Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4112 Теми курсових робіт з Цивільного права частина 1, НУДПСУ

Теми курсових робіт з Цивільного права частина 1, НУДПСУ

« Назад

Теми курсових робіт з Цивільного права

(ч.1) для студентів 2 курсу

Тема № 1. Цивільне право як приватне право.

Тема № 2. Предмет цивільно-правового регулювання суспільних відносин.

Тема № 3. Метод цивільного права та його особливості.

Тема № 4. Функції цивільного права.

Тема № 5. Принципи цивільного права.

Тема № 6. Засади цивільного законодавства.

Тема № 7. Акти цивільного законодавства України та їх система.

Тема № 8. Міжнародні договори про правову допомогу в цивільних справах і внутрішнє законодавство України.

Тема № 9. Дія актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб.

Тема № 10. Співвідношення актів цивільного законодавства і договору.

Тема № 11. Звичай як джерело цивільного права.

Тема № 12. Правила застосування загального і спеціального законодавства в цивільному праві. Аналогія закону та аналогія права.

Тема № 13. Особливості застосування цивільного законодавства щодо врегулювання відносин у сферах господарювання природних ресурсів, охорони довкілля а також до трудових та сімейних відносин.

Тема № 14. Судова практика, роз’яснення вищих судових інстанцій з питань майнових спорів та їх правове значення.

Тема № 15. Цивільні правовідносини, їх особливості.

Тема № 16. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав і обов’язків.

Тема № 17. Здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків.

Тема № 18. Межі здійснення цивільних прав.

Тема № 19. Умови виконання цивільних обов’язків.

Тема № 20. Охорона й захист цивільних прав та інтересів.

Тема № 21. Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав.

Тема № 22. Примусове виконання обов’язку в натурі як спосіб захисту цивільних прав.

Тема № 23. Учасники цивільних відносин.

Тема № 24. Фізична особа як учасник цивільних відносин.

Тема № 25. Цивільна правоздатність фізичної особи як учасника цивільних відносин.

Тема № 26. Цивільна дієздатність фізичної особи як учасника цивільних відносин.

Тема № 27. Цивільно-правове становище осіб із обмеженими можливостями за цивільним законодавством України.

Тема № 28. Обмеження та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи як учасника цивільних відносин.

Тема № 29. Особливості визнання фізичної особи недієздатною та поновлення її в дієздатності.

Тема № 30. Окреме провадження щодо визнання фізичної особи обмежено дієздатною або недієздатною.

Тема № 31. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою.

Тема № 32. Оголошення фізичної особи померлою.

Тема № 33. Цивільно-правове становище неповнолітніх за чинним законодавством України.

Тема № 34. Індивідуалізація фізичної особи та її правове значення.

Тема № 35. Акти цивільного стану, їх особливості.

Тема № 36 Фізична особа-підприємець як учасник цивільних відносин.

Тема № 37. Цивільно-правове регулювання діяльності фізичної особи-підприємця.

Тема № 38. Опіка та піклування: загальна характеристика.

Тема № 39. Особливості встановлення опіки та піклування над фізичною особою, яка перебуває у спеціальному закладі.

Тема № 40. Суб’єкти опіки та піклування.

Тема № 41. Встановлення опіки та піклування судом.

Тема № 42. Особливості встановлення опіки та піклування органом опіки та піклування.

Тема № 43. Опіка над майном особи.

Тема № 44. Припинення опіки та піклування.

Тема № 45. Юридичні особи як учасники цивільних відносин.

Тема № 46. Вчення про юридичні особи.

Тема № 47. Види юридичних осіб за цивільним законодавством України.

Тема № 48. Участь юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах.

Тема № 49. Підприємницькі товариства як учасники цивільних відносин.

Тема № 50. Особливості правового регулювання непідприємницьких товариств.

Тема № 51. Особливості здійснення підприємницької діяльності непідприємницькими товариствами та установами.

Тема № 52. Створення юридичної особи.

Тема № 53. Організаційно-правові форми юридичних осіб за чинним цивільним законодавством України.

Тема № 54. Цивільна правоздатність юридичної особи.

Тема № 55. Цивільна дієздатність юридичної особи.

Тема № 56. Індивідуалізація юридичної особи та її правове значення.

Тема № 57. Особливості господарських товариств як юридичних осіб.

Тема № 58. Повне товариство: цивільно-правовий аспект.

