Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4113 Теми курсових робіт з Цивільного права частина 2, НУДПСУ

Теми курсових робіт з Цивільного права частина 2, НУДПСУ

« Назад

Теми курсових робіт з Цивільного права

(ч.2) для студентів 3 курсу

Тема № 1. Зобов’язальне право та його місце в системі галузі цивільного права.

Тема № 2. Виникнення та класифікація зобов’язань в цивільному праві.

Тема № 3. Суб’єкти зобов’язального права.

Тема № 4. Виконання зобов’язання в цивільному праві.

Тема № 5. Способи забезпечення належного виконання зобов’язань.

Тема № 6. Неустойка як спосіб забезпечення належного виконання зобов’язання.

Тема № 7. Порука як спосіб забезпечення належного виконання зобов’язання.

Тема № 8. Гарантія як спосіб забезпечення належного виконання зобов’язання.

Тема № 9. Завдаток як спосіб забезпечення належного виконання зобов’язання.

Тема № 10. Притримання як спосіб забезпечення належного виконання зобов’язання.

Тема № 11. Застава як спосіб забезпечення належного виконання зобов’язання.

Тема № 12. Цивільно-правові аспекти забезпечення майнових інтересів заставодержателя.

Тема № 13. Припинення зобов’язання в цивільному праві.

Тема № 14. Правові наслідки порушення зобов’язання.

Тема № 15. Цивільно-правова відповідальність за порушення зобов’язання.

Тема № 16. Значення вини у відносинах відповідальності за порушення договірного зобов’язання.

Тема № 17. Прострочення виконання договірного зобов’язання.

Тема № 18. Відповідальність боржника за невиконання зобов’язання до настання терміну дії договору.

Тема № 19. Цивільно-правовий договір: поняття, функції та система.

Тема № 20. Принципи договірного права.

Тема № 21. Свобода договору у цивільному праві Україні.

Тема № 22. Цивільно-правовий договір як підстава виникнення права власності юридичної особи.

Тема № 23. Цивільно-правовий договір як підстава виникнення права власності фізичних осіб.

Тема № 24. Класифікація договорів у цивільному праві.

Тема № 25. Публічний договір, його особливості.

Тема № 26. Договір приєднання, його особливості.

Тема № 27. Попередній договір, його особливості.

Тема № 28. Договір на користь третьої особи, його особливості.

Тема № 29. Правове регулювання укладення цивільно-правового договору.

Тема № 30. Особливості укладення договорів на біржах.

Тема № 31. Особливості укладення договорів на аукціонах.

Тема № 32. Особливості укладення договорів на конкурсах.

Тема № 33. Форма укладення договору за цивільним законодавством України.

Тема № 34. Зміст цивільно-правового договору та класифікація його умов.

Тема № 35. Тлумачення умов договору за цивільним законодавством України.

Тема № 36. Правове регулювання зміни, припинення та продовження цивільно-правового договору.

Тема № 37. Правове регулювання розірвання договору за цивільним законодавством України.

Тема № 38. Договори про передачу майна у власність: цивільно-правова характеристика.

Тема № 39. Договір купівлі-продажу та його місце в системі цивільно-правових договорів.

Тема № 40. Різновиди договору купівлі-продажу: особливості.

Тема № 41. Особливості договору роздрібної купівлі-продажу.

Тема № 42. Особливості договору купівлі-продажу товару в кредит.

Тема № 43. Захист прав споживачів при укладенні договору роздрібної купівлі-продажу.

Тема № 44. Цивільно-правові аспекти договору оптової купівлі-продажу.

Тема № 45. Договір купівлі-продажу житла.

Тема № 46. Договір купівлі-продажу об’єктів нерухомості.

Тема № 47. Договір купівлі-продажу земельної ділянки.

Тема № 48. Договір купівлі-продажу об’єктів приватизації (на матеріалах судової практики України).

Тема № 49. Особливості продажу товару за зразками.

Тема № 50. Особливості продажу товару з використанням автоматів.

Тема № 51. Договір купівлі-продажу з умовою про доставку товару покупцеві.

Тема № 52. Договір найму-продажу товару.

Тема № 53. Правові наслідки порушення умов договору купівлі-продажу.

Тема № 54. Відповідальність за шкоду, завдану покупцеві внаслідок придбання товару, що має недоліки.

