Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4088 Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з курсу Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті, НУ ЛП

Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з курсу Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті, НУ ЛП

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра обліку і аудиту 

Білинська Н.Є., Грицай О.І., Якубович З.В. 

 

Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з курсу Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті

для студентів заочної форми навчання

напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит"

 

Львів 2015

Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з дисципліни „Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті ” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит " / Білинська Н.Є., Грицай О.І., Якубович З.В. – Львів, 2015. – 50 с. 

Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з дисципліни „Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті ” обговорено та схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту.

Протокол №5 від 24 грудня 2015 р.

© Білинська Н.Є., Грицай О.І., Якубович З.В., 2015

© Інститут підприємництва та перспективних технологій

Національного університету «Львівська політехніка», 2014

 

ЗМІСТ

1. Загальні положення....4

2. Завдання індивідуальної роботи та та методичні вказівки її виконання..4

3. Критерії оцінювання виконання роботи...42

Список рекомендованої літератури....43

Додатки…...45

Додаток 1. Перелік теоретичних питань для підготовки до іспиту..45

Додаток 2. Карта самостійної роботи студента заочної форми навчання з дисципліни “Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті”..48

Додаток 3. Зразок титульної сторінки…..49

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Індивідуальна робота з дисципліни “Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання є складовою самостійної роботи студента та однією із важливих складових навчального процесу.

Метою індивідуальної роботи є закріплення студентами заочної форми навчання знань і навиків з використання в їхній майбутній професійній діяльності новітньої обчислювальної техніки та інших засобів управління. Тому в результаті вивчення дисципліни “Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті” студент повинен здобути певні знання з теорії та практики впровадження і використання сучасних комп'ютерних інформаційних технологій у фінансовому обліку. Індивідуальна робота є етапом процесу підготовки студента до іспиту (теоретичні питання для опрацювання наведені в додатку 1).

Перед студентами у контрольній роботі ставляться завдання: по-перше, самостійно підібрати, систематизувати та опрацювати ряд літературних джерел для написання теоретичних питань та розв’язання тестових завдань; по-друге, згідно індивідуального варіанту розв’язати задачу.

Терміни видачі завдання, проведення консультацій та захисту роботи відповідно до «Карти самостійної роботи студента» відображені у додатку 2.

Індивідуальна робота повинна бути написана студентом згідно із затвердженим варіантом. Варіант видає викладач або студент вибирає відповідно до порядкового номеру у списку групи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!