Тема № 59. Командитне товариство: цивільно-правовий аспект.

Тема № 60. Правовий статус довірчого товариства як суб’єкта цивільно-правових відносин.

Тема № 61. Товариство з обмеженою відповідальністю: цивільно-правовий аспект.

Тема № 62. Товариство з додатковою відповідальністю: цивільно-правовий аспект.

Тема № 63. Акціонерне товариство: цивільно-правовий аспект.

Тема № 64. Виробничий кооператив: цивільно-правовий аспект.

Тема № 65. Філії та представництва юридичної особи.

Тема № 66. Особливості відповідальності юридичних осіб.

Тема № 67. Припинення юридичної особи за законодавством України.

Тема № 68. Ліквідація юридичної особи.

Тема № 69. Порівняльно-правовий аналіз інституту неспроможності у законодавстві України та іноземних країн.

Тема № 70. Правові проблеми регулювання неплатоспроможності (банкрутства) юридичних осіб.

Тема № 71. Фінансова неспроможність (банкрутство) юридичних осіб.

Тема № 72. Правове становище держави Україна як учасника цивільних відносин: особливості.

Тема № 73. Правове становище Автономної Республіки Крим як учасника цивільних відносин: особливості.

Тема № 74. Правові форми участі територіальних громад у цивільних відносинах.

Тема № 75. Відповідальність за зобов’язаннями держави.

Тема № 76. Відповідальність за зобов’язаннями територіальних громад.

Тема № 77. Розмежування відповідальності за зобов’язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад та сворених ними юридичних осіб.

Тема № 78. Правове становище благодійних організацій в Україні.

Тема № 79. Правовий статус благодійних установ та товариств за законодавством України.

Тема № 80. Об’єкти цивільних прав.

Тема № 81. Вчення про об’єкти цивільного права.

Тема № 82. Речі як об’єкти цивільного права.

Тема № 83. Тварини як особливий об’єкт цивільного права.

Тема № 84. Правовий режим майна як об’єкта цивільного права.

Тема № 85. Оборотоздатність об’єктів цивільних прав.

Тема № 86. Гроші (грошові кошти) як об’єкти цивільного права.

Тема № 87. Валютні цінності як об’єкти цивільного права.

Тема № 88. Правове регулювання цінних паперів в Україні.

Тема № 89. Нематеріальні блага як об’єкти цивільного права.

Тема № 90. Результати інтелектуальної, творчої діяльності як об’єкти цивільно-правових відносин.

Тема № 91. Правовий режим інформації як об’єкта цивільного права.

Тема № 92. Особисті немайнові блага як об’єкти цивільно-правового захисту.

Тема № 93. Правочини в цивільному праві.

Тема № 94. Недійсні правочини.

Тема № 95. Правові наслідки недодержання вимоги щодо форми правочину.

Тема № 96. Правові наслідки вчинення правочину малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності.

Тема № 97. Правові наслідки вчинення правочину неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності.

Тема № 98. Правові наслідки вчинення правочину фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за межами її цивільної дієздатності.

Тема № 99. Правові наслідки вчинення правочину без дозволу органу опіки та піклування.

Тема № 100. Правові наслідки вчинення правочину дієздатною фізичною особою, яка в момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними.

Тема № 101. Правові наслідки вчинення правочину недієздатною фізичною особою.

Тема № 102. Правові наслідки укладення юридичною особою правочину, якого вона не мала права вчиняти.

Тема № 103. Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок, вчинений з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства.

Тема № 104. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом помилки.

Тема № 105. Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману.

Тема № 106. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом насильства.

Тема № 107. Правові наслідки правочину, який вчинено у результаті зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною.

Тема № 108. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом тяжкої обставини.

Тема № 109. Правові наслідки фіктивного правочину.

Тема № 110. Правові наслідки удаваного правочину.

Тема № 111. Порядок та правові наслідки визнання правочину недійсним.

Тема № 112. Представництво у цивільному праві.

Тема № 113. Правові наслідки вчинення правочину представником.

Тема № 114. Правове регулювання представництва за законом.

Тема № 115. Правове регулювання комерційного представництва.

Тема № 116. Правове регулювання представництва за довіреністю.

Тема № 117. Проблеми регулювання довірчих відносин у цивільному праві.

Тема № 118. Припинення представництва.

Тема № 119. Строки та терміни у цивільному праві.

