Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4101 Завдання 3, Перелік тестових питань, Тести до теми Інформаційні системи в управлінні економікою, НУ ЛП

Завдання 3, Перелік тестових питань, Тести до теми Інформаційні системи в управлінні економікою, НУ ЛП

« Назад

2.5. Завдання № 3 (перелік тестових питань)

Тести до теми Інформаційні системи в управлінні економікою

1. Економічна інформаційна система – це ...

а) сукупність відомостей (даних), які відображають стан або визначають напрям змін і розвитку народного господарства та його ланок;

б) система, призначена для зберігання, пошуку і видачі економічної інформації за запитами користувачів;

в) система, що реалізує інформаційні технології у сфері управління за спільної роботи управлінського персоналу і комплексу технічних засобів;

г) система, що представляє собою сукупність організаційних, технічних, програмних та інформаційних засобів, об’єднаних в єдиний комплекс з метою збору, зберігання, обробки і видачі необхідної інформації, призначеної для виконання функцій управління.

 

2. Системи обробки даних (СОД/EDP/DPS) призначені для ...

а) обліку і оперативного регулювання господарських операцій, підготовки стандартних документів для зовнішнього середовища (рахунків, накладних, платіжних доручень тощо);

б) середньотермінового планування, аналізу і організації робіт на протязі кількох тижнів (місяців) (аналіз і планування поставок, збуту, складання виробничих программ тощо);

в) формування стратегічних цілей, планування залучення ресурсів, джерел фінансування, вибір місця розташування підприємств і т.д.;

г) всі відповіді вірні.

 

3. Інформаційні системи управління (ІСУ/MIS) призначені для ...

а) обліку і оперативного регулювання господарських операцій, підготовки стандартних документів для зовнішнього середовища (рахунків, накладних, платіжних доручень тощо);

б) середньотермінового планування, аналізу і організації робіт протягом кількох тижнів (місяців) (аналіз і планування поставок, збуту, складання виробничих программ тощо);

в) формування стратегічних цілей, планування залучення ресурсів, джерел фінансування, вибір місця розташування підприємств і т.д.;

г) всі відповіді вірні.

 

4. Системи підтримки прийняття рішень (СППР/DSS) призначені для ...

а) обліку і оперативного регулювання господарських операцій, підготовки стандартних документів для зовнішнього середовища (рахунків, накладних, платіжних доручень тощо);

б) середньотермінового планування, аналізу і організації робіт на протязі кількох тижнів (місяців) (аналіз і планування поставок, збуту, складання виробничих программ тощо);

в) формування стратегічних цілей, планування залучення ресурсів, джерел фінансування, вибір місця розташування підприємств і т.д.;

г) всі відповіді вірні.

 

5. За рівнем автоматизації процесів управління інформаційні системи поділяють на ...

а) державні, територіальні (регіональні), галузеві, підприємств або організацій, технологічних процесів;

б) централізовані, децентралізовані, колективного використання;

в) адміністративні, виробничо-технічні, соціальні, транспортні тощо...

г) інформаційно-пошукові, інформаційно-керівні, інформаційно-довідкові, системи підтримки прийняття рішень, інтелектуальні тощо.

 

6. За рівнем або за сферою діяльності інформаційні системи поділяють на ...

а) державні, територіальні (регіональні), галузеві, підприємств або організацій, технологічних процесів;

б) централізовані, децентралізовані, колективного використання;

в) адміністративні, виробничо-технічні, соціальні, транспортні тощо...

г) інформаційно-пошукові, інформаційно-керівні, інформаційно-довідкові, системи підтримки прийняття рішень, інтелектуальні тощо.

 

7. За призначенням або характером об’єктів управління інформаційні системи поділяють на ...

а) державні, територіальні (регіональні), галузеві, підприємств або організацій, технологічних процесів;

б) централізовані, децентралізовані, колективного використання;

в) адміністративні, виробничо-технічні, соціальні, транспортні тощо...

г) інформаційно-пошукові, інформаційно-керівні, інформаційно-довідкові, системи підтримки u1087 прийняття рішень, інтелектуальні тощо.

 

8. За ступенем централізації обробки інформації інформаційні системи поділяють на ...

а) державні, територіальні (регіональні), галузеві, підприємств або організацій, технологічних процесів;

б) централізовані, децентралізовані, колективного використання;

в) адміністративні, виробничо-технічні, соціальні, транспортні тощо...

г) інформаційно-пошукові, інформаційно-керівні, інформаційно-довідкові, системи підтримки прийняття рішень, інтелектуальні тощо.