Тема № 55. Договір поставки та його місце в системі цивільно-правових договорів.

Тема № 56. Особливості договору поставки для державних потреб.

Тема № 57. Правове регулювання договорів на поставку нафти.

Тема № 58. Правові наслідки порушення умов договору поставки.

Тема № 59. Договір контрактації сільськогосподарської продукції та його місце в системі цивільно-правових договорів.

Тема № 60. Правові наслідки порушення умов договору контрактації сільськогосподарської продукції.

Тема № 61. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу та його місце в системі цивільно-правових договорів.

Тема № 62. Правові наслідки порушення умов договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.

Тема № 63. Договір міни (бартеру) та його місце в системі цивільно-правових договорів.

Тема № 64. Особливості договору міни майна на роботи (послуги) як змішаного договору.

Тема № 65. Правове регулювання міни (бартеру).

Тема № 66. Правові наслідки порушення умов договору міни (бартеру).

Тема № 67. Юридична природа та особливості договору ренти.

Тема № 68. Відповідальність сторін за договором ренти.

Тема № 69. Договір довічного утримання (догляду) та його місце в системі цивільно-правових договорів.

Тема № 70. Особливості укладення договору довічного утримання (догляду) щодо майна, що є у спільній сумісні власності.

Тема № 71. Поняття договору про довірче управління майном і його істотні умови.

Тема № 72. Теоретичні проблеми договірного управління чужим майном в Україні.

Тема № 73. Припинення договору довічного утримання (догляду).

Тема № 74. Правові наслідки розірвання договору довічного утримання (догляду).

Тема № 75. Правові наслідки смерті набувача за договором довічного утримання (догляду).

Тема № 76. Правові наслідки припинення юридичної особи-набувача за договором довічного утримання (догляду).

Тема № 77. Договір дарування та його місце в системі цивільно-правових договорів.

Тема № 78. Особливості договору дарування з обов’язком передати дарунок у майбутньому.

Тема № 79. Особливості договору пожертви як різновиду договору дарування.

Тема № 80. Правові наслідки розірвання договору дарування.

Тема № 81. Договори про оплатну передачу майна у тимчасове володіння та користування: цивільно-правова характеристика.

Тема № 82. Договір найму (оренди) та його місце в системі цивільно-правових договорів.

Тема № 83. Особливості оренди цілісних майнових комплексів та об’єктів нерухомості.

Тема № 84. Правові питання оренди майна державних підприємств.

Тема № 85. Цивільно-правові аспекти договору оренди державного та комунального майна.

Тема № 86. Відповідальність за шкоду, завдану в зв’язку з користуванням річчю, переданою у найм.

Тема № 87. Правові наслідки розірвання договору найму (оренди).

Тема № 88. Договір найму (оренди) земельної ділянки.

Тема № 89. Особливості договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення.

Тема № 90. Договір прокату, його особливості.

Тема № 91. Особливості договору найму будівлі або іншої капітальної споруди.

Тема № 92. Договір найму (оренди) транспортного засобу.

Тема № 93. Особливості найму транспортного засобу з екіпажем, який його обслуговує.

Тема № 94. Правові наслідки пошкодження транспортного засобу за договором найму (оренди).

Тема № 95. Правові наслідки завдання шкоди іншій особі у зв’язку з використанням транспортного засобу за договором найму (оренди).

Тема № 96. Договір лізингу та його місце в системі цивільно-правових договорів.

Тема № 97. Особливості договору фінансового лізингу.

Тема № 98. Відповідальність сторін за договором лізингу.

Тема № 99. Договір найму (оренди) житла.

Тема № 100. Особливості договору оренди житла з викупом.

Тема № 101. Особливості договору соціального найму житла.

Тема № 102. Порядок та черговість надання житла в державному та громадському житловому фонді.

Тема № 103. Відмінності соціального та комерційного (приватного) найму житла.

Тема № 104. Порядок видачі та строк дії ордера на житлове приміщення.

Тема № 105. Особливості користування житлом, переданим у найм (оренду).

Тема № 106. Договір піднайму житла.

Тема № 107. Правові наслідки розірвання договору найму житла.

Тема № 108. Договір позички, його особливості.

Тема № 109. Відмінності договору найму та договору позички.

