Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4105 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з навчальної дисципліни Цивільне право, НУДПСУ

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з навчальної дисципліни Цивільне право, НУДПСУ

« Назад

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Схвалено та рекомендовано до друку на

засіданні науково-методичної ради

університету, протокол №__ від «__» _____ 2015р.

Голова НМР ____________М.В. Глух

«__» ______________ 2015 р.

 

Методичні рекомендаціїдо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни Цивільне право

для підготовки фахівців за ОКР бакалавр,

спеціаліст (на базі повної вищої освіти)

денної та заочної форми навчання

галузь знань 0304 „Право”

напрям підготовки 6.030401 „Правознавство”

спеціальність 7.03040101 „Правознавство”

  

ІРПІНЬ–2015

Методичні рекомендації до написання курсових робіт складені на основі робочої навчальної програми навчальної дисципліни «Цивільне право», затвердженої у 2011році. 

Автори Н.Б. Новицька, старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук

Г.Г. Забарний, доцент, кандидат юридичних наук

І.І. Шемелинець, доцент, кандидат юридичних наук

А.Г. Дідук, доцент, кандидат юридичних наук

 

ВСТУП 

Виконання студентами курсових робіт – важливий елемент навчального процесу і водночас необхідний засіб формування у них навичок самостійної наукової роботи. Працюючи над такими роботами, студенти повинні здобути навики наукового підходу до висвітлення обраної теми дослідження, вміння відбирати, опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати матеріал, який досліджується, робити необхідні висновки.

Зрозуміло, що рівень науковості та самостійності виконаних студентами досліджень у кожному конкретному випадку є різним, тому і захист студентами своїх робіт оцінюється диференційовано.

Враховуючи всю важливість підготовки студентів юридичного факультету до самостійної наукової роботи й оволодіння її навиками, кафедра цивільного права та процесу вказує у даних методичних рекомендаціях на ті вимоги до написання курсових робіт з цивільно-правових проблем, на які студентам слід звернути увагу під час їх виконання, та надає їм у цьому необхідні методичні поради.

Мета методичних рекомендацій – дати загальну схему і структуру курсової роботи, надати методичну допомогу студентам щодо раціональної та ефективної організації її написання і захисту.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!