 

9. Багаторівневі інформаційні системи з інтеграцією за рівнями планування або управління та комплексні інформаційні системи відносяться до ознаки класифікації ...

а) за рівнем автоматизації процесів управління;

б) за ступенем інтеграції функцій;

в) за характером керованого виробничого процесу;

г) за рівнем або за сферою діяльності.

 

10. Інформаційно-пошукові, інформаційно-керівні, інформаційно-довідкові, системи підтримки прийняття рішень, інтелектуальні інформаційні системи відносяться до ознаки класифікації ...

а) за рівнем автоматизації процесів управління;

б) за ступенем інтеграції функцій;

в) за характером керованого виробничого процесу;

г) за рівнем або за сферою діяльності.

 

11. Інформаційні системи для виробництва з дискретним процесом, для виробництва з неперервним процесом, для виробництва з неперервно-дискретним процессом відносяться до ознаки класифікації ...

а) за рівнем автоматизації процесів управління;

б) за ступенем інтеграції функцій;

в) за характером керованого виробничого процесу;

г) за рівнем або за сферою діяльності.

 

12. Державні, територіальні (регіональні), галузеві інформаційні системи, інформаційні системи підприємств або організацій, технологічних процесів відносяться до ознаки класифікації ...

а) за рівнем автоматизації процесів управління;

б) за ступенем інтеграції функцій;

в) за характером керованого виробничого процесу;

г) за рівнем або за сферою діяльності.

 

13. В економіці, з врахуванням сфери застосування, виділяються …

а) банківські інформаційні системи;

б) галузеві інформаційні системи;

в) інформаційні системи промислових підприємств і організацій;

г) транспортні інформаційні системи;

д) страхові інформаційні системи;

е) системи підтримки прийняття рішень.

 

14. Елементами функціональної структури інформаційної системи є:

а) форми існування і подання інформації у системі;

б) обладнання комплексу технічних засобів;

в) підсистеми;

г) колективи людей і окремі виконавці.

 

15. Елементами інформаційної структури інформаційної системи є:

а) форми існування і подання інформації у системі;

б) обладнання комплексу технічних засобів;

в) підсистеми;

г) колективи людей і окремі виконавці.

 

16. Елементами технічної структури інформаційної системи є:

а) форми існування і подання інформації у системі;

б) обладнання комплексу технічних засобів;

в) підсистеми;

г) колективи людей і окремі виконавці.

 

17. Елементами організаційної структури інформаційної системи є:

а) форми існування і подання інформації у системі;

б) обладнання комплексу технічних засобів;

в) підсистеми;

г) колективи людей і окремі виконавці.

 

18. Елементами алгоритмічної структури інформаційної системи є:

а) неподільні складові і документи інформаційної системи;

б) програмні модулі;

в) алгоритми;

г) правильна відповідь відсутня.

 

19. Елементами документальної структури інформаційної системи є:

а) неподільні складові і документи інформаційної системи;

б) програмні модулі;

в) алгоритми;

г) правильна відповідь відсутня.

 

20. Елементами програмної структури інформаційної системи є:

а) неподільні складові і документи інформаційної системи;

б) програмні модулі;

в) алгоритми;

г) правильна відповідь відсутня.

 

21. Елементами технічної структури інформаційної системи є:

а) неподільні складові і документи інформаційної системи;

б) програмні модулі;

в) алгоритми;

г) правильна відповідь відсутня.

 

22. Зв’язками між елементами технічної структури інформаційної системи виступають ...

а) інформаційні масиви;

б) операції перетворення інформації в системі;

в) потоки інформації;

г) правильна відповідь відсутня.

 

23. Зв’язками між елементами алгоритмічної та програмної структури інформаційної системи виступають ...

а) інформаційні масиви;

б) операції перетворення інформації в системі;

в) потоки інформації;

г) правильна відповідь відсутня.

 

24. Зв’язками між елементами інформаційної структури інформаційної системи виступають ...

а) інформаційні масиви;

б) операції перетворення інформації в системі;

в) потоки інформації;

г) правильна відповідь відсутня.

 

25. Зв’язками між елементами функціональної структури інформаційної системи виступають ...

а) інформаційні масиви;

б) операції перетворення інформації в системі;

в) потоки інформації;

г) правильна відповідь відсутня.

 

26. Інформаційні масиви виступають зв’язками між елементами в ...

а) алгоритмічній структурі інформаційної системи;

б) програмній структурі інформаційної системи;

в) алгоритмічній і програмній структурах інформаційної системи;

г) правильна відповідь відсутня.