Тема № 110. Правові наслідки порушення умов договору позички.

Тема № 111. Договори про виконання робіт: цивільно-правова характеристика.

Тема № 112. Відмінності договорів про виконання робіт від договорів про надання послуг.

Тема № 113. Договір підряду та його місце в системі цивільно-правових договорів.

Тема № 114. Правові наслідки невиконання сторонами умов договору підряду.

Тема № 115. Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи за договором підряду.

Тема № 116. Конфіденційність одержаної сторонами інформації за договором підряду.

Тема № 117. Договір побутового підряду, його особливості.

Тема № 118. Правові наслідки невиконання сторонами умов договору побутового підряду.

Тема № 119. Договір будівельного підряду, його особливості.

Тема № 120. Правове регулювання передання та прийняття робіт за договором будівельного підряду.

Тема № 121. Відповідальність сторін за договором будівельного підряду.

Тема № 122. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт.

Тема № 123. Відповідальність сторін за договором підряду на проектні та пошукові роботи.

Тема № 124. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

Тема № 125. Відповідальність сторін за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

Тема № 126. Конфіденційність інформації про виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

Тема № 127. Договори про надання послуг: цивільно-правова характеристика.

Тема № 128. Договір про надання послуг та його місце в системі цивільно-правових договорів.

Тема № 129. Відповідальність сторін за договором про надання послуг.

Тема № 130. Транспортні зобов’язання в цивільному праві.

Тема № 131. Особливості договору перевезення на різних видах транспорту.

Тема № 132. Договір перевезення вантажу.

Тема № 133. Особливості договорів на перевезення вантажу залізничним транспортом.

Тема № 134. Договір перевезення пасажира та багажу.

Тема № 135. Особливості договору повітряного перевезення.

Тема № 136. Відповідальність сторін за договором перевезення вантажу, пасажирів, багажу.

Тема № 137. Договір перевезення вантажу у внутрішньому водному сполученні.

Тема № 138. Договір чартеру (фрахтування).

Тема № 139. Перевезення вантажу, пасажирів, багажу у прямому змішаному сполученні.

Тема № 140. Особливості довгострокового договору перевезення.

Тема № 141. Перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти транспортом загального користування

Тема № 142. Відповідальність за зобов’язаннями, що випливають із договору перевезення.

Тема № 143. Пред’явлення претензій і позовів, що випливають із договору перевезення.

Тема № 144. Позови щодо перевезення у закордонному сполученні.

Тема № 145. Страхування вантажу, пасажирів і багажу за договором перевезення.

Тема № 146. Відповідальність перевізника за шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю пасажира.

Тема № 147. Договір транспортного експедирування та його місце в системі цивільно-правових договорів.

Тема № 148. Відповідальність сторін за договором транспортного експедирування.

Тема № 149. Договір зберігання та його місце в системі цивільно-правових договорів.

Тема № 150. Спеціальні види зберігання.

Тема № 151. Особливості зберігання на товарному складі.

Тема № 152. Особливості зберігання речей у ломбарді.

Тема № 153. Особливості зберігання цінностей у банку.

Тема № 154. Договір про надання індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком.

Тема № 155. Договір про надання індивідуального банківського сейфа, що не охороняється банком.

Тема № 156. Особливості зберігання речей у камерах схову організацій, підприємств транспорту.

Тема № 157. Особливості зберігання речей у гардеробі організації.

Тема № 158. Особливості зберігання речей пасажира під час його перевезення.

Тема № 159. Особливості зберігання речей у готелі.

Тема № 160. Особливості зберігання речей, що є предметом спору.

Тема № 161. Особливості зберігання автотранспортних засобів.

Тема № 162. Договір охорони.

Тема № 163. Відповідальність сторін за договором зберігання.

Тема № 164. Договір страхування та його місце в системі цивільно-правових договорів.

Тема № 165. Укладення договору страхування на користь третьої особи.

Тема № 166. Договір перестрахування.

Тема № 167. Договір страхування відповідальності.

Тема № 168. Види страхування в Україні.

Тема № 169. Цивільно-правове регулювання особистого страхування.

Тема № 170. Цивільно-правові аспекти майнового страхування в Україні.

Тема № 171. Відповідальність сторін за договором страхування.