Тема № 120. Обчислення та перебіг строків (термінів) у цивільному праві.

Тема № 121. Позовна давність у цивільному праві.

Тема № 122. Обчислення та перебіг позовної давності.

Тема № 123. Правові наслідки спливу позовної давності.

Тема № 124. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

Тема № 125. Особисті немайнові права фізичної особи у цивільному праві.

Тема № 126. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.

Тема № 127. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

Тема № 128. Цивільно-правова охорона права на життя, здоров’я, свободу і особисту недоторканність.

Тема № 129. Цивільно-правова охорона права на донорство, сім’ю, опіку і піклування та на безпечне для життя і здоров’я довкілля.

Тема № 130. Цивільно-правова охорона права на ім’я, повагу до гідності, честі та недоторканність ділової репутації фізичної особи.

Тема № 131. Цивільно-правова охорона права на індивідуальність, особисте життя людини та його таємницю.

Тема № 132. Цивільно-правова охорона права на інформацію, особисті папери та таємницю кореспонденції.

Тема № 133. Цивільно-правова охорона права на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості.

Тема № 134. Цивільно-правова охорона права на місце проживання, недоторканність житла, вибір роду занять і свободу пересування.

Тема № 135. Цивільно-правова охорона права на свободу об’єднань та мирні зібрання.

Тема № 136. Цивільно-правовій захист особистих немайнових прав фізичної особи.

Тема № 137. Цивільно-правовій захист честі, гідності та ділової репутації.

Тема № 138. Речові права та їх місце в системі цивільного права.

Тема № 139. Порівняльно-правовий аналіз інституту володіння у континентальній, англосаксонській та східноєвропейській системах права.

Тема № 140. Правове регулювання відносин власності в законодавстві України.

Тема № 141. Право власності українського народу.

Тема № 142. Правове регулювання функціонування в Україні вищих навчальних закладів освіти, заснованих на недержавній формі власності.

Тема № 143. Право приватної власності.

Тема № 144. Право державної власності.

Тема № 145. Право комунальної власності.

Тема № 146. Особливості набуття права власності.

Тема № 147. Момент виникнення права власності.

Тема № 148. Набувальна давність за законодавством України.

Тема № 149. Речові права на об’єкти нерухомості.

Тема № 150. Право власності на землю (земельну ділянку).

Тема № 151. Право власності на житло.

Тема № 152 Житловий будинок як об’єкт права власності.

Тема № 153. Садиба як об’єкт права власності.

Тема № 154. Квартира як об’єкт права власності.

Тема № 155. Права житлово-будівельного (житлового) кооперативу та їх членів на квартиру в будинку кооперативу.

Тема № 156. Об’єднання власників житлових будинків, квартир.

Тема № 157. Особливості припинення права власності.

Тема № 158.Право спільної власності.

Тема № 159.Право спільної часткової власності.

Тема № 160.Право спільної сумісної власності.

Тема № 161. Припинення права спільної власності.

Тема № 162. Охорона та захист права власності.

Тема № 163.Речово-правові способи захисту права власності.

Тема № 164. Зобов’язально-правові способи захисту права власності.

Тема № 165. Судовий розгляд та вирішення справ за позовами про визнання права власності.

Тема № 166. Особливості судового розгляду та вирішення справ за позовами про виключення майна з опису або звільнення з-під арешту.

Тема № 167. Судовий захист прав і інтересів членів сім'ї власника житлового приміщення.

Тема № 168. Право власності професійних спілок України.

Тема № 169. Право власності політичних партій.

Тема № 170. Речові права на чуже майно за законодавством України.

Тема № 171.Право володіння чужим майном як речове право.

Тема № 172. Право користування чужим майном (сервітут) як речове право.

Тема № 173. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) як речове право.

Тема № 174. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) як речове право.

Тема № 175. Захист речових прав на чуже майно.

Тема № 176. Проблеми правового регулювання інтелектуальної власності за законодавством України.

Тема № 177. Вчення про об’єкти права інтелектуальної власності.

Тема № 178. Відмінності права інтелектуальної власності від права власності.

Тема № 179. Суб’єкти права інтелектуальної власності.

Тема № 180. Об’єкти права інтелектуальної власності.

Тема № 181. Особливості здійснення прав інтелектуальної власності.

Тема № 182. Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам.

Тема № 183. Права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору.