 

27. Економічна інформаційна система складається з ...

а) інформаційної бази, інформаційного потоку та масивів;

б) прогнозованої, планової, облікової та нормативної інформації;

в) орієнтованих на операційне управління СППР та узагальнених СППР;

г) забезпечувальної та функціональної підсистем.

 

28. Центральним компонентом інформаційного забезпечення економічної інформаційної системи є ...

а) база даних;

б) технічна документація;

в) юридична документація;

г) прикладні програми, розроблені для конкретних задач.

 

29. Інформаційне забезпечення економічної інформаційної системи – це ...

а) сукупність єдиної системи класифікації і кодування техніко-економічної інформації, уніфікованої системи документації та інформаційної бази;

б) комплекс технічних засобів, що застосовуються для функціонування системи опрацювання даних, і містить у собі пристрої, за допомогою яких виконуються типові операції опрацювання даних як поза ЕОМ, так і на ЕОМ різних класів;

в) сукупність норм, виражених в нормативних актах, які встановлюють і закріпляють організацію цієї системи, її цілі, задачі, структуру, функції і правовий статус;

г) сукупність програм системи обробки даних і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

 

30. Технічне забезпечення економічної інформаційної системи – це ...

а) сукупність єдиної системи класифікації і кодування техніко-економічної інформації, уніфікованої системи документації та інформаційної бази;

б) комплекс технічних засобів, що застосовуються для функціонування системи опрацювання даних, і містить у собі пристрої, за допомогою яких виконуються типові операції опрацювання даних як поза ЕОМ, так і на ЕОМ різних класів;

в) сукупність норм, виражених в нормативних актах, які встановлюють і закріпляють організацію цієї системи, її цілі, задачі, структуру, функції і правовий статус;

г) сукупність програм системи обробки даних і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

 

31. Правове забезпечення економічної інформаційної системи – це ...

а) сукупність єдиної системи класифікації і кодування техніко-економічної інформації, уніфікованої системи документації та інформаційної бази;

б) комплекс технічних засобів, що застосовуються для функціонування системи опрацювання даних, і містить у собі пристрої, за допомогою яких виконуються типові операції опрацювання даних як поза ЕОМ, так і на ЕОМ різних класів;

в) сукупність норм, виражених в нормативних актах, які встановлюють і закріпляють організацію цієї системи, її цілі, задачі, структуру, функції і правовий статус;

г) сукупність програм системи обробки даних і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

 

32. Програмне забезпечення економічної інформаційної системи – це ...

а) сукупність єдиної системи класифікації і кодування техніко-економічної інформації, уніфікованої системи документації та інформаційної бази;

б) комплекс технічних засобів, що застосовуються для функціонування системи опрацювання даних, і містить у собі пристрої, за допомогою яких виконуються типові операції опрацювання даних як поза ЕОМ, так і на ЕОМ різних класів;

в) сукупність норм, виражених в нормативних актах, які встановлюють і закріпляють організацію цієї системи, її цілі, задачі, структуру, функції і правовий статус;

г) сукупність програм системи обробки даних і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

 

33. Серед персональних комп’ютерів (ПК) виділяють наступні групи ...

а) великі ЕОМ, міні-ЕОМ, мікро-ЕОМ;

б) побутові, професійні, персональні обчислювальні системи (ПОС);

в) комп’ютери систем освіти, сфери ділової графіки, для автоматизації управлінської діяльності, для обробки текстів, для інженерної графіки, для автоматизації наукових досліджень;

г) правильна відповідь відсутня.

 

34. Професійні персональні комп’ютери інженерної графіки використовуються для ...

а) підготовки, формування і тиражування різних документів – графіків, діаграм, таблиць тощо;

б) спрощення редагування і нагромадження щойно створених документів на безпаперових носіях;

в) автоматизації основних етапів проектування і розробки технічної документації;

г) всі відповіді вірні.

 

35. Професійні персональні комп’ютери ділової графіки використовуються для ...

а) підготовки, формування і тиражування різних документів – графіків, діаграм, таблиць тощо;

б) спрощення редагування і нагромадження щойно створених документів на без паперових носіях;

в) автоматизації основних етапів проектування і розробки технічної документації;

г) всі відповіді вірні.

 

36. Професійні персональні комп’ютери для обробки текстів використовуються для ...