Тема № 172. Припинення договору страхування.

Тема № 173. Договір доручення та його місце в системі цивільно-правових договорів.

Тема № 174. Відповідальність сторін за договором доручення.

Тема № 175. Припинення договору доручення.

Тема № 176. Договір комісії та його місце в системі цивільно-правових договорів.

Тема № 177. Договір субкомісії.

Тема № 178. Особливості окремих видів комісії.

Тема № 179. Відповідальність сторін за договором комісії.

Тема № 180. Договір управління майном та його місце в системі цивільно-правових договорів.

Тема № 181. Відповідальність сторін за договором управління майном.

Тема № 182. Припинення договору управління майном.

Тема № 183. Особливості управління цінними паперами.

Тема № 184. Договір позики та його місце в системі цивільно-правових договорів.

Тема № 185. Правові наслідки невиконання сторонами умов договору позики.

Тема № 186. Договір щодо оплатного надання медичних послуг.

Тема № 187. Кредитний договір та його місце в системі цивільно-правових договорів.

Тема № 188. Особливості комерційного кредиту.

Тема № 189. Договір кредитування індивідуального житлового будівництва.

Тема № 190. Правові наслідки неналежного виконання сторонами умов кредитного договору.

Тема № 191. Договір банківського вкладу (депозиту) та його місце в системі цивільно-правових договорів.

Тема № 192. Договір банківського вкладу на користь третьої особи.

Тема № 193. Правові наслідки неналежного виконання сторонами умов договору банківського вкладу (депозиту).

Тема № 194. Договір банківського рахунка та його місце в системі цивільно-правових договорів.

Тема № 195. Правові наслідки неналежного виконання сторонами умов договору банківського рахунка.

Тема № 196. Розірвання договору банківського рахунка.

Тема № 197. Нерозголошення банківської таємниці за договором банківського рахунка.

Тема № 198. Договір факторингу та його місце в системі цивільно-правових договорів.

Тема № 199. Відповідальність сторін за договором факторингу.

Тема № 200. Захист прав боржника за договором факторингу.

Тема № 201. Розрахункові зобов’язання: основні форми розрахунків і порядок їх здійснення.

Тема № 202. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень.

Тема № 203. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання платіжного доручення.

Тема № 204. Розрахунки за акредитивом.

Тема № 205. Відповідальність банку, що виконує акредитив.

Тема № 206. Розрахунки за інкасовими дорученнями.

Тема № 207. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.

Тема № 208. Вексель як форма розрахунків.

Тема № 209. Договори про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності: цивільно-правова характеристика.

Тема № 210. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності.

Тема № 211. Ліцензійний договір та його місце в системі цивільно-правових договорів.

Тема № 212. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.

Тема № 213. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Тема № 214. Договір про передачу ноу-хау, його особливості.

Тема № 215. Договір комерційної концесії та його місце в системі цивільно-правових договорів.

Тема № 216. Становлення інституту комерційної концесії в Україні.

Тема № 217. Договір комерційної субконцесії.

Тема № 218. Відповідальність сторін за договором комерційної концесії.

Тема № 219. Правові наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця за договором комерційної концесії.

Тема № 220. Припинення договору комерційної концесії.

Тема № 221. Правові наслідки припинення права, користування яким надано за договором комерційної концесії.

Тема № 222. Договір про спільну діяльність та його місце в системі цивільно-правових договорів.

Тема № 223. Відповідальність сторін за договором про спільну діяльність.

Тема № 224. Договір простого товариства та його місце в системі цивільно-правових договорів.

Тема № 225. Відповідальність учасників за спільними зобов’язаннями.

Тема № 226. Припинення договору простого товариства.

Тема № 227. Недоговірні зобов’язання в цивільному праві.

Тема № 228. Недоговірні зобов’язання, що виникають із правомірних дій.

Тема № 229. Недоговірні зобов’язання, що виникають із неправомірних дій.

Тема № 230. Поняття та система деліктних зобов’язань.

Тема № 231. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу.

Тема № 232. Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу.

Тема № 233. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.

Тема № 234. Відшкодування витрат, понесених особою у зв’язку з вчиненням нею дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.

Тема № 235. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи.

Тема № 236. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.

Тема № 237. Правові наслідки неусунення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.

