Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4093 Умови до завдання 1, Перелік задач, Задача 4, Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті, НУ ЛП

Умови до завдання 1, Перелік задач, Задача 4, Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті, НУ ЛП

« Назад

Задача №4

Умова. З метою автоматизації ділянки обліку матеріальних цінностей підсистеми бухгалтерського обліку приватним підприємством ПП «Експотрейд» здійснюється комплекс робіт з кодування масивів економічної інформації і, зокрема, масиву інформації про види операцій з матеріальними цінностями.

Завдання

1. Розробити коди операцій з оприбуткування, передачі та інших операцій з матеріальними цінностями (див. табл.6) за серійною та позиційною системами кодування.

2. Визначити найоптимальнішу, на ваш погляд, систему кодування із запропонованих вище для кодування даних видів операцій з матеріальними цінностями.

Таблиця 6

Перелік видів операцій з матеріальними цінностями ПП «Експотрейд»

Група операцій з матеріальними цінностями

Найменування виду операції

Оприбуткування матеріальних цінностей

Отримання матеріалів з допоміжного (підсобного) виробництва

Отримання матеріалів у вигляді відходів від бракованої продукції, які можна використовувати в подальшому у виробничому процесі

Отримання матеріалів від підзвітних осіб

Отримання матеріалів в рахунок погашення раніше пред’явлених претензій постачальникам, підрядчикам або транспортним організаціям

Отримання матеріалів в рахунок погашення матеріальних збитків

Отримання матеріалів від засновників в якості погашення їх заборгованості за внесками до статутного капіталу

Отримання матеріалів в якості гуманітарної допомоги

Отримання матеріалів від постачальників і підрядників (придбання матеріалів)

Отримання матеріалів від дочірніх підприємств

Отримання матеріалів від виробничих одиниць і господарств, виділених на окремий баланс;

Отримання матеріалів, виявлених як надлишок під час інвентаризації

Отримання дивідендів у вигляді матеріалів

Безоплатне отримання матеріалів

Передача матеріальних цінностей

Передача матеріалів у переробку стороннім організаціям

Передача матеріалів на здійснення капітальних інвестицій

Передача матеріалів у виробництво

Передача матеріалів на виправлення браку (в тому числі гарантійний ремонт)

Передача засновникам матеріалів, раніше отриманих від них у вигляді інших вкладень у капітал

Передача матеріалів на загальновиробничі потреби

Передача матеріалів на адміністративні потреби

Передача матеріалів на потреби відділу збуту

Передача матеріалів на потреби, пов’язані з дослідженнями та розробками,

Інші операції з матеріальними

цінностями

Зміна призначення запасів

Переведення до складу матеріалів товарів, які були придбані для продажу

Переведення до складу товарів для продажу матеріалів

Списання матеріалів внаслідок їх псування

Списання матеріалів, втрачених у результаті надзвичайних подій (стихійних лих, техногенних катастроф тощо)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!