а) підготовки, формування і тиражування різних документів – графіків, діаграм, таблиць тощо;

б) спрощення редагування і нагромадження щойно створених документів на без паперових носіях;

в) автоматизації основних етапів проектування і розробки технічної документації;

г) всі відповіді вірні.

 

37. Автоматизовані робочі місця (АРМ) учнів і робочі місця викладачів, об’єднані в локальні мережі включаються в ...

а) професійні персональні комп’ютери систем освіти;

б) професійні персональні комп’ютери управлінської діяльності;

в) професійні персональні комп’ютери для автоматизації наукових досліджень;

г) правильна відповідь відсутня.

 

38. Для автоматизації праці планових і бухгалтерських працівників використовуються ...

а) професійні персональні комп’ютери систем освіти;

б) професійні персональні комп’ютери управлінської діяльності;

в) професійні персональні комп’ютери для автоматизації наукових досліджень;

г) правильна відповідь відсутня.

 

39. Для прискорення проведення експериментів і досліджень на макетах і стендах використовуються ...

а) професійні персональні комп’ютери систем освіти;

б) професійні персональні комп’ютери управлінської діяльності;

в) професійні персональні комп’ютери для автоматизації наукових досліджень;

г) правильна відповідь відсутня.

 

40. Для підготовки, формування і тиражування різних документів (графіків, діаграм, таблиць і т.п.) використовуються ...

а) професійні персональні комп’ютери систем освіти;

б) професійні персональні комп’ютери управлінської діяльності;

в) професійні персональні комп’ютери для автоматизації наукових досліджень;

г) правильна відповідь відсутня.

 

41. Програмне забезпечення складається з двох комплексів:

а) специфікація програм та загальний опис програм;

б) текст програми та опис настройки програми;

в) опис контрольного u1087 прикладу та керівництво користувача;

г) загальне ПЗ та спеціальне ПЗ.

 

42. До складу загального програмного забезпечення входять ...

а) операційні системи;

б) системи програмування;

в) сервісні програми;

г) діагностичні програми;

д) програмні засоби телекомунікації;

е) програмні засоби захисту інформації від несанкціонованого доступу.

 

43. До складу спеціального програмного забезпечення входять ...

а) операційні системи;

б) системи програмування;

в) сервісні програми;

г) діагностичні програми;

д) програмні засоби телекомунікації;

е) програмні засоби захисту інформації від несанкціонованого доступу.

 

44. Існують два твердження:

1. В складі організаційного забезпечення економічної інформаційної системи можна виділити чотири групи компонентів: 1- методичні матеріали, що регламентують процес створення і функціонування системи; 2 - сукупність засобів, необхідних для ефективного проектування і функціонування ЕІС; 3 - технічна документація, що отримується в процесі діагностики, проектування і впровадження системи; 4 - персонал.

2. Як правило персонал ЕІС складається з працівників відділу розробок, впровадження і супроводження нових програм, відділу експлуатації.

Встановити правильність наведених тверджень

а) перше твердження вірне, друге – ні;

б) друге твердження вірне, перше – ні;

в) обидва твердження хибні;

г) обидва твердження вірні.

 

45. Алгоритм чи сукупність алгоритмів формування вхідних документів (повідомлень), що мають певне функціональне призначення для управління підприємством і його підрозділами складають ...

а) функціональну підсистему економічної інформаційної системи (ЕІС);

б) задачу управління;

в) підсистему управління якістю продукції;

г) програмне забезпечення.

 

46. Бухгалтерський облік, управління реалізацією і збутом продукції, технікоекономічне планування, управління кадрами, управління фінансами є підсистемами інформаційної системи ...

а) промислових підприємств u1110 і організацій;

б) фондового ринку;

в) банківських закладів;

г) страхових організацій.

 

47. Об’єктно-орієнтована технологія – це ...

а) технологія, що стосується насамперед створення програмного забезпечення інформаційних систем;

б) сукупність технологічних і інструментальних засобів, що дозволяють максимально систематизувати і автоматизувати всі етапи створення програмного забезпечення інформаційних систем та інших ділових і комерційних програмних продуктів;

в) технологія, що передбачає впровадження в інформаційні системи та відповідні прикладні програми елементів штучного інтелекту, зокрема баз знань і виводу для оброблення якісної інформації і природної мови для створення користувацького інтерфейсу;

г) всі визначення вірні.