Тема № 184. Права інтелектуальної власності на об’єкт, створений за замовленням.

Тема № 185. Цивільно-правове регулювання експертизи об’єктів права інтелектуальної власності.

Тема № 186. Особисті немайнові права інтелектуальної власності.

Тема № 187. Виключні майнові права інтелектуальної власності.

Тема № 188.Захист права інтелектуальної власності.

Тема № 189. Цивільно-правова охорона авторських прав в Україні.

Тема № 190. Авторське право на твори в галузі літератури.

Тема № 191. Авторське право на твори в галузі мистецтва.

Тема № 192. Авторське право на твори в галузі науки.

Тема № 193. Особливості правової охорони ком’ютерних програм і баз даних як об’єктів авторського права.

Тема № 194. Авторське право у сфері функціонування всесвітньої інформаційної мережі Інтернет.

Тема № 195. Особливості правової охорони аудіовізуальних творів як об’єктів авторського права.

Тема № 196. Особливості правової охорони творів архітектури як об’єктів авторського права.

Тема № 197. Особливості правової охорони фотографічних творів як об’єктів авторського права.

Тема № 198. Особливості правової охорони музичних творів як об’єктів авторського права.

Тема № 199. Особливості правової охорони драматичних і музично-драматичних творів як об’єктів авторського права.

Тема № 200. Особливості правової охорони пантомім, хореографічних та інших сценічних творів як об’єктів авторського права.

Тема № 201. Особливості правової охорони творів ужиткового мистецтва як об’єктів авторського права.

Тема № 202. Особливості правової охорони ілюстрацій, карт, планів, ескізів і пластичних творів, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки.

Тема № 203. Правовий режим службових творів.

Тема № 204. Особисті немайнові права автора.

Тема № 205. Майнові права інтелектуальної власності на твір.

Тема № 206. Обмеження авторських прав.

Тема № 207. Суб’єкти авторського права.

Тема № 208. Цивільно-правовий захист суб’єктивного авторського права.

Тема № 209. Цивільно-правова охорона та захист суміжних прав в Україні.

Тема № 210. Особливості правової охорони виконань як об’єктів суміжних прав.

Тема № 211. Особливості правової охорони фонограм і відеограм як об’єктів суміжних прав.

Тема № 212. Особливості правової охорони програм (передач) організацій мовлення як об’єктів суміжних прав.

Тема № 213. Суб’єкти суміжних прав.

Тема № 214. Право промислової власності.

Тема № 215 Правова охорона винаходу в Україні.

Тема № 216. Правова охорона корисної моделі в Україні

Тема № 217. Правова охорона промислового зразка в Україні.

Тема № 218. Правовий режим службових винаходів, корисних моделей і промислових зразків.

Тема № 219. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок.

Тема № 220. Обмеження права промислової власності.

Тема № 221. Суб’єкти права на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

Тема № 222. Цивільно-правовий захист права на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

Тема № 223. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу їх товарів та послуг.

Тема № 224. Особливості правової охорони комерційного (фірмового) найменування в Україні.

Тема № 225. Проблеми правової охорони торговельної марки в Україні.

Тема № 226. Особливості правової охорони знаків для послуг в Україні.

Тема № 227. Проблеми гармонізації законодавства України про знаки для товарів і послуг з міжнародно-правовими нормами.

Тема № 228. Проблеми правової охорони географічного зазначення в Україні.

Тема № 229. Цивільно-правовий захист права на торговельну марку (знаку для послуг).

Тема № 230. Особливості правової охорони раціоналізаторської пропозиції в Україні.

Тема № 231. Цивільно-правовий захист права на раціоналізаторську пропозицію.

Тема № 232. Особливості правової охорони наукового відкриття в Україні.

Тема № 233. Правова охорона селекційних досягнень в Україні.

Тема № 234. Особливості правової охорони нових сортів рослин в Україні.

Тема № 235. Особливості правової охорони нових порід тварин в Україні.

Тема № 236. Цивільно-правовий захист права на нові сорти рослин та породи тварин.

Тема № 237. Проблеми правової охорони компонування інтегральної мікросхеми в Україні.

Тема № 238. Цивільно-правовий захист права на компонування інтегральної мікросхеми.

Тема № 249. Проблеми правової охорони комерційної таємниці (ноу-хау) в Україні.

Тема № 240. Цивільно-правовий захист комерційної таємниці (ноу-хау).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!