Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4110 Критерії оцінювання курсової роботи, Терміни виконання роботи, Цивільне право, НУДПСУ

Критерії оцінювання курсової роботи, Терміни виконання роботи, Цивільне право, НУДПСУ

« Назад

V. Критерії оцінювання курсової роботи

Основними критеріями оцінки курсової роботи є:

• відповідність вимогам кафедри;

• ступінь розробленості проблеми;

• міра самостійності роботи;

• використання наукових категорій і їх розгортання на усіх етапах дослідження, що пропонується;

• ступінь новизни;

• вміння поєднати теоретичний та емпіричний рівень аналізу;

• мова та стиль викладення;

• оформлення роботи;

• рівень володіння матеріалом;

• аргументованість й точність відповідей на запитання. 

Етапи виконання курсової роботи

К-сть балів

план

факт

1.

Обґрунтування актуальності теми. Формування мети і завдань

5б.

 

2.

1-й розділ

10 б.

 

3.

2-й розділ

10 б.

 

4.

3-й розділ

10 б.

 

5.

Відповідність висновків завданням

5 б.

 

6.

Оформлення курсової роботи

5 б.

 

7.

Захист

50 б.

 

8.

Вчасність виконання

5 б.

 

Всього:

100 б.

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 5 – бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку. 

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою

Оцінка за розширеною шкалою

Еквівалент оцінки за п’ятибальною шкалою

A

90-100

Відмінно

5

B

80-89

дуже добре

4,5

C

70-79

Добре

4

D

60-69

Задовільно

3,5

E

50-59

Достатньо

3

FX

35-49

Незадовільно

2

F

0-34

неприйнятно

1

У разі отримання незадовільної оцінки за курсову роботу вона захищається повторно у встановленому порядку.

 

VІ. Терміни виконання роботи

1. Вибір теми та її затвердження на кафедрі – до __________ р.

2. Подання науковому керівнику розгорнутого плану роботи – до ___ р.

3. Написання основної частини роботи (та подання її чернетки науковому керівникові) – до _________ р.

4. Написання висновків та вступу роботи, оформлення списку літератури й, за потреби, додатків (та подання їх чорнового варіанту науковому керівникові) – ____________ р.

5. Усунення зауважень та врахування побажань, висловлених науковим керівником, доопрацювання роботи, оформлення її остаточного (чистового) варіанту – до ___________ р.

6. Подання виконаної роботи на кафедру для реєстрації з допуском її науковим керівником до захисту – до _______________ р.

7. Захист курсової роботи_____________________р.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!