 

48. Case-технологія – це ...

а) технологія, що стосується насамперед створення програмного забезпечення інформаційних систем;

б) сукупність технологічних і інструментальних засобів, що дозволяють максимально систематизувати і автоматизувати всі етапи створення програмного забезпечення інформаційних систем та інших ділових і комерційних програмних продуктів;

в) технологія, що передбачає впровадження в інформаційні системи та відповідні прикладні програми елементів штучного інтелекту, зокрема баз знань і виводу для оброблення якісної інформації і природної мови для створення користувацького інтерфейсу;

г) всі визначення вірні.

 

49. Інтелектуальна технологія – це ...

а) технологія, що стосується насамперед створення програмного забезпечення інформаційних систем;

б) сукупність технологічних і інструментальних засобів, що дозволяють максимально систематизувати і автоматизувати всі етапи створення програмного забезпечення інформаційних систем та інших ділових і комерційних програмних продуктів;

в) технологія, що передбачає впровадження в інформаційні системи та відповідні прикладні програми елементів штучного інтелекту, зокрема баз знань і виводу u1076 для оброблення якісної інформації і природної мови для створення користувацького інтерфейсу;

г) всі визначення вірні.

 

50. OLAP-технологія – це ...

а) технологія, що стосується насамперед створення програмного забезпечення інформаційних систем;

б) сукупність технологічних і інструментальних засобів, що дозволяють максимально систематизувати і автоматизувати всі етапи створення програмного забезпечення інформаційних систем та інших ділових і комерційних програмних продуктів;

в) технологія, що передбачає впровадження в інформаційні системи та відповідні прикладні програми елементів штучного інтелекту, зокрема баз знань і виводу для оброблення якісної інформації і природної мови для створення користувацького інтерфейсу;

г) вірної відповіді немає.

 

51. ... – це багатовимірна OLAP-система, в якій гіперкуб реалізується як окрема база даних нереляційної структури, яка, в свою чергу, забезпечує багатовимірне зберігання, обробку і подання даних.

а) ROLAP – система;

б) MOLAP – система;

в) HOLAP – система;

г) сховище даних.

 

52. ... - це багатовимірна структура, що реалізується реляційними таблицями де гіперкуб – це лише користувацький інтерфейс, котрий емулюється на звичайній реляційній СУБД.

а) ROLAP – система;

б) MOLAP – система;

в) HOLAP – система;

г) сховище даних.

 

53. ... – це система, що забезпечує гібридну оперативну аналітичну обробку даних із реалізацією доступу як до даних багатовимірних баз даних, так і до даних реляційного типу.

а) ROLAP – система;

б) MOLAP – система;

в) HOLAP – система;

г) сховище даних.

 

54. ... - це особлива форма організації баз даних, котра призначена для зберігання в погодженому вигляді історичної інформації, що надходить з різних оперативних систем та зовнішніх джерел.

а) ROLAP – система;

б) MOLAP – система;

в) HOLAP – система;

г) сховище даних.

 

55. Послідовність етапів розробки програмного забезпечення при використанні case-технології наступна ...

а) генерація кодів, контроль проекту, супроводження, макетування, проектування специфікації, системне тестування;

б) супроводження, контроль проекту, проектування специфікації, макетування, системне тестування, генерація кодів;

в) макетування, проектування специфікації, контроль проекту, генерація кодів, системне тестування, супроводження;

г) супроводження, системне тестування, генерація кодів, проектування специфікації, макетування, контроль проекту.

 

56. Компонентами об’єктно-орієнтованого підходу до створення інформаційних систем є ...

а) об’єктно-орієнтований аналіз;

б) об’єктно-орієнтоване проектування;

в) прототипування;

г) об’єктно-орієнтоване програмування.

 

57. Встановіть правильність наступного твердження: “Етапи створення сховищ даних (Data Waren House) є аналогічними етапам створення звичайних баз даних”

а) твердження є вірним;

б) твердження є хибним;

в) твердження є вірним лише для певних видів баз даних і сховищ даних;

г) твердження є хибним, за винятком етапу вивчення локальних баз даних OLTP-систем, що має місце як при створенні сховищ даних, так і при створенні звичайних баз даних.

 

58. Автономні програми, котрі автоматично виконують конкретні задачі з моніторингу комп’ютерних систем і збору інформації в мережах – це ...

а) сховища даних;

б) бази даних;

в) програмні агенти;

г) програмні модулі.

 

59. Виберіть вірне твердження з поданих нижче

а) інформаційні системи в менеджменті не можуть бути побудовані на клієнтсерверній архітектурі;

б) корпоративні інформаційні системи належать до вузькоспеціалізованих адміністративних інформаційних систем;

в) складання і аналіз консолідованого балансу і аналітичних звітів, управління фінансами і персоналом, собівартістю і торгівельними операціями відносять до найбільш відповідальних функцій програмних агентів;

г) інформаційні системи для автоматизації банківської діяльності, фінансового і бухгалтерського обліку, інформаційні системи в статистиці, в маркетингу можна віднести до вузькоспеціалізованих інформаційних систем.

