / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Одеса : Фенікс, 2011. – 456с.

267. Цивільне право: підручник: у 2 т. / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого»; за ред.: В. І. Борисова, І. В. Спасибо-Фатєєва, В. Л. Яроцький. – Х.: Право, 2014 – Т. 2. – 816 с.

268. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг ред. Я.М. Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2006. – 520 с.

269. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг ред. Я.М. Шевченко. – Т.2. Особлива частина. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2006. – 408 с.

270. Цивільне право України: Договірні та недоговірні зобов`язання: [підруч.] / С. С. Бичкова, І. А. Бірюков, Ю. О. Заіка та ін.; за заг. ред. С. С. Бичкової. – 3-тє вид., змін. та доповн. – К.: Алерта, 2014

271. Цивільне право України. Загальна частина : підручник: / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – 3-тє вид., перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 976с.

272. Цивільне право України: Загальна частина: [підруч.] / І. А. Бірюков, О. Ю. Заіка, С. С. Бичкова; за ред. І. А. Бірюкова, О. Ю. Заіки. – 3-тє вид., змін. та доповн. – К.: Алерта, 2014

273. Цивільне право України. Загальна частина: підручник / За заг. ред. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – 3-тє вид., змін. та допов. – К.: Алерта, 2014. – 510 с.

274. Цивільне право України. Особлива частина : підручник: За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – 3-тє вид., перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

275. Цивільне право України. Особлива частина : підручник / за ред.: В. Г. Фазикоша, С. Б. Булеци. – К. : Знання, 2013

276. Цивільне право України. Особлива частина / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – К. : Юрінком Iнтер, 2014. – 1176 с.

277. Цивільне право України. Загальна частина / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – К. : Юрінком Iнтер, 2014. – 976 с.

278. Цивільне та сімейне право України : підруч. / За ред..Харитонова Є.О., Голубєвої Н.Ю. – К.: Правова єдність, 2009. – 968 с.

279. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.1. Вид. 2-е, виправ. та доп./Р.Б. Шишка (кер.авт.кол.), О.Л. Зайцев, Є.О. Мічурін та ін./За ред.. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2008. – 680 с.

280. Цивільне право України: Програма курсу / С. С. Бичкова, Ю. О. Заіка. – 5-те вид., змін. та допов. – К. : НАВС, 2013. – 28 с.

281. Цивільне право України (у запитаннях та відповідях): [навч. посіб.] / за ред. В. К. Матвійчука, І. С. Тімуш. – К.: ВНЗ «Нац. акад. упр.», 2013. – 347 с.

282. Цивільне та сімейне право: Ч. 2: [навч.-метод. комплекс] / [уклад. : Заіка Ю. О., Демиденко Н. В., Лов’як О. О., Пилипенко С. А.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 292 с.

283. Чанишева А.Р. Іпотечні цивільні правовідносини : моногр. / А.Р.Чанишева. О., Фенікс, 2009. -146 с.

284. Шаркова Г. Ю. Науково-теоретичні підходи до встановлення ознак послуги як об’єкта цивільних прав / Г. Ю. Шаркова // Держава та регіони. Сер. : Право. - 2013. - № 1. - С. 123-128.

285. Шишка Р.Г., Бошицький Ю.Л., Шишка О.Р.. Цивільне право в Україні: Загальна частина. – 2014.

286. Шишка О.Р. Соматичні права та перспективи їх розвитку в Україні //Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Випуск 59. Одеса. Юрид. літ. 2011. - С. 284 – 292.

287. Шишка Р.Б. Види цивільних правовідносин // Вісник Національного університету внутрішніх справ. -2007.-№36. – С.315 – 322.

288. Шишка Р.Б. Види довіреностей у сучасному цивільному праві //Часопис цивілістики. Науково-практичний журнал. Випуск 4. Одеса. 2007. – С.20 – 23.

289. Юридичні особи публічного права як учасники цивільних правовідносин: збірник доповідей та тех. повідомлень на засіданні круглого столу (6 лютого 2009 р.) Ірпінь, НУДПС України, 2009, - 386 с.

290. Юркевич Ю.М. Припинення юридичних осіб із правонаступництвом: Монографія. /Ю.М.Юркевич. Хмельницький. 2010. - 224 с.

291. Яворська О.С. Договірні зобов’язання про передачу майна у власність : цивільно-правові аспекти : монографія. – Тернопіль: підручники і посібники, 2009, 384 с.

292. Яновицька Г.Б., Кучер В.О..Цивільне право України: підручник в 2-х томах. – 2014.

293. Яроцький В.Л., Борисова В.І., Спасибо-Фатєєва І.В.. Приватноправові механізми здійснення та захисту суб’єктивних прав фізичних та юридичних осіб. Монографія. – 2013.

294. Яроцький В.Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції): Монографія. –Харків. Право. 2006. – 544 с.

295. Ясинок М.М., Кройтор В.А., Логвиненко М.І. Представництво як міжгалузевий інститут: Монографія. – Суми: Видавничо виробниче підприємство «Мрія-1».-180 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!