Тема № 238. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок неусунення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.

Тема № 239. Набуття, збереження майна без достатньої правої підстави (кондиційні зобов’язання).

Тема № 240. Поняття зобов’язань внаслідок заподіяння шкоди та їх місце в системі цивільно-правових зобов’язань.

Тема № 241. Цивільно-правова відповідальність за завдану майнову шкоду.

Тема № 242. Особливості відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

Тема № 243. Відшкодування моральної шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи.

Тема № 244. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист.

Тема № 245. Відшкодування шкоди, завданої прийняттям закону про припинення права власності на певне майно.

Тема № 246. Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності.

Тема № 247. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою.

Тема № 248. Договірна відповідальність юридичних осіб у комерційному обігу.

Тема № 249. Зобов’язання, що виникають внаслідок завдання шкоди службовим особам митних органів у цивільному законодавстві України.

Тема № 250. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування.

Тема № 251. Відшкодування шкоди, завданої посадовою особою або службовою особою органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.

Тема № 252. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності.

Тема № 253. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.

Тема № 254. Проблеми судового захисту прав та інтересів громадян у зв’язку із заподіянням їм шкоди незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і слідства.

Тема № 255. Відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину.

Тема № 256. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою.

Тема № 257. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою.

Тема № 258. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності.

Тема № 259. Відшкодування шкоди, завданої кількома малолітніми особами.

Тема № 260. Відшкодування шкоди, завданої кількома неповнолітніми особами.

Тема № 261. Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківського піклування.

Тема № 262. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою.

Тема № 263. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена.

Тема № 264. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та не могла керувати ними.

Тема № 265. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

Тема № 266. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки.

Тема № 267. Особливості відшкодування ядерної шкоди.

Тема № 268. Відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами.

Тема № 269. Відшкодування шкоди особою, яка застрахувала свою цивільну відповідальність.

Тема № 270. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.

Тема № 271. Відшкодування шкоди, завданої фізичній особі під час виконання нею договірних зобов’язань.

Тема № 272. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я малолітньої чи неповнолітньої особи.

Тема № 273. Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого.

Тема № 274. Відшкодування шкоди у разі припинення юридичної особи, зобов’язаної відшкодувати шкоду.

Тема № 275. Відшкодування витрат на лікування особи, яка потерпіла від злочину.

Тема № 276. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

Тема № 277. Особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товару, що є рухомим майном.

Тема № 278. Набуття або збереження майна без достатньої правової підстави (кондикційні зобов’язання).

Тема № 279. Історія розвитку спадкового права в Україні.

Тема № 280. Новації інституту спадкового права.

Тема № 281. Правове регулювання відкриття спадщини.

Тема № 282. Вчення про об’єкти спадкових правовідносин.

Тема № 283. Правове регулювання усунення від права на спадкування.

Тема № 284. Особливості спадкування окремих видів майна.

Тема № 285. Спадкування права на земельну ділянку.

Тема № 286. Спадкування частки у праві спільної сумісної власності.

Тема № 287. Спадкування права на вклад у банку (фінансовій установі).

Тема № 288. Спадкування права на одержання страхових виплат (страхового відшкодування).

Тема № 289. Спадкування права на відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки.

Тема № 290. Спадкування обов’язку відшкодувати майнову шкоду (збитки) та моральну шкоду, завдану спадкодавцем.

Тема № 291. Спадкування прав та обов’язків за договором оренди житла з викупом.

Тема № 292. Заповіт як підстава виникнення правонаступництва в цивільному праві України.

Тема № 293. Спадкування після смерті учасника підприємницького товариства.

Тема № 294. Спадкування приватних підприємств.

Тема № 295 Спадкування квартир (будинків), що перебувають у процесі приватизації.

Тема № 296. Правове регулювання виконання заповіту.

Тема № 297. Порядок спадкування за законом.

Тема № 298. Правове регулювання прийняття спадщини.

Тема № 299. Оформлення права на спадщину.

Тема № 300. Спадковий договір у цивільному праві України.

Тема № 301. Загальні проблеми застосування законодавства при вирішенні справ про спадкування.

Тема № 302. Спадкові правовідносини у нотаріальній та судовій практиці.

Тема № 303. Поняття спадкового права та його система.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!