 

60. Системи підтримки прийняття рішень мають наступні компоненти: ..., СУБД, систему управління базами моделей (СУБМ), систему управління повідомленнями (СУП).

Додати пропущену компоненту

а) базу знань;

б) інтерфейс користувача;

в) графічний діалог;

г) скролінг.

 

61. Рішення – це ...

а) визначення альтернативи;

б) обґрунтований вибір альтернатив;

в) обґрунтований вибір альтернатив, що не може бути легко автоматизований;

г) всі варіанти хибні.

 

62. DDSS (СППР на основі даних) – це ...

а) інформаційні системи, що допомагають у прийнятті рішень шляхом здобуття цінних відомостей з великих обсягів даних з використанням різних засобів аналізу даних;

б) інформаційні системи, що допомагають у прийнятті рішень шляхом побудови моделі системи та наступному її “рішенні”;

в) інформаційні системи, що допомагають у прийнятті рішень шляхом надання рекомендацій, що засновані на змісті їх бази знань;

г) інформаційні системи, що допомагають у прийнятті рішень шляхом складання групою людей короткого списку альтернатив з послідуючою їх оцінкою і вибором однієї.

 

63. MDSS (СППР на основі моделей) – це ...

а) інформаційні системи, що допомагають у прийнятті рішень шляхом здобуття цінних відомостей з великих обсягів даних з використанням різних засобів аналізу даних;

б) інформаційні системи, що допомагають у прийнятті рішень шляхом побудови моделі системи та наступному її “рішенні”;

в) інформаційні системи, що допомагають у прийнятті рішень шляхом надання рекомендацій, що засновані на змісті їх бази знань;

г) інформаційні системи, що допомагають у прийнятті рішень шляхом складання групою людей короткого списку альтернатив з послідуючою їх оцінкою і вибором однієї.

 

64. KDSS (СППР на основі знань) – це ...

а) інформаційні системи, що допомагають у прийнятті рішень шляхом здобуття цінних відомостей з великих обсягів даних з використанням різних засобів аналізу даних;

б) інформаційні системи, що допомагають у прийнятті рішень шляхом побудови моделі системи та наступному її “рішенні”;

в) інформаційні системи, що допомагають у прийнятті рішень шляхом надання рекомендацій, що засновані на змісті їх бази знань;

г) інформаційні системи, що допомагають у прийнятті рішень шляхом складання групою людей короткого списку альтернатив з послідуючою їх оцінкою і вибором однієї.

 

65. CDSS (СППР на основі спілкування) – це ...

а) інформаційні системи, що допомагають у прийнятті рішень шляхом здобуття цінних відомостей з великих обсягів даних з використанням різних засобів аналізу даних;

б) інформаційні системи, що допомагають у прийнятті рішень шляхом побудови моделі системи та наступному її “рішенні”;

в) інформаційні системи, що допомагають у прийнятті рішень шляхом надання рекомендацій, що засновані на змісті їх бази знань;

г) інформаційні системи, що допомагають у прийнятті рішень шляхом складання групою людей короткого списку альтернатив з послідуючою їх оцінкою і вибором однієї.

 

66. Комунікативні СППР (CDSS) використовуються для ...

а) побудови моделей грошових потоків в електронних таблицях;

б) вирішення задач конфігурування комп’ютерів, виробничого обладнання тощо;

в) організації дистанційного навчання;

г) організації телеконференцій.

 

67. ... – це спеціалізовані СППР, що допомагають виконавцям аналізувати важливу інформацію і використовувати відповідні інструментальні засоби, щоб направляти її для створення стратегічних рішень в межах певної організації.

а) комунікативні СППР;

б) виконавчі СППР;

в) експертні системи;

г) вірної відповіді немає.

 

68. Відтворення процесу обробки інформації живими організмами відбувається в ...

а) експертних системах;

б) виконавчих системах;

в) нейромережах;

г) на даному етапі розвитку інформаційних систем це неможливо.

 

69. Недоліками експертних систем є:

а) робота лише у вузько визначених проблемних доменах;

б) відсутність властивості “здорового глузду”;

в) розуміння ними середовища, в якому вони використовуються, є поверховим;

г) всі відповіді вірні.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!