Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4104 Перелік теоретичних питань для підготовки до іспиту, Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті, НУ ЛП

Перелік теоретичних питань для підготовки до іспиту, Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті, НУ ЛП

« Назад

Перелік теоретичних питань для підготовки до іспиту

1. Предмет і зміст дисципліни „Інформаційні системи і технології в обліку”.

2. Місце економічної інформаційної системи в контурі системи управління.

3. Інформаційні системи, їх класифікація та основні етапи розвитку.

4. Сучасні концепції створення інформаційних систем.

5. Склад і структура інформаційних систем:

а) функціональні компоненти;

б) компоненти системи обробки даних;

в) організаційні компоненти.

6. Економічна інформація:

а) властивості економічної інформації;

б) структура одиниці інформації;

в) особливості облікової інформації.

7. Класифікація економічної інформації:

а) основні поняття: класифікація, об’єкт класифікації, ознака класифікації, класифікаційне групування, ступінь і глибина класифікації;

б) ієрархічний метод класифікації;

в) фасетний метод класифікації.

8. Кодування економічної інформації:

а) основні поняття: код, алфавіт коду, основа коду, розряд і довжина коду;

б) методи кодування: порядковий, серійно-порядковий, послідовний, паралельний, комбінований;

в) штрихове кодування.

9. Класифікатори і їх види.

10. Типи класифікаторів, які використовуються в АІС обліку.

11. Інформаційний процес обліку, його сутність.

12. Інформаційна технологія, її сутність: предметна, забезпечувальна, функціональна.

13. АРМ – засіб автоматизованої роботи кінцевого користувача – бухгалтера.

14. Комп’ютерні мережі і технології:

а) топологія комп’ютерних мереж;

б) методи доступу;

в) способи підготовки і передачі інформації в комп’ютерних мережах;

г) еталонна модель взаємодії відкритих інформаційних систем;

д) мережеві протоколи.

15. Інформаційне забезпечення системи оброблення економічної інформації:

а) склад і зміст інформаційного забезпечення;

б) позамашинне інформаційне забезпечення;

в) порядок розробки інформаційного забезпечення;

г) інформаційне забезпечення АІС обліку: інформаційний фонд, інформаційна база;

д) машинне інформаційне забезпечення;

е) організація даних: файлова модель, ієрархічна модель, мережна модель, реляційна модель.

16. Архітектура інформаційних систем: централізована обробка даних, архітектура „файл-сервер”, дворівневий „клієнт-сервер”, багаторівневий „клієнт-сервер”.

17. Концепції автоматизації предметної області.

18. Життєвий цикл інформаційної системи:

а) стадії створення інформаційних систем;

б) принципи розробки інформаційних систем;

в) етапи життєвого циклу інформаційної системи;

г) технології виконання проектних робіт: оригінальне проектування, типове проектування, CASE-технології.

19. Автоматизація обліку основних засобів:

а) загальна характеристика комплексу задач;

б) інформаційне забезпечення комплексу задач: коди облікових номенклатур; вхідна, нормативно-довідкова і результатна інформація;

в) технологія автоматизованого розв’язку задач.

20. Автоматизація обліку матеріальних цінностей:

а) загальна характеристика комплексу задач;

б) інформаційне забезпечення комплексу задач: коди облікових номенклатур; вхідна, нормативно-довідкова і результатна інформація;

в) технологія автоматизованого розв’язку задач.

21. Автоматизація обліку заробітної плати:

а) загальна характеристика комплексу задач;

б) інформаційне забезпечення комплексу задач: коди облікових номенклатур; вхідна, нормативно-довідкова і результатна інформація;

в) технологія автоматизованого розв’язку задач;

д) основні алгоритми розрахунків нарахувань і утримань.

22. Автоматизація обліку готової продукції та її реалізації:

а) загальна характеристика комплексу задач;

б) інформаційне забезпечення комплексу задач: коди облікових номенклатур; вхідна, нормативно-довідкова і результатна інформація;

в) технологія автоматизованого розв’язку задач.

23. Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій:

а) загальна характеристика комплексу задач;

б) інформаційне забезпечення комплексу задач: коди облікових номенклатур; вхідна, нормативно-довідкова і результатна інформація;

в) технологія автоматизованого розв’язку задач.

24. Автоматизація обліку витрат на виробництво:

а) загальна характеристика комплексу задач;

б) інформаційне забезпечення комплексу задач: коди облікових номенклатур; вхідна, нормативно-довідкова і результатна інформація;

в) технологія автоматизованого розв’язку задач.

25. Автоматизація зведеного обліку і складання звітності:

а) загальна характеристика комплексу задач;

б) інформаційне забезпечення комплексу задач: коди облікових номенклатур; вхідна, нормативно-довідкова і результатна інформація;

в) технологія автоматизованого розв’язку задач.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!